Sosialpolitikk

Vi trenger alle stabile boforhold

Vi trenger alle stabile boforhold

Men noen har mer behov for dette enn andre.

I 24 år har Johanna Engen bodd i en kommunal utleiebolig på Kampen. 69-åringen er minstepensjonist etter et langt liv i lavlønnsyrker og som deltidsansatt. De siste fire årene har hun bodd i en treromsleilighet på 46 kvadratmeter på Brinken.

Men like før jul i 2016 fikk hun varsel om at hun må ut av leiligheten, og over i en annen mindre kommunal leilighet. Grunnen? Johanna er enslig og leiligheten har for mange rom.

Johannas sak satte fokus på et viktig tema: Man tvangsflytter ikke eldre mennesker med varig behov for kommunal utleiebolig rundt i byen, ut fra at noen andre angivelig har behov for boligen. Vi har alle behov for en stabil boligsituasjon, men noen har kanskje mer behov for dette enn andre.

Jeg har derfor engasjert meg i at regelverket måtte endres. Om som byråd på feltet sørget Inga Marte Thorkildsen for at instruksen ble endret.

Som byrådet selv presiserer: «Forskriften peker ut noen grupper med varig behov for kommunal bolig som skal få leieavtaler med lengre varighet. Her er det særlig viktig at bydelene bruker skjønn og finner frem til gode løsninger sammen med søker, eller den som representerer søkeren.

I disse sakene bør boplan brukes for å gi forutsigbarhet om leietid og tydeliggjøre hva kommunen kan bidra med. For personer over 60 år, personer med psykisk utviklingshemming eller andre varige funksjonsnedsettelser og andre personer som ikke anses for noen gang selv å kunne fremskaffe egnet bolig som søker om ny leieperiode, skal bydelen legge særskilt vekt på stabilitet, og når helsemessige årsaker og sosiale forhold tilsier at en flytting vil være til vesentlig ulempe for beboer, skal en leieperiode på mellom 5 og 10 år være det vanlige.»

Kommunale utleieboliger er et saksfelt med proppfullt av utfordringer. Dette er bare en liten flik av dette, men representerer en viktig og riktig endring av betydning for en del sårbare mennesker.

Kommentarer   

0 #1 Randi Sejer 04-03-2018 13:43
Synes det er helt håpløst at kommunen fører en slik boligtildelings politikk som i Oslo. Flytting er belastende for friske folk. For de som har helsemessige belastninger, er oppe i alder, eller for barn som fra før har det vanskelig sosialt er det svært merbelastende og ikke ha trygghet for og kunne bo for mer enn noen år av gangen. Ny bolig- nytt miljø- store utfordringer.
Det bør anerkjennes at noen faktisk for alltid er utenfor boligmarkedet. De må få trygghet i at de kan bo i boligen de er tildelt livet ut.
+2 #2 Hildegunn Saltvik 04-03-2018 13:48
Kommunale boliger gis det kontrakt på for tre år av gangen.

I dag er det mye enklere å få kommunal bolig enn tidligere. Man behøver ikke lenger å fylle botid om det er helsemessig forenelig å leie kommunal bolig.

Jeg mener det er uheldig om mennesker som er eldre eller har helseutfordring er må flytte, men det er en reel fare for at man må om man har en kommunal bolig.
Det innvilges også hjelp til det praktiske om man blir tvunget til å flytte og ikke har midler selv.

Om økonomi er en utfordring til de i kommunal bolig, vil de komme bedre ut med en billigere og mindre kommunal bolig.
+1 #3 Therese Tangedal 04-03-2018 16:38
Etter 24 år i leiligheten på 46 kvm så fant altså kommunen ut at dette var for stort. Jaaavel... Når du er 69 så er det vel ikke like lett og få et nytt nettverk rundt seg heller.. Uansett, her i Norge som staten har godt over gjennomsnittet m kr, så burde dette, som mye annet, vært helt unødvendig. I oslo som vel så hele Norge, står kommunale leiligheter tomme og forfaller. Hva m og gjøre noe m de? Og la hvertfall de eldre, spesielt de m lite el ingenting, få litt respekt, litt omsorg, og litt trygghet.. Det kan da ikke koste Norge, verdens rikeste land, værdens beste helsevesen, så altfor mye
+1 #4 Helle Bakke 04-03-2018 18:55
Hva er tanken bak å flytte folk mot sin vilje? Dersom det er behov for flere kommunale boliger, ja så får man sørge for at det feks bygges flere egnede boliger.
Jeg har hørt argumentet om at kommunal bolig kun skal være midlertidig, men da må det jo faktisk legges til rette for at folk skal kunne få en "ordinær" bolig.
Slik det offentlige har styrt retning og premisser i boligsektoren, har ønsket om egen permanent bolig blitt nærmest umulig å realisere.
Det er ikke bare det at en gruppe mennesker blir avskåret fra muligheten til å være med på denne såkalte "kjøpefesten", nei i tillegg skal man tåle å bli behandlet som en annenrangs borger, ved bla annet å bli flytta rundt etter andre folks forgodtbefinnende.
Dette er virkelig ikke et demokrati eller sivilisert samfunn verdig. I tillegg til at den samfunnsøkonomi ske kostnaden er enorm.
0 #5 Gjertrud Tveitevåg 04-03-2018 19:40
Det er helt klart behov for flere vanlige kommunale boliger og omsorgsboliger av akseptabel kvalitet.
0 #6 Nina Torgersen 05-03-2018 06:41
Veldig viktig tema, bra det blir tatt tak i. Stabile boforhold er også viktig for barn, de bør slippe å bytte skole og nærmiljø. Det handler ikke bare om trivsel og hva man ønsker. Trygge og stabile boforhold er også en investering i mennesker og samfunnet.
+1 #7 Kåre R. Walvik 05-03-2018 11:43
Leser disse innlegg mot flytting og støtter den fullt ut. Hvorfor er det nødvendig å rive opp livet til disse, er der noen som trenger stabilitet må det være her det gjelder!
0 #8 Ann-Elizabeth Romstad 05-03-2018 14:27
46 kvadratmeter kan vel ikke sies å være mye.Synes man bør få bo samme sted etter så mange år.Hvem gjør slike bestemmelser,hv a slags grunn gir de .Virker ikke gj.tenkt. Skal hun få et rom da,er det slik å forstå.Vet at man på 50-tallet kun ga enslige rett til å ha ettroms leiligheter,så de måtte sove i stuen.Dette er å gå bakover i tid. Mye vanskeligere for eldre å få et nytt nettverk enn unge som har skole ,jobb mm. Ensomhet er absolutt alderdommens største problem.
0 #9 Tore G. Bareksten 06-03-2018 11:50
Dette minner om å skru tida tilbake til den tiden hvor enslige ikke fikk leie mer enn ett rom i Oslo
0 #10 Christine Andersen 06-03-2018 13:10
Det er synd at man må flytte, men hva skal kommunen gjøre mtp mangel på kommunale boliger? I mitt hode er det helt logisk, og nesten en selvfølge, at boligene blir fordelt etter behov. Og kommunene etterstreber jo å skaffe egnet bolig i samme område, om mulig. Det burde heller vært en økning i tilskudd til husbanklån så folk kunne kjøpt seg en bolig. Det finnes også boteam som kan hjelpe med å skaffe til veie bolig i det private markedet. Alt handler i grunn om kommunenes økonomi som stadig blir dårligere med denne regjeringen ved roret. Men det er nå min mening.

Legg til kommentar