Sosialpolitikk

Hagegata 30: Nye innovative og sosialt bærekraftige boformer

Hagegata 30: Nye innovative og sosialt bærekraftige boformer

Bystyret har vedtatt at Hagegata 30 skal benyttes til studentboliger. Tøyenrådet og bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo ber om at vedtaket oppheves. Byrådet anbefaler bystyret å følge disse innspillene.

Tøyenrådet ber om:

«Tøyenrådet ønsker at Hagegata 30 benyttes som pilot for nye innovative og sosialt bærekraftige boformer, som svarer til bydelens behov for et variert boligtilbud. Vi ser i dag at mange engasjerte naboer ikke finner ny bolig på Tøyen når leie-/ studieforhold opphører. Ofte er dette foreldre med barn og tilhørende vennenettverk på Tøyen skole. Slik mister vi viktige ressurser for nabolaget, og nærmiljøet destabiliseres. Hagegata 30 står i dag tom. Bystyret har tidligere vedtatt å benytte bygningen til studentboliger. I ettertid er det imidlertid blitt klart at SiO ikke ønsker dette, og vi tror heller ikke at flere studentboliger vil virke stabiliserende for nærmiljøet. Vi mener at vedtaket bør gjøres om, slik at Hagegata 30 kan åpnes mot de spennende muligheter som finnes for sosialt bærekraftige boformer. Dette tror vi vil ha den beste gevinsten for nabolaget på lang sikt. En endring i bystyrets vedtak må gjøres raskest mulig.»

Dette ble fulgt opp av bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo som har fattet følgende vedtak:

«BU ber om at bystyrevedtak om Hagegata 30 på Tøyen torg omgjøres slik at bygget kan bli en pilot for nye innovative boformer som svarer til bydelens behov for et variert boligtilbud. BU har bestilt en studie om ulike boformer som vil kunne bli aktuelle som pilot på Tøyen og andre steder i Bydel Gamle Oslo. Denne vil behandles i BU ved ferdigstillelse.»

Og nå vil byrådet at bystyret imøtekommer ønsket. Dette kan bli svært spennende prosjekter.

Kommentarer   

+6 #1 Hegeh Hansdatter 23-05-2017 07:19
Vi trenger familieleilighe ter i sentrum. Ikke småleiligheter med høyt gjennomtrekk. Selvom det naturligvis genererer mest penger. Tøyen, Vålerenga, Grünerløkka eller hvor enn, så trengs det beboere som etablerer seg for å bli over tid. Da kan vi bygge eller videreføre trygge stabile bomiljøer.
0 #2 Nicolai Gulowsen 25-05-2017 20:08
JA!!! Dette kan bli svært! opp opp opp! tusen takk til Nedenfra's (og Bevar Hauskvartalet) Ole Pedersen og Områdeløft Tøyen's Sarah Prosser for iherdig og grundig innsats. dette kan være en vei inn i sosial boligpolitikk 2.0 !!! og hvor har vi lært fra? stort sett fra diverse okkupasjonsbeve gelser fra inn og utland. utvikling nedenfra funker.
+2 #3 Nedenfra 25-05-2017 20:12
Byrådet vil nå endre vedtaket for Hagegata 30 fra studentboliger, til boliger som svarer til målsetningen for Tøyenløftet om å skape et stabilt bomiljø på Tøyen med en boligsosial profil og aktiv bruk av boligsosiale virkemidler for å bidra til sosial utjevning.

Dette er veldig bra. Og vi regner med at rapporten Bo på Tøyen - i ti år til, har vært et bidrag til denne snuoperasjonen da Ivar Johansen lenker (takk for god innsats som folkets stemme på rådhuset) til rapporten og bruker den som illustrasjon på saken. Selv om vi på ingen måte har vært alene om dette. Områdeløft Tøyen, Tøyenrådet og Bydel Gamle Oslo har vært helt sentrale i dette. For Nedenfra har det vært en udelt glede å få bidra sammen med disse.

Selv om vedtaket er et skritt i riktig retning, inneholder det også noen fallgruver. For eksempel sier de i et av alternativene at:

- Dette alternativet innebærer at deler av boligmassen selges
til enkeltpersoner til fastpris basert på markedspris. Det vil kunne være mulig å gi konkrete målgrupper fortrinnsrett til å kjøpe boligen, for eksempel personer som tilhører Tøyen skolekrets eller har fått startlån og evt. tilskudd til kjøp av bolig fra Bydel Gamle Oslo.

Vi vet fra før av at startlån ikke er tilstrekkelig til å kjøpe leilighet til markedspris på Tøyen. Det betyr at denne løsningen enten ikke vil treffe målgruppen, da startlån ikke er tilstrekkelig, eller at ekstrakostnaden blir lagt på bydelen.

Byrådet sier i sin vurdering at:
- Én av målsetningene med Tøyen-løftet er å skape et stabilt bomiljø på Tøyen med en boligsosial profil og aktiv bruk av boligsosiale virkemidler for å bidra til sosial utjevning. Byrådet mener derfor at det i utgangspunktet ikke er ønskelig med salg av hele bygget til én aktør eller legge ut alle boenhetene enkeltvis til salgs.

Byrådet legger med dette til grunn at ikke-kommersiel le og idelle boligaktører ikke kan bidra til et stabilt bomiljø med en boligsosial profil.

Selv om det ikke finnes mange slike aktører i dag, så er det noen. Kommunen har også muligheten for å legge til rette og bidra til utviklingen av slike aktører.

Så selv om vedtaket er et stort skritt i riktig retning, baserer de konkrete forslagene seg på at Boligbygg er den eneste aktøren som kan løse denne oppgaven. Dette betyr at man går glipp av muligheten til å styrke og utvikle ikke-kommersiel le boligaktører som kan jobbe sammen med bydelen og kommunen.

Det blir spennende å følge med på hvilke løsninger de ender opp med. Og hvordan Boligbygg løser oppgaven.

Forhåpentligvis vil de åpne opp for at andre aktører kan bidra på ulike måter, og i ulike faser av utviklingen.

Legg til kommentar