Sosialpolitikk

Kommunale utleieboliger: En fattigdomsfelle

Kommunale utleieboliger: En fattigdomsfelle

I går uttalte jeg meg til Dagsavisen om kommunale utleieboliger i Oslo. Dagsavisen skriver bl.a.

"Ivar Johansen og SV er opptatt av å utjevne sosiale forskjeller, og ønsker stabile bomiljøer, hvor det er en blanding av leide og eide leiligheter.

De fleste av de kommunale boligene i Oslo er samlet i store blokker og gårder.  – Vi må forhindre opphopning av sosiale problemer. Mange av dem som leier bor bare i leiligheten i kort tid, og engasjerer seg lite i nærmiljøet av den grunn, sier han.

– Mange av dem som bor i kommunale boliger, bor i en fattigdomsfelle. Hvis inntekter øker, risikerer de å miste både bolig og bostøtte. Det kan svekke motivasjonen for å jobbe seg ut av fattigdommen. Markedet bestemmer husleien, som er altfor høy. Mange kan ikke betale den leien kommunen krever, og må få sosialstøtte for å greie utgiftene, sier Johansen.

Bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV) vil at Oslo kommune tar i bruk «leie til eie», for å få flere inn på boligmarkedet. Fra «leie til eie» er en metode som kan gi husstander med lave inntekter muligheter for eieretablering. – Vi har lenge slåss for å få til dette, og det er bra at byrådet nå også har startet prosessen, sier Johansen.

Ivar Johansen ser det ikke som noe problem om kommunen selger en del av sine kommunale leiligheter. – Det vil gå helt fint om fem-ti prosent av leilighetene rullerer. Kommunen selger, og kan kjøpe nye. På den måten kommer flere seg ut av systemet, og kan greie seg selv, sier SV-politikeren."

Kommentarer   

+1 #1 Stig Høisæther 08-03-2018 17:27
Slik vi ser det så er leiemarkedene i storbyene svært presset, kommunene innfrir ikke godt nok med å dekke behovet for sosialboligbygg ing. Bostøtten er ennå ikke ferdig utredet etter omleggingen og mange uføre som leier sliter økonomisk, særlig med to der en har inntekt. I kommunale boliger blir det bare mer og mer urettferdig fordi en taper hele veien om en vil ut i aktivitet og arbeide, en taper bostøtte når en får inntekt. Idag ser vi at startlån har en ramme på 2750000 på topp og ikke mange får startlån fordi de ikke har inntekt til å betjene det. De har gjerne inntekt til å betjene et lignende beløp på husleien, men månedlige låneavdrag er ikke det samme for Husbankens regler. Jeg tror at skal en få flere til å eie må en måle dette etter husleie nivå overfor mulighet for å betjene månedlige lån og renter. Og rentene på startlån bør være låst lave. Prosjekter med leie til eie er glimrende tiltak som bør utvikles til å gjelde flere. Lov om kommunal forkjøpsrett er veldig krevende for leieboerne å få til fordi de må kjøpe opp tomme boliger i leiegården i tillegg til den de har leiet. Det fordyrer prosessen enormt for de leieboerne som bor igjen og krever sin rett.
+1 #2 Eric Scobie 10-03-2018 08:05
Hei Ivar!
Det er jeg helt enig i! Vi trenger en ny runde av "leie-til-eie-a mnestiet" (finansiert av stat/kommune som lån-garantister ) som ble en slik suksess mot slutten av 1980 tallet.
Ingen med normal samvittighet kan utstå å se på det rovdyr-fråtseri et gårdeiere og eiendomsbaroner er blitt tillatt å drive overfor leietakere, av Stortinget siden dereguleringen trådte til med full kraft i 2010. (fra 1999 til 2010 var den gradvis). Til overmål er leieboerne blitt stigmatisert av slike som drev lobbyvirksomhet en for Huseiernes Landsforbund (Batta & Co) som førte til at Stortinget ble ført bak lyseti '99. De ble kalt "opportunister og snyltere". I etterkant ble leieboerne i tidl. regulerte boliger sveket av politikerne; de ble rett og slett utsatt for den beryktede "fattigkassa"-m entaliteten, i særdeleshet fra de borgerlige partiene, men fant heller ikke mye forståelse på sosialistisk side. Per dags dato er det kanskje ca 30 husstander som mottar boligtilskudd fra Oslo kommune, etter at Eriksen Søreide og Stian Berger (begge H) fratok 15 husstander tilskuddet på sviktende grunnlag - med én dags varsel, 17 desember 2014. Det var en skikkelig skandale, men tross iherdig innsats fra Aksjonsgruppa, ville ingen politiker ta i det. Dét man lenge har ant, er at det er et uhellig concordat mellom Rådhus og eiendomsbransje n i hovedstaden.
Det er bra at du står på, og holder rettferdigheten s flamme ved like, inntil nok krefter kommer til så den kan blusse opp til et formidabelt bål som lyser mot en mer rettferdig framtid for alle i dette vårt land!

Mvh Eric Scobie
+1 #3 Lasse Olsen 10-03-2018 15:15
På tide med å få på plass gode sosiale utleieboliger over hele landet. Norge er spesielt med fokus på å "eie".
+1 #4 Mattias Johannessen 10-03-2018 16:43
Helt avskyelig at det skal være sånn. Jeg kjenner selv mange som bor i kommunale boliger, og det er ikke til å tro den situasjonen de befinner seg i. De kan ikke ta en fulltidsjobb, for da risikerer de å miste boligen sin. Betaler de ikke husleia på tiden fordi pengene ikke strekker til, kan de miste boligen. Går de til anskaffelse av en hund på legens ordre for å ha noen som kan holde dem med selskap og som kan være til psykisk hjelp, kan de miste boligen.

Som salt på såret så står politikerne i lille Stavanger kommune der oppe i toppene og sier at de har redusert forskjellsnivåe t I kommunen de siste ti årene. Har selv vært politisk aktiv, og har virkelig måttet holde meg igjen for å ikke si min sannhetens mening og litt til.
0 #5 rita katyana løvgavlen 11-03-2018 16:42
Men nytter det å eie da. Om du eier og får økonomiske problemer må du jo selge boligen for å få hjelp.

Legg til kommentar