Sosialpolitikk

Fransiskushjelpen: Vi trenger en familievikarordning

Fransiskushjelpen: Vi trenger en familievikarordning

Fransiskushjelpen ønsker å skalere sin nåværende tjeneste «Familiehjelperen» (2010) til et byovergripende tilbud som ikke bare omfatter pasientfamilier innskrevet i deres hjemmehospice (Pleietjenesten).

De beskriver tilbudet slik: «Et lavterskeltilbud for familier som havner i en akutt vanskelig situasjon og hvor arbeidsgivers eventuelle velferdspermisjoner ikke strekker til. Dagens offentlige hjelpetilbud synes å være mangelfullt.

En familie som opplever en krise i forbindelse med sykdom og dødsfall kan få tilbud om samtale på et kontor, men kan ha behov for noe langt mer enn det. Hjelpen kan også oppleves som vanskelig tilgjengelig.

Noen timers avlastning i uka, ved sykdom eller spesielt tøffe perioder, kan bidra til at folk fortsetter i jobb, eller kommer raskere tilbake. Dette er en samfunnsmessig lønnsom investering. Det handler om å hindre at mindre kriser utvikler seg til å bli en katastrofe for familien. En tidlig hjelp i kortere perioder, vil også kunne bidra til at verken sykehusinnleggelse eller barnevernstiltak blir nødvendig. Oppgaver for en familievikar kan f.eks. være opprettholdelse av barns rutiner, leksehjelp, barnepass, matlaging ved behov, aktiviteter med barna.»

Fransiskushjelpens initiativ overfor byrådet samsvarer veldig godt med et tidligere initiativ fra SVs Marianne Borgen.

Dette er bra fra Fransiskushjelpen, og noe jeg heier på.

Kommentarer   

+2 #1 Eline Gleditsch Skrede 04-04-2018 06:31
Den gamle offentlige ordningen med ‘ husmorvikar’ved uforutsette psykososiale hendelser burde ikke vært avviklet. Det er god forebygging og hjelpe foreldre i perioder. Det er ikke alle som har sin egen storfamilie tilgjengelig. Ja til familievikar!!!
0 #2 Gry Karlsen 09-04-2018 12:15
Ja, dette høres veldig bra ut og er absolutt noe som mangler i dagens hjelpeapparat.

Ett barnevernstilta k kan ikke sammenlignes med dette, for der får man ikke akutt hjelp, men en 3 mnd undersøkelsespe riode, som kan gjøre en akutt situasjon verre.

Så dette håper jeg virkelig vil la seg gjøre.

Legg til kommentar