Sosialpolitikk

NAV til sokneprest Sunniva Gylver: Du er kvalifisert for å jobbe som prest

NAV til sokneprest Sunniva Gylver: Du er kvalifisert for å jobbe som prest

Mangeårig prest i Den norske Kirke, Sunniva Gylver, har fått erfare NAV-systemet etter en alvorlig trafikkulykke:

"Etter ulykken har jeg nå selv begynt å få brev fra NAV, og jeg gjør meg noen tanker. Jeg har det etter forholdene bra, har gode mennesker rundt meg, og regner med at jeg gradvis er i jobb igjen utover høsten og våren. Men hva med de som i utgangspunktet har det tyngre, er mer alene, har en mer kronisk situasjon, eller i føler seg lite verdt? Det må være vanskelig å lage systemer og oppfølging som spenner over både de hvis høyeste ønske er å komme i arbeid (igjen), og de som synes det er ok å slippe unna med færrest mulig forpliktelser. Jeg skjønner også at generelle brev som sendes ut, må være upersonlige, og ha korrekt juridisk informasjon. Men hvorfor må de være på et byråkratisk norsk som er vanskelig å forstå? "

"Før helgen fikk jeg et nytt brev, der NAV har vurdert mine muligheter på arbeidsmarkedet. Dette var altså et slags personlig brev, bare til meg. Det er en litt rar overskrift når jeg både på telefon og i møte har forklart at jeg IKKE er arbeidssøkende, men tvert om elsker jobben min og håper å være tilbake så snart som mulig.

For ikke å snakke om konklusjonen midtveis: «Du anses i utgangspunktet som kvalifisert for å jobbe som prest.» Nei, tenk det - det var en lettelse at NAV kan slå fast det, etter mine 22 år i yrket. Jeg skjønner at man ikke kan sitte og lage egne og nye formuleringer i alle brev, men likevel…?

Når man tror på at det er mye lindring og folkehelse i å oppleve seg sett og respektert i sårbare situasjoner - og det tror jeg på - så vil NAV og mange andre kunne tjene på å bidra til en korrespondanse med brukerne som i større grad uttrykker nettopp det. Jeg kan le av dette, men det er nok ikke like lett for alle brevmottakere. Lykke til!"

Les hele hennes tekst nedenfor.

 

Her er hele teksten til Sunniva Gylver:

"Jeg kjenner kloke og varme mennesker på ulike steder i NAV-systemet - som direktør, bruker, saksbehandler, vekter. Blant brukerne er det både flotte og forferdelige fortellinger om deres møte med NAV.

Etter ulykken har jeg nå selv begynt å få brev fra NAV, og jeg gjør meg noen tanker. Jeg har det etter forholdene bra, har gode mennesker rundt meg, og regner med at jeg gradvis er i jobb igjen utover høsten og våren. Men hva med de som i utgangspunktet har det tyngre, er mer alene, har en mer kronisk situasjon, eller i føler seg lite verdt? Det må være vanskelig å lage systemer og oppfølging som spenner over både de hvis høyeste ønske er å komme i arbeid (igjen), og de som synes det er ok å slippe unna med færrest mulig forpliktelser. Jeg skjønner også at generelle brev som sendes ut, må være upersonlige, og ha korrekt juridisk informasjon. Men hvorfor må de være på et byråkratisk norsk som er vanskelig å forstå?

Hvorfor må det stå så mye om straffen hvis vi unnlater å gi riktige opplysninger og retten til å klage, som om de forventer at det er det vi kommer til å gjøre? Hvorfor ikke starte med en vennlig hilsen, som signaliserer at NAV skjønner at mange av oss som mottar brev fra dem er i en vanskelig situasjon? Når brevet avsluttes med at de må ha all nødvendig dokumentasjon innen 8.januar 2013, blir det litt ekstra upersonlig. Jeg tok opp dette da jeg var på møte med NAV, og saksbehandler sa at denne brevkommunikasjonen stadig var et tema på arbeidsplassen; at de ønsket forbedringer. La oss håpe.

