Sosialpolitikk

Fattigfolk må møtes med respekt og verdighet

Fattigfolk må møtes med respekt og verdighet

Bymiljøetaten har sendt fram en rapport om tilreisende bostedsløse i 2016, ut fra et ryddeperspektiv.

I en sak Byrådet i den sammenheng har sendt fram til bystyret oppsummeres rapporten slik: «I 2016 har det vært en økning i antall tilreisende bostedsløse som benytter byens parkeringsplasser, portrom, gater, parker, grøntområder, skoger og øvrige byrom til overnatting. Dette har medført ulike utfordringer bl.a. for sanitære forhold. Videre har det medført økte utgifter for Bymiljøetaten, som har forvaltningsansvar for kommunale byrom, herunder fellesarealer som torg, gater, møteplasser, parker, friområder og kommunens skogseiendommer i Marka."

Dette er en side av konsekvensen av fattigdom i Europa, og som først og fremst må møtes ved å bedre levekårene folk fattigfolk der de kommer fra. Men vi vil nok måtte leve med at EØS-borgere fra fattige distrikter søker en bedre livssituasjon for seg og sin familie ved å reise til Norge og EU-landene for å skaffe seg inntekter. Helst ved å utføre lønnet arbeid, men i den utstrekning de ikke får arbeid: ved å strekke ut en hånd eller et kaffekrus med anmodning om hjelp.

I den akuttsituasjon de er i må vi være opptatt av noe annet, og mer, enn jage fattigfolk som overnatter under bruer eller i skogsområder. Vi må utnytte den ressurs de representerer ved sin kompetanse og arbeidskraft, men vi må også bistå dem i et verdig overnattingstilbud. Den rødgrønne byrådsplattformen peker i riktig retning når den sier nei til tiggeforbud, og under delkapittelet «Veien ut av fattigdom» skriver at Oslo må «øke antall overnattingsplasser og sanitærmuligheter for mennesker som ikke har et sted å bo.»

Hvordan ser andre på dette?

Kommentarer   

0 #11 Jeanett Bjerke 02-12-2016 14:07
Burde kanskje være mer fokus på reel forebygging før folk havner under busker og broer. Tiltak som bidrar til å holde rett kurs. Det er det nemlig dårlig med.
+1 #12 Sverre Munthe 02-12-2016 21:47
Det er tiggere og det er tiggere. Finnes det en måte å diffrensiere mellom de som kommer hit for å tigge og de som bor her? Burde man kunne tillate politiet å undersøke litt? Tar ikke mange sekundene å finne ut om man er fra Norge eller ikke. Og om en utlending lærer seg norsk så godt at han lurer en politimann, vel da får han få lov å tigge da.
0 #13 Daniela 25-03-2017 20:08
Dette er organisert kriminalitet ! Det er ingen hjelp ' når dere gir til tigerne da støter derre organisert kriminalitet !

Legg til kommentar