Sosialpolitikk

Sosialtjenesten på Stovner: Mobiliserer innbyggerne til godt naboskap

Sosialtjenesten på Stovner: Mobiliserer innbyggerne til godt naboskap

Tidsskriftet Fontene med gode nyheter fra bydel Stovner: "Bruktmarked, leksehjelp og sommerfester bygger ned barrierer og gjør folk trygge. På få år er bomiljøet i den kommunale boligblokka på Stovner i Oslo blitt mye bedre.

– Aktiviteter har en positiv virkning på beboerne. Det er spennende å se hvordan folk møtes og bygger ned barrierer og rasistiske holdninger. For når man blir kjent, er det vanskelig å være fordømmende etterpå, sier Monika Libak Aaser, sosionom og prosjektleder for innbyggermobilisering til tidsskriftet Fontene.

Siden 2015 har hun ledet prosjektet Mulighetenes Hus. Ideen bak er at beboerne selv skal være med i planlegging og gjennomføring av tiltak som skal bedre bomiljøet. Oppskriften har vist seg å være veldig effektiv. Mange opplever nærmiljøet som tryggere. De av beboerne som har deltatt på dugnader og beboerråd skuler ikke lengre på hverandre når de møtes i utgangspartiet. De diskuterer neste sommerfest," skriver Fontene.

Dette er bra, og noe jeg heier på.

 

Kommentarer   

0 #1 Tom Just 04-06-2017 05:09
Alt som kan være med på å bygge ned barrierer, bygge fellesskap og forståelse mellom den stadig økende innvandrerbefol kningen - og 'oss' nordmenn er av det gode i Oslo. Ellers ender byen opp som Europas Detroit.
0 #2 Rolf Solvang 17-06-2017 16:36
Da er det særdeles sørgelig at Bydelsdirektøre n og NAV-ledelsen ved Stovner NAV har bestemt seg for å legge ned Brukerutvalget ved NAV-Stovner. Dette skjer til tross for at Brukerutvalget selv har vedtatt å ville fortsette og til tross for at NAV-gruppa som jobber med regionalisering (= sentralisering = strukturrasjona lisering) av brukerutvalgene i NAV-Oslo ønsker at det lokale brukerutvalget skal fortsette. Det at
NAV-ledelsen ikke lenger vil møte sine brukere lokalt er det verste kom kunne skje mot NAV-brukerne på Stovner. Det vil redusere kontaktflaten til en brøkdel og det er lite tenkelig at et brukerutvalg for fire bydeler skal kunne få like god lokal forankring som det som har vært til nå og som med få og enkle tiltak ennå kan få en mye bedre funksjon. For det som trengs på Stovner er nærmere kontakt med de som har problemer me å finne seg tilrette i Stovner Bydel og det er NAV i samarbeid med Bydelsadministr asjonen som tar seg av Stovners sosiale problemer.

Legg til kommentar