Sosialpolitikk

Husleieøkninger: Oslo kommune skaper sosialhjelpsmottakere

Husleieøkninger: Oslo kommune skaper sosialhjelpsmottakere

Jeg mener det er helt grunnleggende at beboere i kommunale leieboliger bør ha en husleie som er til å leve med, og som gjør at folk som hovedregel er sjølhjulpne. Den politikk som er arvet fra tidligere bystyreflertall er ikke god.

Dette illustreres godt ved referat vedrørende pågående og framtidige husleieøkninger i Boligbyggs eiendomsmasse:

«Husleieøkningene som nå finner sted, i hhv januar og mars, omfatter totalt ca 300 leieforhold, hvor Hareveien 10 i bydel Nordre Aker utgjør en stor andel.

Leienivået i de berørte leieforholdene har vært på nærmere halvparten av gjengs leie. Leierne har hatt langt lavere leie enn leiere i tilsvarende boliger andre steder i kommunen. Kontraktsforhold som utløper i 2017 holdes utenfor justeringene.

Noen av beboerne har fått tildelt boligen i medhold av den ordinære tildelingsforskriften, og vil være berettiget kommunal bostøtte (BKB) når leien fastsettes til gjengs leie. Beboere i boliger som er tildelt etter omsorg+-forskrift vil ikke være berettiget BKB, og vil uavhengig av inntektssituasjon oppleve en betydelig økning i boutgifter. Dette poenget er særlig relevant for beboerne i Hareveien 10, hvor mange antakelig ble tildelt bolig før eiendommen ble til Omsorg+ i 2009.»

Det som her beskrives er at beboere i den tidligere trygdeboligen får en fordobling av husleia, og uten at dette kompenseres med bostøtte.  Konsekvensen er at beboerne tvinges til å bli varig avhengig av kommunal sosialhjelp, for å betale økt husleie til den samme kommunen. Dette er særs uklokt. Byrådet og det rødgrønne bystyreflertallet har her en jobb å gjøre, da det jo viser seg at "gjengs leie" har betydelige svakheter.


Kommentarer   

0 #11 Per Einar Svendsen 25-03-2017 15:10
Boligpolitikk var hva det forrige byrådet var dårligst på. Problemet ble forverret når de partiene på venstresiden solgte sine boligløfter til MDGs tåkeprosjekter.
0 #12 Wigdis Walbeck 25-03-2017 21:01
Dette er ille. Politikere i Oslo bør gjøre noe med dette. Er det ikke sosialdemokrate r.
+1 #13 Nina Egedius 25-03-2017 21:03
Jeg har tidligere jobbet en del år på sosialkontor, og sett hvordan folk på lav uføretrygd eller andre lave inntekter, ikke har tilstrekkelige midler til å dekke kommunal husleie.
Situasjonen har blitt verre med årene med borgerlig styrt Oslo.

Det mange ikke forstår, er at når folk blir tvunget til å leve på sosialens minstenorm over lengre tid, gjør dette noe med deg som menneske (og evt en hel familie med fattige barn) Denne normen er IKKE ment å være en langtidsnorm , men for mange blir den allikevel det fordi de blir avhengig av supplerende sosialhjelp.
Gjengs husleie, hvem passer så det for? Tror høyresiden i Oslopolitikken aldri har skjønt hvordan det virkelig er å måtte snu på krona, virkelig IKKE.

Det nåsittende byrådet MÅ ta tak i dette, vise solidaritet med de svake grupper, som ikke alltid greier /orker å stå på barrikadene.
Gjenreis den fornuftige, gode og solidariske boligpolitikken .

Alle skal med. Vi vil ikke ha amerikanske tilstander,
0 #14 Anne R 26-03-2017 09:48
Det er på tide (for tiår sida) at det gjøres noe, dette har nå på gått i altfor lang tid. Alt er bare pris, og dårlig politisk arbeid. Nå må politikere gå på JOBB, og gjøre noe konstruktivt med boligupolitikke n, det er fullstendig skandale og det er en del som bør føle både skam og skyld for hva dem gjør med menneskers liv. Bolig er aldri på agendaen i valgår en gang, hvorfor er det sånn? Det ække NAVansatte som skal kunne dra hjem til folk, det er politikere. Så dem kommer seg tilbake til samme klode som resten av oss bor på, og ser livet til folk som er/blir tvunget til leve underlagt offentlig regime/tyranni. Og når vi har en statsminister som truer folk, velger/menneske r til å "jobb eller lev på 70 kroner dagen", så er framtida beksvart for mange mennesker og politikere sitter på ræva og er unnvikende i f.t boligpolitikken . Det er livsgrunnlag det er snakk om, og jeg ser for meg amerikanske tilstander i Norge også. Vi nærmer oss i hurtig tempo. Er ganske forbanna og provosert oftere og oftere, tror vi må ut i gatene igjen og rope og kaste egg og råtne Bananer...de som orker da.
0 #15 Villy Hedemark 28-03-2017 04:06
Etter å ha leid hos Boligbygg i snart 30 år må jeg si at " gjengs leie " som vel er en omskriving av gjennomsnitt . I gårda til Boligbygg er det absolutt ingenting som er gjennomsnitt.
+1 #16 Rolf Solvang 29-03-2017 20:18
Gjengs leie har vært mye mer prisdrivende enn markedet, og gjengs leie i Oslo har av kommunen og dens private etterdilterfirm aer fastsatt en gjengs leie som ligger langt over markedsleie. Disse firmaene burde Oslo Kommune etterforske, ikke etterfølge. Det dreier seg om firmaer som har som hovedoppgave å utarbeide nivået for gjengs leie i Oslos bydeler, og dersom de ikke tar hardt i forstår de nok at det blir slutt på disse millioninntekte ne. Altså: Oslo Byrådspolitiker e er villige til å betale millionvis av kroner til slike firmaer for å hove inn mer enn en milliard kroner på de fattiges husleier i kommunens sosialboliger, men kommunepolitike rne er ikke villige til å gi fra seg ei eineste krone av de de hover inn på falske og korrupte gjengse leier! Det rødgrønne byrådet fråtser i gjengsleieinnte kter som det forrige byrådet fikk inn på å doble husleiene til de fattige ved hjelp av korrupte konsulentfirmae r. For å komme ut av denne knipa må bystyret i Oslo sette ned husleiene i de kommunale boligene med 30 - 50%!

Legg til kommentar