Sosialpolitikk

Flere barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt

Flere barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt

Statistisk Sentralbyrå offentliggjorde denne uka tall som viser at vi sannelig har en viktig jobb å gjøre i å bekjempe levekårsforskjeller: 101 000 barn under 18 år her i landet bodde i en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2016, noe som utgjør 10,3 prosent av alle barn i denne aldersgruppen. Det er en økning på 0,3 prosentpoeng fra året før.

Blant fylkene er det i Oslo at det relativt sett er flest barn som vokser opp i husholdninger med vedvarende lave inntekter. I 2016 var denne andelen på 17,6 prosent, som figur 4 illustrerer. Også Østfold og Telemark har en relativt stor andel barn i lavinntektshusholdninger, med en andel på 14,6 og 13,6 prosent. Blant fylkene med minst andel barn i lavinntektsgruppen finner vi Troms og Rogaland med en andel på 7,3 prosent i 2016.

Den store andelen barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt som vi finner i hovedstadsregionen, skyldes i stor grad et høyt innslag av barnefamilier med innvandrerbakgrunn i dette fylket. I Oslo hadde nærmere 8 av 10 barn i lavinntektsgruppen innvandrerbakgrunn i 2016.

Dette er et resultat av at regjeringen ikke prioriterer å jevne ut forskjellene. I Oslo gjør vi det vi kan for å bremse økende ulikhet, blant annet ved å innføre gratis aktivitetsskole for alle barn, bydel for bydel. Det er på tide at regjeringen nå skifter fokus fra de som har mest til de som har minst. Vi trenger økt barnetrygd, flere folk i arbeid og økt bostøtte, for å nevne noe.

Kommentarer   

0 #1 Ingjerd Hestnes 05-04-2018 11:58
Det er bra tiltak du nevner, men av dem er det bare arbeid dom vil løfte folk ut av statistikken ettersom det bare er skattbar inntekt som teller med. Barnetrygd, gratis aktivitetsskole , redusert oppholdsbetalin gen i barnehage, foreldrebidrag - og for all del sosialhjelp - teller ikke med i tillegg til andre skattefrie stønader som bostøtte. Ettersom fattigdomsbegre pet er relativt og inntekten fordeles på antall familiemedlemme r vil det alltid være fattige og familier med mange barn vil være fattigst. Det siste kunne jo økt barnetrygd kompensert noe for.

Legg til kommentar