Sosialpolitikk

Inger: Jeg opplever meg helt rettsløs

Inger: Jeg opplever meg helt rettsløs

Inger skriver i en fortvilet mail til meg:

"Jeg har fått innvilget vergemål mot min vilje.

Når jeg tar kontakt med NAV på telefon og ber dem ringe meg tilbake så ringer de til min verge.

Jeg får heller ikke viktige brev tilsendt direkte som gjelder meg selv, jeg har blitt møtt på en dårlig måte gjennom lang tid i NAV. Jeg har bedt om møter uten å få det, saksbehandler som blir fraværende i flere måneder, møter som blir avlyst (tre stk etter hverandre, møter folk som skylder på hverandre).

Jeg ønsker å klage på dette, og er dessuten reservert mot digital kommunikasjon. Dette ønsket jeg pga skjevfremstillingen i fremstillingen, men jeg får ikke brev tilsendt direkte. Jeg har fått beskjed om at man ikke kan sende til to adresser, og at jeg må be spesielt om å få tilsendt brev.

Da må jeg jo ringe til stadighet for å høre om det er noe nytt, og når saksbehandlere ikke vil ringe meg tilbake når jeg ber om det så er det veldig vanskelig med å komme til med innspill og klage.

Vergemålet og min verge er og klaget inn til Fylkesmannen den 18.12. per brev. Jeg har ennå ikke hørt noe om videre saksgang og har dessuten fått beskjed om at saksgangen vil gå gjennom min verge.

Jeg opplever meg helt rettsløs."

Har andre opplevd tilsvarende? Har noen råd og innspill til henne?


Kommentarer   

+2 #11 Birgit Skjæret 17-02-2018 11:48
Jeg er ikke under vergemål og har heller ingen personlig erfaring med NAV, men også jeg har opplevd hvor vanskelig det er å få innsyn i dokumenter som omhandler min egen person. Kort sagt, rettsystemet fungerer ikke som det skal, for de som ikke har råd til å betale for god advokathjelp. Her ligger det mye å gripe tak i.
+1 #12 Merete Sandvig Hoel 17-02-2018 11:48
Jeg forstår ikke helt dette her. Hun skriver "innvilget vergemål mot min vilje". Hvem har søkt, da ? Får man innvilget noe er det jo fordi det er søkt.Hun kan ikke late som om hun ikke vet hvorfor?
+2 #13 Kristin Løken 19-02-2018 09:50
Interessant sak og ser at det klart er ubehagelig, men når du skal blogge om dette så må du faktisk dele info om hvordan man får verge mot sin vilje. For det er ikke noe man plutselig får. Det er er domstolbehandli ng og veldig strenge krav for at noe sånt skal oppnåes. Uten den infoen blir dette bare dumt.
+1 #14 Aud Andreassen 19-02-2018 10:11
Vergemålssøknad er behandles av Fylkesmannen. En slik søknad behandles ikke uten legeerklæring.
0 #15 Marit Eide 19-02-2018 11:25
Synes hele saken virker litt rar..hvem har søkt om verge på hvilket grunnlag. Hvis det er inger selv som har skrevet dette så virker hun ikke som en som trenger verge. dette er altfor velformulert til å være en som ikke klarer å ta vare på seg selv.
+1 #16 Kurt Ingvald hellestø 19-02-2018 18:29
Denne saken lukter dessverre langveis i fra..pga enten spiller hun eller han dum .eller så er det noen her i gruppa som spiller..pga verge er så strengt som 1del seier her att det får man ikke uten man har søkt eller fått hjelp til å få værge. Så langt vett eg..
+1 #17 Egil Borse-Svensen 19-02-2018 20:04
Dette forbauser meg ikke, min gamle mor fikk verge og ville ikke ha det, oppnevnt mot sin vilje, og ny vergelov av sommeren 2013 gjør det klart at alle skal vurderes utfra den situasjon de er i slik at selv om verge oppnevnes, skal han eller hennes virke tilpasses den enkeltes handikap. Men dette gjøres ikke i de tilfellene jeg har hørt om. Særlig for advokater er dette en kjærkommen inntektskilde. Og Fylkesmannen har ikke kontroll.
+1 #18 Petter Kramås, advokat 28-02-2018 15:30
Hvis vergemålet er opprettet basert på samtykke - som forutsetter er NN har samtykkekomepta nse - forutsettes det samtykke både til selve vergemålet og til hvilken person som skal oppnevnes.
I så fall kan hun trekke sitt samtykke tilbake om hun ikke lenger ønsker verge oppnevnt for seg.

Hvis hun ikke har samtykkekompeta nse, kan oppnevning skje uten samtykke. Det skal da foreligge legeerklæring el.l. om at samtykkekomepta nse ikke foreligger. Mener hun dette er en uriktig faglig vurdering kan hun innhente / be innhentet ny faglig vurdering av dette spørsmålet. Dette kan inngå i en begrunnelse for klage.

Det har vært en del debatt omkring dette med samtykkekompeta nse - fordi det åpner for en «umyndiggjøring » som fratar NN de rettigheter som gis til selv å bestemme om vergemål og person som verge.

Med det fokus som for tiden er på beslutningsstøt te - til forskjell fra en mer «formyndersk" holdning fra verge - høres dette uansett ikke bra ut….

NB! Hvis det ikke bare er opprettet vergemål, men hun også etter rettslig behandling er fratatt rettslig handleevne i forhold til personlige forhold (f eks tjenester fra det offentlige) kan dette stille seg annerledes.

Legg til kommentar