Sosialpolitikk

Tøffe forhold for arbeidsmigranter i Oslo

Tøffe forhold for arbeidsmigranter i Oslo

En ny gruppe mennesker har de siste 10-15 årene dukket opp i Kirkens Bymisjons gatenære tiltak. Noen er kommet til landet som asylsøkere, andre har kommet for å søke arbeid, livnære seg på gateaktiviteter/tigging eller selge sex.

Felles for menneskene i denne mangeartede gruppen, som Kirkens Bymisjon har valgt å kalle «utsatte migranter», er at de brødfør seg i arbeid som utsetter dem for store belastninger og lever med få eller ingen rettigheter til bistand.

Paradoksalt nok er det disse menneskene, som faller utenfor arbeidsmiljølovgivningen og offentlige kontrollsystemer, som trenger lovens og myndighetenes beskyttelse mest.

I en rapport fra Kirkens Bymisjon kan vi lese om

- utnyttende arbeidsforhold som i noen tilfeller grenser til slaveri og menneskehandel.

- helseskadelige boforhold som både er trange, hygienisk elendige og hvor beboere blir utnyttet eller må finne seg i å oppbevare tyvegods under sengene.

- mennesker som lever med alvorlige helseproblemer, og med få muligheter til å få behandling.

Rapporten gir også en rekke autentiske skildringer av utsatte migranters vanskelige livssituasjoner.

Legg til kommentar