Sosialpolitikk

Hagegata 30 blir boligsosialt innovasjonsprosjekt

Hagegata 30 blir boligsosialt innovasjonsprosjekt

Byråd Inga Marte Thorkildsen spurte forleden: «Vi behøver vel ikke å putte alle i egne ghettoer, studenter her, gamle der, flyktninger der borte og ungdommer et helt annet sted?» Hun viste til Deventer i Nederland: Der har de nettopp revet ned noen av gjerdene. De har latt studenter flytte inn i sykehjemmet. De tilfører en dash ungdommelig liv og røre fra samfunnet utenfor og til gjengjeld får de lavere husleie og en god dash livsvisdom, sier byråden.

Ikke aktuelt med noe sykehjem på Tøyen Torg, men et boligsosialt innovasjonsprosjekt i Hagegata 30 med en mix med eldre, barnefamilier, studenter eller innvandrere hadde vært spennende. Boligsosiale løsninger er et effektivt politisk virkemiddel for å oppnå sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Bydelsutvalg Gamle Oslo har bedt om at bystyret opphever vedtaket om studentboliger i Hagegata 30, slik at alternativ bruk kan utredes. Du tenker at du har tre alternativer: Enten kjøpe, leie privat eller leie kommunalt. Områdeløft Tøyen står bak en banebrytende studie som viser at alternativene er langt flere og mer sosialt bærekraftig enn i dag. Bydelsutvalget vil være boliginnovatører, spydspisser og samfunnsutviklere. Og et enstemmig bystyre vedtok onsdag å oppheve vedtaket om studentboliger.

Les mitt innlegg nedenfor.

 

Oslo bystyre 21. juni 2017

Ivar Johansen, SV

Hagegata 30

Ordfører,

Bystyrets vedtak om å ta i bruk Hagegata 30 til studentboliger ved salg til Studentsamskipnaden var nok riktig for 4 år siden, som et tiltak for å få en mer variert beboersammensetning rundt Tøyen Senter.

Tøyenavtalen, og de etterfølgende bystyrevedtak, var basert på den lokale folkelige mobiliseringen på Tøyen gjennom beboerforeninger og ulike folkelige bevegelser. Det var de endringer som lokalbefolkningen der og da prioriterte. Men det har rent mye vann i havet siden den gang, og forutsetningene har endret seg.

Områdeløft handler om å styrke et nabolag og å forbedre levekårene for dem som bor der. Tilgang på gode boliger - sammen med arbeids- og møteplasser - er helt avgjørende for folk på Tøyen. Boligsosiale løsninger er et effektivt politisk virkemiddel for å oppnå sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Bydel Gamle Oslo ønsker å bli en pilot på dette. Sist uke ble det – på bestilling fra bydelsutvalget - lagt fram en studie som viser mange eksempler som inspirasjon for gode boligsosiale løsninger. Eksemplene viser hvordan offentlige myndigheter jobber sammen med beboere, sivilsamfunn, sosiale aktører og private utviklere for å sikre at boligprosjekter fører til økt deltakelse, sosial utjevning og bedre stabilitet i bomiljø.

Jeg merker meg at bydelsutvalgslederen viser til at bydel Gamle Oslo har mange og komplekse boligutfordringer som har tvunget fram handling. Høy konsentrasjon av kommunale boliger, sterk polarisering av boligmarkedet, en galopperende gentrifisering som presser grupper ut av området, liten stabilitet i beboermassen, rekordhøy prisvekst på eiendom, få familieleiligheter og trangboddhet.

Bydelsutvalg Gamle Oslo har derfor bedt om bystyret opphever vedtaket om studentboliger i Hagegata 30, slik at alternativ bruk kan utredes. Bydelsutvalget vil være boliginnovatører, spydspisser og samfunnsutviklere.

Byråd Inga Marte Thorkildsen spurte forleden: «Vi behøver vel ikke å putte alle i egne ghettoer, studenter her, gamle der, flyktninger der borte og ungdommer et helt annet sted?» Hun viste til Deventer i Nederland: Der har de nettopp revet ned noen av gjerdene. De har latt studenter flytte inn i sykehjemmet. De tilfører en dash ungdommelig liv og røre fra samfunnet utenfor og til gjengjeld får de lavere husleie og en god dash livsvisdom, sier byråden.

Ikke aktuelt med noe sykehjem på Tøyen Torg, men et boligsosialt innovasjonsprosjekt i Hagegata 30 med en mix med eldre, barnefamilier, studenter og innvandrere hadde vært spennende.