Sosialpolitikk

Klær, vold og sexsalg

Klær, vold og sexsalg

Julebordsesongen står for døra og kvinner og menn er på jakt etter årets julebordantrekk; kjoler, sko, og accessoirer tilpasset sesongen pryder butikkhyller, magasiner og moteblogger. De fleste av oss planlegger antrekket på forhånd kun med det for øye at det skal se fint og moteriktig ut. Slik er imidlertid ikke virkeligheten for alle.

Mens noen er på fest på kvelden er andre på jobb, en jobb som foregår hele natten, ute på gaten,  i en leilighet, eller i en fremmed bil. Klærne de har valgt å ha på seg har en helt annen funksjon. En bevissthet rundt hvordan en kler seg har lenge inngått som en strategi blant personer som selger sex for å redusere risikoen for å bli utsatt for vold. Pro Senteret har lansert holdnings-kampanjen Gatemoteguiden.

Jeg legger ut en en appell fra de ansatte på Prosenteret:

"Vi på Pro Sentret vil at personer som selger sex skal oppleve å ha det samme rettsvernet som alle andre. Når vi spør våre brukere om deres erfaringer med vold, svarer flertallet at dette utgjør en stor del av deres liv – å leve med vold har blitt en normal og forventet del av hverdagen.

Volden de opplever er grov. Ofte svært grov. Vi fotograferer bloduttredelser på halsen etter kvelningsforsøk, vi renser og stripser kuttskader og vi legger is på hevelser etter slag og spark. Vi tar i mot beretninger om drapsforsøk, gruppevoldtekter, kidnapping og flukt fra overgriper som innebærer å hoppe ut av vinduer og balkonger. Vi kjenner personer som er kastet ut av bil i fart, blitt brent på armene med sigaretter eller har blitt slått i ansiktet med en flaske mens hun gir oralsex.

Kvinner som selger seksuelle tjenester er svært utsatt for vold. Denne volden er grov, brutal, grusom og gjentagende. De foretar et stort personlig offer for å forsørge familie eller for å overleve selv. Ikke la klær være det eneste personer som selger sex har som beskyttelse. Krev at personer som selger sex får et likeverdig rettsvern i Norge!" Skriv under.

Les mer appellen fra Pro Senteret under "les mer."

 

Her kan du lese hele appellen fra de ansatte på Pro Senteret:

"Vi på Pro Sentret vil at personer som selger sex skal oppleve å ha det samme rettsvernet som alle andre. Når vi spør våre brukere om deres erfaringer med vold, svarer flertallet at dette utgjør en stor del av deres liv – å leve med vold har blitt en normal og forventet del av hverdagen.

Volden de opplever er grov. Ofte svært grov. Vi fotograferer bloduttredelser på halsen etter kvelningsforsøk, vi renser og stripser kuttskader og vi legger is på hevelser etter slag og spark. Vi tar i mot beretninger om drapsforsøk, gruppevoldtekter, kidnapping og flukt fra overgriper som innebærer å hoppe ut av vinduer og balkonger. Vi kjenner personer som er kastet ut av bil i fart, blitt brent på armene med sigaretter eller har blitt slått i ansiktet med en flaske mens hun gir oralsex.

I lys av dette fremstår det kun som tilfeldig at vi ikke ser flere tilfeller av vold med dødelig utfall. Vi forsøker alltid å hjelpe våre brukere videre til overgrepsmottak og til politiet. Dessverre er det så mange grunner til at de ikke orker det.

Gjennom kampanjen «Gatemoteguiden» ønsker vi å rette fokus på volden personer som selger sex blir utsatt for. Vi vil gi et innblikk i noen av de forhåndsregler og strategier som de må forholde seg til hver dag for å håndtere både utrygge situasjoner og utrygge personer. På tross av alle strategier, forbehold og forhåndsregler en tar, ligger likevel risikoen og utryggheten der. En kan aldri vite om personen du er alene med, plutselig endrer atferd eller premissene for avtalen.

I dagens situasjon vurderer mange sexselgere at kostnaden ved å søke hjelp og anmelde vold og overgrep er for stor. Årsakene kan være en mistillit til politi og myndighetspersoner basert på tidligere erfaringer fra Norge eller utlandet, på rykter i miljøet, en forventning om ikke å bli trodd eller frykt for represalier fra gjerningspersonen. Mange er også redd for å bli sendt ut av landet.

Vi på Pro Sentret vil at personer som selger sex skal oppleve å ha det samme rettsvernet som alle andre. Vi vil at de skal oppleve seg trygge, ivaretatt og anerkjent. Vi vil at deres stemmer skal bli tatt på alvor. Krev at personer som selger sex får et likeverdig rettsvern i Norge ved å signere på forsiden!

Vis ditt engasjement og fyll inn navn. Listen vil overrekkes Justisdepartementet og Anders Anundsen.