Før helgen fikk jeg et nytt brev, der NAV har vurdert mine muligheter på arbeidsmarkedet. Dette var altså et slags personlig brev, bare til meg. Det er en litt rar overskrift når jeg både på telefon og i møte har forklart at jeg IKKE er arbeidssøkende, men tvert om elsker jobben min og håper å være tilbake så snart som mulig. For ikke å snakke om konklusjonen midtveis: «Du anses i utgangspunktet som kvalifisert for å jobbe som prest.» Nei, tenk det - det var en lettelse at NAV kan slå fast det, etter mine 22 år i yrket. Jeg skjønner at man ikke kan sitte og lage egne og nye formuleringer i alle brev, men likevel…? Når man tror på at det er mye lindring og folkehelse i å oppleve seg sett og respektert i sårbare situasjoner - og det tror jeg på - så vil NAV og mange andre kunne tjene på å bidra til en korrespondanse med brukerne som i større grad uttrykker nettopp det. Jeg kan le av dette, men det er nok ikke like lett for alle brevmottakere. Lykke til!"

Kommentarer   

0 #21 Inger Lise Nymoen 09-08-2017 20:18
Det samme idiotiet rammet meg da jeg fikk kreft, og etter å ha blitt erklært kreftfri etter ett og et halvt år, fikk tilbakefall. Fikk beskjed om at det var enklere "papirarbeid" å uføretrygde meg. Trodde ikke mine egne ører. For meg var dette kun en periode i mitt liv, før jeg skulle tilbake i jobb. Og jeg hadde aldri akseptert noe uføretrygd. Jeg jobbet til jeg ble alderspensjonis t.
0 #22 Anne Lise Brandsarbakken Johan 09-08-2017 20:35
Jeg regner med presten har søkt AAP. Da skal det også sendes en egenvurdering som søker må fylle ut selv. Det er denne egenvurderingen som ligger som grunnlag for dette brevet - altså en oppsummering av det presten selv har gitt informasjon om. Så vurderer NAV - i dette tilfelle - om presten på bakgrunn av det hun har skrevet,. kan fortsette som prest eller om hun skal tilbys andre arbeidsmarkeds- tiltak. Alle som søker AAP vil få et slikt brev og jeg ser i jobben min mange slike brev. Det er logisk at NAV vil vurdere kapasitet i forhold til det yrket man sist har hatt eller er utdannet til. Det har ingen ting å gjøre med at NAV ikke har kontakt med brukerne eller andre "velbrukte argumenter" om NAV. PS. Jeg jobber ikke i NAV selv men samarbeider med dem hver dag.

Anne Lise Brandsarbakken Johansen
-1 #23 Trine Steffensen 09-08-2017 22:10
Presten bør vite at dette er formaliserte standard- brev som blir sendt ut automatisk i forbindelse med vedtak. Det er som sagt ovenfor ; din egenvurdering som ligger til grunn. Den oppfølgingen du får personlig har lite med disse formuleringene å gjøre. Setningen om at du fortsatt skal beholde ditt inneværende yrke slår bare fast at din plan, dine øe egne ønsker godkjennes. Min erfaring er at dette lar ikke folk flest krenkes av, såfremt den personlige oppfølgingen er god. Slike standardbrev er faktisk nødvendig for å spare ressurser og tid til den relle oppføgingen i det komplekse systemet som NAV representerer.
0 #24 Torstein Wroldsen 10-08-2017 06:35
Ett annet eksempel som viser at saksbehandlinge n er helt ute av kontroll. Standardbrev eller ikke. Man kan ikke standardisere ut i det komiske. Jeg fikk 14 dager sykemelding fra 31.03.17 - 14.04.17, og var tilbake i jobb etter 14 dager. Den 2. mai 2017,2 1/2 uke etter at jeg hadde begynt å jobbe sender NAV brev med orientering om maksimal stønadstid (60 dager)for sykepenger fordi jeg er mellom 67 og 70 år. En fullstendig irrelevant opplysning all den tid jeg var tilbake i jobb for over 14 dager sider. Første brev kommer elektronisk på min side. Jeg leser brevet og ser umiddelbart at dette har ingen betydning for verken meg eller arbeidsgiver. Og NAV vet at jeg er friskmeldt for 14 dager side. Men så; kommer det først ett brev til med samme innhold, denne gang med postbudet. Så går det noen dager så kommer det to likelydende brev i hver sin konvolutt. Alle brevene med samme innhold og uten mening. Dette vitner om så dårlig kvalitet på saksbehandlinge n at det er skremmende med tanke på effektivitet og ressursbruk. Trine Steffensen skriver her at NAV sparer ressurser på standardbrev! Hvis mitt eksempel viser allmenn praksis i etaten snakker om ineffektivitet i milliardklassen .

Legg til kommentar