Sosialpolitikk

Øystein hindres i å jobbe

Øystein hindres i å jobbe

Øystein Olsen har fått skikk på livet sitt etter mange års rusmisbruk.

Han bor i en kommunal leilighet i Oslo hvor han betaler 12.000 kroner pr. mnd i husleie, mens han får 15.300 kr utbetalt i uførepensjon. Han er altså avhengig av merinntekt for å få alt til å gå i hop.

Øystein grep nr. 1 var at han tok yogainstruktørutdanning og jobber med det opp mot rusmisbrukere.  Men nå kan han ikke få betalt for dette lengere, for da mister han bostøtten og går ut med tap. Han skriver: "Jeg måtte si fra meg å motta lønn for instruktørjobben fordi jeg da hadde mistet også min kommunale bostøtte."

Øysteins grep nr. 2 var: Frelsesarmeen driver et arbeidsmarkeds tiltak som gir arbeidstrening til folk som har forskjellige ufordringer i livet. Kulturkafeen Sagene ligger i Stockfledts gate på Sagene.

Øystein skriver: "Jeg måtte slutte på kafeen fordi jeg for å jobbe ville måtte betale. Jeg ville komme dårligere ut med å jobbe eller bare motta trygd (jeg er ufør) og nå krangler jeg med NAV om bostøtta som de vil kreve tilbake. I fjor tjente jeg kr 64.000 og de vil kreve tilbake kr 60.000. Forstå det den som kan.

Fra å gå fra en jobb der jeg trivdes veldig godt til å gjøre ingenting. Likedan med yogaen: fra å få en ekstrainntekt på kroner ca 22.000 ville jeg mistet bostøtta på kr 60.000. Det ville bety at jeg ville fått en merutgift på kr 40.000 i året.»

Sånn er det i bakvendtland: Folk som ønsker å bli sjølhjulpne straffes av det offentlige. Øystein ville fått en betydelig bedre livskvalitet om det offentlige tillot ham å jobbe og få lønnsinntekt. Men stat og kommune tvinger ham ut i passivitet. Aktivitetsplikt, sier noen. Øystein trenger vel først og fremst en aktivitetsrett som gjør at han ikke taper en masse penger.

Kommentarer   

0 #1 Torun Stensland 23-04-2018 05:42
Dette et velkjent problem for alle utviklingshemme de med uføretrygd og som jobber ved siden av uføretrygden og får kr. 29 pr time i lønn. Bostøtten fjernes og resultatet blir negativt. Enten det er blå-blå eller rød-grønn regjering så er dessverre ingen som har vært villig til å rette på forholdet.
+1 #2 Jens Petter Gitlesen 23-04-2018 06:36
Trygden er relativt sett svekket de siste årene. Samlede utbetalinger til bostøtte er nesten halvert i forhold til 2011. Ingen med trygden "Ung ufør" kvalifiserer lenger til bostøtte. Inntekten er blitt for høy. Kommunale husleier har økt. På grunn av manglende korrigering av skjermingsregle r, er det mange som i dag må betale egenandeler for omsorgstjeneste r mm.
Uføretrygden "Ung ufør" gir omtrent 17.200 kr. utbetalt per måned. De høyeste husleiene i kommunale bofellesskap som jeg kjenner til, er drøyt 13.000 kroner per måned. Det er ikke uvanlig at utviklingshemme de må betale snaut 1000 kroner i måneden i egenandel per måned.
Mange med utviklingshemmi ng har en økonomi langt svakere enn det statens satser for livsopphold ved utleggstrekk og gjeldsordning, nemlig 8463 kr. per måned.
+2 #3 Else Kari Skjæveland 23-04-2018 07:38
Dette gjelder ikke bare for uføre heller. Aap, omskolering og annen midlertidig støtte fører ofte til at regnestykket blir at man går i minus ved og jobbe.
Mange som heller vil jobbe, men når økonomien er så trang at den kun dekkker de viktigste behov, så må mange velge bort jobb for å overleve og da er det noe galt et sted!
+4 #4 Unni Fonneland 23-04-2018 08:45
Det er intet mindre enn helt sykt å kreve 12-13000 pr mnd for en kommunal leilighet. For et så stort beløp kan folk betale store boliglån. Måtte vært bedre å gi folk med behov for hjelp boliglån så de kan betale ned på egen bolig. Skjønner poenget med å se på inntekt i forhold til offentlige ytelser, men ikke slik det fremstilles her. Det er alltid lønnsomt for både den det gjelder, og samfunnet, å ha folk i jobb. Å være ufør er ikke det samme som å ligge til sengs liksom... noe arbeidsevne har vel de fleste ihvertfall yngre uføre. Og noe trekk i trygd må de vel regne med, men regnskapet må ikke gå i minus. Her er det overordnede hensyn å ta, -menneskeverd, retten til en jobb der det er mulig, og retten til å styre egen økonomi.
+1 #5 Hilde Andersen 24-04-2018 01:54
Jeg blir utsatt for mye meningsløse trekk i AAP o.l. Så mye urettferdighet. JEG BLIR FORBANNA når jeg leser om Øystein og andres opplevelser her.
Jeg er dritt lei av å finne meg i NAV!!! Blir med å protestere og organisere meg MOT NAV og deres virksomheter om d er noen der ute som holder på med det. Oppfordrer alle å gå til media m sakene sine. VI KAN IKKE LENGER FINNE OSS I DETTE!!!
+1 #6 Dag Westhrin 27-04-2018 07:33
Skytset må ikke rettes mot NAV. De følger et regelverk som politikere har vedtatt. Det dette er et resultat av "arbeidslinja" og at bostøtte har blitt lagt om. Flertallet av politikere prioriterer skattelette til de rike. De fattige må piskes. De rike skal få gulerøtter.
0 #7 Cathrin Solem 01-05-2018 08:26
Som Westhrin sier har nok arbeidslinja mye å si her ja. Det har blitt sånn at eliten som er istand til å jobbe blir klappet frem, mens de mer ressurssvake gruppene blir skjøvet vekk og mariginaliserte selv om de gjerne vil bidra. Dette er vel skadelig for de som sliter, og for samfunnet ellers da det lager klasseskille? Ansatte på NAV ser ofte ikke dette og gjør derfor ingenting. Hvor er medmenneskeligh eten blitt av? Systemet er trangsynt og lite empatisk mener nå jeg.

Legg til kommentar