Sosialpolitikk

Bydel Gamle Oslo: Ber om boligsosial innovasjon

Bydel Gamle Oslo: Ber om boligsosial innovasjon

Kan vi tenke helt nye tiltak? spør bydel Gamle Oslo i sin kommentar til boligbehovsplanen.

Leie før eie? Gradvis gjennom husleie eier du til slutt din bolig.

Prisregulerte boliger for førstegangskjøpere?

- Knyttet opp mot startlånsordningen?

- Prisøkning følger konsumprisindeksen?

Kollektivsamfunn – sosialt bidrag mellom grupper?

- Demente sammen med studenter?

- Barnefamilier sammen med unge, enslige flyktninger?

Oppfølgingsdokument fra Tøyen-konferansen for boligsosial innovasjon kommer i løpet av et par uker. Spennende!


Kommentarer   

+1 #11 Gjertrud Tveitevåg 20-02-2017 23:05
Tror vi som ikke lenger er unge, vil kunne ha stor glede av samhandling med andre grupper. Så slipper vi å sitte sure og alene og klage på de andre. :-)
+1 #12 Kjell Tore Kylland 21-02-2017 06:31
Her en artikkel der det hvertfall er prøvd ut noe lignende med studenter og eldre på sykehjem. Fra Nederland og de viser og til lignende gjort i Exeter ,England. Og må jo ikke begrense seg til noen grupper, samt kan vel uvides. Dette høres interresant ut. weforum.org/.../...
+1 #13 Cams Schaanning 21-02-2017 06:33
Med de bolig prisene som er per idag skapes det store forskjeller mellom eiere av bolig og leiere av billig -og tror at det ville blitt en vinn -vinn situasjon og tilrettelegge for denne ideen! Man har ihvertfall intet å tape ...
0 #14 Birgit Skjæret 21-02-2017 06:35
Framskrittet har skapt mange ensomme mennesker. I gamle dager var det felles vaskerom i blokkene. Koselig med en prat og en kaffekopp mens vaskemaskinen gikk. Fellesrom til forskjellig bruk, burde planlegges også i dag.
0 #15 Jonatan Hansen 21-02-2017 11:06
Har tro på å bo slik, med mennesker man kanskje ikke vanligvis kommer i kontakt med. Et eksempel som har fungert svært bra er botilbudet til Maritastiftelse n, der ungdom med svært ulike utfordringer bor med såkalte ansvarspersoner . Disse kan være studenter eller i arbeid, og tanken er at bomiljøet i seg selv skaper mange gode frukter og relasjoner. marita.no/avdelinger/marita-bo

Legg til kommentar