Sosialpolitikk

Mindre matsvinn, mer mat til vanskeligstilte. Kan det bli grønnere?

I tillegg til middagsservering deles det ut mange poser med mat

Matsentralen i Oslo distribuerte i fjor 730 tonn mat som ellers ville blitt kastet.

Dette tilsvarer imponerende 1,6 millioner måltider, og en miljøgevinst på 1500 tonn CO2 ekvivalenter.

I Norge kastes det 360 000 tonn mat hvert år. 36 % av dette kommer fra dagligvarebransjen. Nesten 1 av 4 handleposer med spiselig mat, kastes. Dette er både et klimaproblem, og etisk problematisk.

Matsentralen sørger for at overskuddsmat fra aktører i matvarebransjen ble delt ut gratis til 60 veldedige organisasjoner i Osloområdet.

Gjennom å redistribuere overskuddsmat, hjelper Matsentralen Oslo vanskeligstilte og reduserer miljøbelastningen fra matsvinn. Matsentralen er eid av fem veldedige organisasjoner. Driften av Matsentralen finansieres i sin helhet av frivillig støtte, gaver og sponsormidler. All mat fra Matsentralen går utelukkende til vanskeligstilte. Gjennom effektiv logistikk forenkler de hverdagen for veldedige organisasjoner som kan hente alt på ett sted. De kan ta imot store volumer og gir derfor mer mat av bedre kvalitet til de som trenger den mest.

Dette er et skjørt apparat. Rett nok får de maten gratis, men det påløper betydelige kostnader til den lokale distribusjonen, som de ideelle organisasjoner sjøl må bære, - i tillegg til at det krever et stort frivillig apparat. Den største distributøren (Evangeliesenteret) distribuerte i fjor 270 tonn mat fra Matsentralen og 100 tonn direkte fra produsenter i Oslo til rusavhengige og fattigfolk.

En dag i mai ble det satt ny rekord i Osterhausgata 1: Hele 928 personer kom innom i det tidsrommet hvor middag ble servert. Av disse var rundt halvparten rusavhengige, mens den andre halvpart var bostedsløse av ulik karakter, romfolk m.fl.

Jeg var på besøk, og så på, Evangeliesenterets matservering og matdistribusjon i sommer. Vi får mene hva vi vil om evangeliseringsbiten (som de ikke blander inn i dette viktige sosiale arbeidet), men når det gjelder matdistribusjonen gjøres det her et frivillig arbeid av stor verdi.

Sånt heier jeg på!

Kommentarer   

0 #1 Siv Ingvild Thirud 07-09-2016 05:50
Ja, vi kunne begynt å høste alle grønnsakene, og distribuere det som matvare kjedene ikke vil ha. I stedet for å bare pløye ned masse for å holde prisene oppe.
+1 #2 Isak André Wøien 07-09-2016 09:22
Det er behov for en viss sortering av hva som deles ut. Det er veldig mye fun light, poppet ris, og ellers litt ukurant mat som blir de produktene som det er mye av. Det er ytterst sjelden du har råvarer til en hel komplett middag, f.eks. Eller du har brød men ikke pålegg eller smør. Mange av de som henter mat har bare den maten de får, når de henter....så det er absolutt behov for flere givere, tror jeg.
0 #3 Birgit Skjæret 08-09-2016 08:41
Ja, det kan absolutt bli grønnere dersom matvarekjedene lot være å pakke alt inn i plast, isopor og glanset reklame. Det er også pakket slik at man ofte må kjøpe mer en det som trengs. Det er markedet og distribusjonsko stnader som regjerer og det å skille de fattige fra de rike som kaster, er ingen blivende løsning, med god slik det er nå. La oss få tilbake ferskvareutsalg og grønnsakstorg. La oss slippe å få tilkjørt fisk fra den andre siden av jorda. Markedsøkonomie n i ferd med å ødelegge vår jord.
+1 #4 Stian Hartmann Ludvigsen 08-09-2016 11:10
Ivar Johansen er en meget samfunsengasjer t politikker, med et stort hjerte for de svakeste i samfunnet. Synes det er særdeles prisverdig at han setter fokus på Evangeliesenter ets sin distrubuering av overskuddsmat til trengende.
0 #5 May britt s-Andersen 08-09-2016 19:13
Isak André Wøien. du har ett godt poeng der..
0 #6 Signe Wiik 09-09-2016 20:39
Dessverre fant enkelte matbutikker i januar ut at det måtte bli slutt på matkasting, Dette hadde vært vel og bra om det ikke var for at de tilsynelatende betrakter det å donere til Matsentralen og andre utleveringssted er som kasting. Mange steder får de nå så lite at utleveringen er stengt.

Legg til kommentar