Sosialpolitikk

NTL-ansatte i NAV Stat Oslo med tilsvar til "sjefen"

NAVs fylkesdirektør for Oslo, Hege Farnes Hildrum, ga onsdag her på bloggen et spark til de ansatte i etaten: "Jeg kjenner meg ikke igjen i at vi er særskilt rigide, slik det hevdes fra de ansattes organisasjon, NTL," skrev hun blant annet.

De ansattes tillitsvalgte i den statlige del av NAV Oslo gir henne et klart svar, og skriver bl.a: «Har NAV i det hele tatt lov til å nekte å ta imot dokumenter og søknader? Vår landsforening, NTL NAV, har sendt henvendelse til Arbeids- og sosialdepartementet for å avklare dette spørsmålet juridisk. Vi er uansett av den oppfatning at man selvsagt skal ta i mot dokumenter som er av betydning for en innbyggers sak når innbyggeren først har tatt turen til NAV-kontoret. Man kan jo selv forestille seg det meningsløse i å møte opp med etterspurte dokumenter, bli avvist og sendt hjem for å skrive ut en førsteside og så til nærmeste post i butikk for å bruke porto på innsending. En del av innbyggerne finner det også tryggere å levere dokumenter personlig, og de må vi også møte med forståelse og respekt.

NAV-kontorene praktiserer dette ulikt, noe som er problematisk i seg selv. Ansatte melder til oss tillitsvalgte at de føler seg både dumme og unødvendig strenge overfor besøkende og mange synes det er flaut og belastende å måtte fronte en slik praksis hver eneste dag. Noen har gitt uttrykk for at det blir flere frustrerte og sinte besøkende, noe som går ut over arbeidsmiljøet,» skriver de bl.a.

Les hele teksten nedenfor.

Etter å ha kommentert praktisering av NAVs kanalstrategi i Gaiden desember 2017, har jeg blitt sitert i Ivar Johansens blogg publisert 20.12.17. Dette ble kommentert av fylkesdirektør i NAV Oslo Hege Farnes Hildrum på den samme bloggen publisert 03.01.18.

Undertegnede er hovedtillitsvalgt for NTL i NAV Oslo, og sammen med min vara Carina Stokka har vi tett og hyppig dialog med våre lokale tillitsvalgte rundt omkring på Oslos NAV-kontorer. Vi har god oversikt over hva som rører seg ved kontorene og det er ikke uten grunn at vi ønsker å belyse denne betenkelige praksisen av kanalstrategien. Saken dreier seg altså om at flere NAV-kontorer nekter å ta i mot dokumenter fra innbyggere som møter opp på NAV-kontoret. Dette har vært og er fortsatt tilfelle ved flere av NAV-kontorene også i Oslo. Vi vet ikke om det er særskilt rigid i Oslo, men det er heller ikke poenget. Fylkesdirektøren trenger altså ikke å kjenne seg igjen som leder av et verstingfylke i så måte, det er likevel et faktum at innbyggere blir sendt ut av NAV-kontorer med beskjed om å sende dokumentene i posten.

Har NAV i det hele tatt lov til å nekte å ta imot dokumenter og søknader? Vår landsforening, NTL NAV, har sendt henvendelse til Arbeids- og sosialdepartementet for å avklare dette spørsmålet juridisk. Vi er uansett av den oppfatning at man selvsagt skal ta i mot dokumenter som er av betydning for en innbyggers sak når innbyggeren først har tatt turen til NAV-kontoret. Man kan jo selv forestille seg det meningsløse i å møte opp med etterspurte dokumenter, bli avvist og sendt hjem for å skrive ut en førsteside og så til nærmeste post i butikk for å bruke porto på innsending. En del av innbyggerne finner det også tryggere å levere dokumenter personlig, og de må vi også møte med forståelse og respekt.

NAV-kontorene praktiserer dette ulikt, noe som er problematisk i seg selv. Ansatte melder til oss tillitsvalgte at de føler seg både dumme og unødvendig strenge overfor besøkende og mange synes det er flaut og belastende å måtte fronte en slik praksis hver eneste dag. Noen har gitt uttrykk for at det blir flere frustrerte og sinte besøkende, noe som går ut over arbeidsmiljøet.

Det er beklagelig at NAV som arbeidsgiver ikke lytter mer til de ansattes bekymringer og tar tak i dette. Vi mener praksisen er uakseptabel arbeidsmiljømessig og at det definitivt er et brudd på forvaltningsloven.

NTL er den største fagforeninga i NAV. Som fagforening har vi uttrykt bekymring og kommet med en rekke tilbakemeldinger til NAV som arbeidsgiver i forbindelse med kanalstrategien og innføring av tjenestepakke for NAV-kontor. Temaer som sikkerhet, personvern, rettsikkerhet og likeverdige tjenester er mer utførlig omtalt i eget notat som er under utarbeidelse.

Oslo/Athen, 9. januar 2018

Jan Rune Yanni Vikan
Hovedtillitsvalgt

Carina Stokka
Vara hovedtillitsvalgt


Legg til kommentar