Sosialpolitikk

Storbyfaktoren, slik forskerne ser den

Storbyfaktoren, slik forskerne ser den

På oppdrag for KS har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Senter for økonomisk forskning (SØF) analysert norske storbyers særlige utfordringer i jakten på den såkalte «storbyfaktoren», med et spesielt fokus på boligsosial sektor.

Og konklusjonen på det siste er: Storbyene har særskilte utfordringer i den boligsosiale sektoren knyttet til sterk befolkningsvekst over tid, presset boligmarked med utfordringer både på eie- og leiemarkedet og høy andel vanskeligstilte.

Casestudier basert på intervju med sentrale aktører og dokumentanalyse av den boligsosiale sektoren i storbyene bekrefter disse funnene og identifiserer i tillegg en rekke utfordringer for boligsosialpolitikk: (1) organisering og desentralisering av boligsosiale tjenester knyttet til at storbykommunene er store og komplekse, (2) virkemiddelbruk og ordninger som ikke er tilstrekkelig tilpasset storbyenes situasjon, (3) behov for bedre oppfølgingstjenester og flere, og bedre tilpassede, kommunalt disponerte boliger, samt (4) at boligsosiale perspektiv i for liten grad ivaretas i den generelle byutviklingen.


Kommentarer   

0 #1 Brit Huse Fredriksen 07-03-2017 07:56
Dersom kommunen stod for all utbygging og for leiemarkedet og som gjelder for alle så ville salg av bolig for spekulanter ikke bli så lukerativ. Arbeidspkasser må reguleres slik at det er arbeid der folk bor. Personer fra Tønsberg, Halden, Hamar pendler til Oslo. Distrikter blir fraflyttet. Det ingen mening at alle skal bo i Oslo/Akershus eller tett rundt Bergen, Stavanger og Trondheim. Norge er mye større enn som så.

Legg til kommentar