Sosialpolitikk

Fiendtlig arkitektur i Sinsenkrysset: Vegvesenet kjeppjager romfolk

Sementen under Sinsenkrysset er for meg symbolet på at det i Norge finnes en kjeppjagings-strategi mot rom-minoriteten, skriver Karl Eldar Evang.

"Gjemt bak hygiene-regulativer og forbud mot telting og soving i bil. Det er kjeppjaging som foregår.

Visste du at mange av kampesteinene under Sinsenkrysset i 2013 ble oversprøytet med sement av Statens Vegevesen? Det ble også skiftet ut steiner, fra mindre steiner, til kampesteiner. Det er såkalt fiendtlig arkitektur, sementen er sprøytet for å presse fattige mennesker, særlig folk fra rom-minoriteten, til å lete etter andre steder å overnatte. Overflaten på sementen er skarp og lett å skade seg på. Steinene er så store, at det skal være umulig å rydde seg plass til et soveleie.

Steder å sove eller være, om du er fattig tilreisende og ikke har penger, blir færre og færre i Oslo. Det er for noen år siden innført lovbestemmelse om soveforbud, det vil si at det er ulovlig å overnatte i bil. Samtidig jages folk fra leirer i skogen, om de slår opp telt. Det har du sikkert sett på Dagsrevyen. Telt og madrasser blir da beslaglagt, det vil si kastet.

Overnattingsplasser, toaletter og dusj for fattige tilreisende er det lite av, og politikere passer seg vel for å snakke om det eller gå tydelig inn for slike tiltak. Men folk må ha en plass å ligge om natta i ly for regn og vind. Da jeg var under Sinsenkrysset forleden kveld, så jeg at folk, antagelig med felles innsats, har greid å flytte på kjempesteiner tross sementen og har greid å lage seg sengeplasser for natta. Noen hadde allerede lagt seg for å hvile.

Folk finner nødløsninger," skriver Evang.

Kommentarer   

0 #1 Cecilie Kirkebø 09-06-2017 20:46
Norge har egne sigøynere ,når det gjelder de nye sigøynerene fra Romania,så er de ingen minoritet her ,men turister uten penger .
0 #2 Lisbeth Høva 09-06-2017 20:48
Borgere fra Romania som kommer hit må respektere EØS reglene. De må kunne forsørge seg selv på lovlig vis, er de arbeidssøkere så kan de lovlig oppholde seg her i 3 mnd maks (hvis de ikke finner lovlig arbeid), de må dermed registrere seg ved ankomst. Å sove, forsøple og gjøre fra seg i bl.a parker eller folks boligområder/re kreasjonsområde r er både helsefarlig og ulovlig. Ingen "turister" kan forvente særbehandling eller unntak fra de lover og regler som alle andre må følge. At de nå kommer visumfritt hit fra Romania, skyldes EU/EØS reglene. Da må man forvente at de også respekterer retningslinjene til EU/EØS. På lik linje med alle andre europeere. Jo mer tolerante myndighetene er mot brudd på dette regelverket, jo flere rumenere vil bli ofre for trafficking/org anisert kriminalitet. lovdata.no/.../... og lovdata.no/.../...
+1 #3 Margrete Rasfare 09-06-2017 20:51
Jeg synes romfolk-debatte n er vanskelig. Både i Norge og flere andre steder i Europa er/var det rett og slett for mange som aggressivt tagg etter penger. Har hatt venner selv i miljøet så jeg har ikke noe imot de, men ønsker en felles løsning i Europa som kan hjelpe deres situasjon. At tigging er eneste karrierevei for mange er ikke bra for den oppvoksende generasjon. Og legger vi vilkårene til rette for at de kan komme å tigge vil de selv heller ikke komme med nye løsninger. Samtidig ønsker vi heller ikke å ta fra de menneskeverdet og behandle de som løshunder. Vanskelig dette her.
+1 #4 Jan Atle Bergstrøm 09-06-2017 20:55
Norge er ett av de ytterst få land i verden som bygger med hat. Et par av de verste amerikanske statene har også gjort det, og i London har noen proto-fascister laget pigger for hjemløse, men de måtte fjerne dem omgående - fordi folk forståelig nok ble rasende.
Dersom vi kan gjøre Norge berømt for dette hatet, så vil det til slutt gi seg utslag i boycott av norske varer og tjenester. Når hele verden snur seg fra Norge i avsky vil det forhåpentligvis komme endringer i mentaliteten som ligger bak denne styggedommen.
0 #5 Wenche Blomberg 09-06-2017 20:57
Jeg mener å huske at denne formen for urban design begynte i Californias storbyer, der alle park- og holdeplassbenke r ble formet slik at det ble umulig å legge seg til å sove på dem. Dette ble også innført i Oslo for noen år siden. Slik kan man markere at det er forbudt å være fattig og hjemløs. Og det var før det begynte å komme romfolk hit.
0 #6 Ingvild Tronvik 16-06-2017 00:25
Jeg blir så himla trist. Hvordan ble Norge sånn? Så fiendtlige mot alle som ikke kan bet betale for seg? De nederst på rangstigen? Hvor ble det av vennligheten og solidariteten?? Er vi oss selv nok?? Gjemmer oss bak 1000 byråkratiske lover, og glemmer det faktiske livet?? Der folk ikke følger tegninger og prinsipper? Der de er FOLK?? Takk, Ivar Johansen, for å løfte fram de sidene ved verden vi helst lukker øynene for. Ja, det er bra om vi, verden, finner en løsning på tilreisende, som gjør tigging unødvendig. Men enn så lenge, må vi bruke hjertet. Og når det gjelder norske fattige, blir de plassert på så dårlige bosteder, a t mange heller bor på gata. Hva med det, hva med dem?? Vis litt medmenneskeligh et da, folk!! Vi vet ikke alle årsaker til at folj gjør som de gjør. Og litt vennlighet, koster oss da ingenting, tvertimot sørger det for at vi bevarer oss mot en farlig kynisme.

Legg til kommentar