Sosialpolitikk

Johanna, 70 år: Oslo kommune vil kaste henne ut av boligen hennes

Johanna, 70 år: Oslo kommune ber om å få kaste henne ut av sin bolig

Jeg gir ordet til Johanna Engen:

"2,5 års kamp mot Oslo Kommune v/boligkontoret i bydel Gamle Oslo for å beholde leiligheten min har ført til betydelig redusert helse både fysisk og psykisk. I september blir jeg 70 år. I 2017 utarbeidet daværende byråd for helse- sosial- og arbeid,Inga Marte Thorkildsen (SV), nye instrukser til bydelene. Der heter det at folk over 60 år med dårlig helse og lang botid ikke skal kastes ut. Jeg fyller alle kriteriene. Dette tok ikke boligkontoret hensyn til å sendte nye varsler om utkastelse. Fikk tilbud om en mindre og dyrere leilighet. (Se eksakt tekst i instruksen på link nedenfor. IJ)

Ved hjelp fra Leieboerforeningen og Pasient- og brukerombudet har jeg anket og anket. I følge dem har jeg en sterk sak. Bydelsutvalget i Gamle Oslo har gjort følgende vedtak:

"1. Bydelsdirektørens vurdering er at tjenestens praksis er i tråd med ny instruks om behandling av søknad om kommunal bolig.

2. BU forutsetter at flyttevedtak for personer over 65 år som ikke er effektuert, behandles etter de nye instruksene til forskriften dersom ny søknad fremmes.

3. BU ber bydelsdirektøren sørge for at barns selvstendige rett til å bli hørt ivaretas."

Jeg har sendt søknad og henvist til de nye instruksene.

Boligkontoret svarer med å pushe Namsmannen på meg med begjæring om tvangsutkastelse. Slik behandler Oslo Kommune sårbare kommunale beboere. Slik behandler de sjuke og gamle folk.

Nåværende byråd for helse- sosial- og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap), har ikke svart på mitt brev sendt i mai 2018. Det tolker jeg som hun ikke bryr seg.

Advokaten i leieboerforeningen, som er et strålende menneske på alle måter, har bedt Namsmannen om å stoppe begjæringen om tvangsutkastelse. Håper det går i orden hvis ikke kommer de og kaster meg ut antar jeg og plomberer døra.

Jeg kjemper ikke bare en kamp for meg selv men også for alle de som ikke orker. Men nå orker ikke jeg heller. Nok er nok. Hadde egentlig ikke tenkt å si noe om dette. Men kom til at det kan være greit å la verden få vite hvordan man behandler kommunale beboere i Oslo. At nye instrukser ikke blir tatt hensyn til. At sårbare og fattige mennesker blir behandlet som søppel.

At det står en tom gård på Tøyen Torg på fjerde året med store famileleiligheter. At de flår fattigfolk med skyhøye husleier. Sånn at folk må bli sosialklienter. At de ikke tar hensyn til at en leilighet på 46 kvm ikke er familieleilighet etter dagens norm.  Du er så sterk sier folk til meg. Nei jeg er ikke det. Ikke nå lenger. Nå er jeg bare liten og forsvarsløs mot det store og stygge kommunetrollet," skriver Johanna Engen. Les hennes perspektiver under "les mer."

Selv vil jeg bare legge til, som Erna Solberg ville sagt: Jeg ville nok ordlagt meg annerledes.  Men Johanna: Ber deg varsle meg om Namsmannen er på vei.

Øverste politiske tilsynsansvar har bydelsutvalgsleder i Gamle Oslo, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (Ap) og byråd Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (Ap), for den som ønsker å ytre seg direkte.

 

Johanna Engen om sakens perspektiv:

Vanligvis vil en husholdning på 2 personer være kvalifisert til en 2 roms leilighet. 2 personer kan være et ektepar/samboere. Eller en voksen og et barn. Barnet kan være 3 år eller 15 år. Spiller ingen rolle for Oslo Kommune. 2 personer er 2 personer. Som kommunal beboer i en husholdning med en voksen og et barn må den voksne sove på stua. En husholdnig på 1 person er kvalifisert til en 1 romsleilighet. Spiller ingen rolle om denne personen er gammel og med dårlig helse. Man må sove på stua.

Er man så uheldig at man tilhører en sårbar gruppe. Er fattig. Har ingen mulighet til banklån for å kjøpe egen bolig. Må man regne med å bo trangt. I en kommunal bolig.Når Oslo kommune har for få leiligheter til den stadige voksende gruppen med sårbare fattigfolk løser man dette ved å kaste folk ut av hjemmene for å gi plass til andre barnefamilier.

Oslo Kommune tar ikke hensyn til at folk i denne gruppen og som har bodd årevis i en kommunal leilighet har skapt et hjem for seg og sine. At også og særlig denne gruppen av befolkningen har behov for trygghet og stabile boligforhold. Det kan ikke være sånn at folk som sliter økonomisk, fysisk og psykisk skal tvangsflyttes alt ettersom behovet for flere leiligheter til store barnefamilier melder seg.

Tiden er inne for at kommunen finner andre løsninger for å bosette folk. Det er ingen løsning å flytte rundt på folk. Å sette svake grupper opp mot hverandre. Folk som er avhengig av å bo i kommunale leiligheter er brikker i et spill som aldri vil gå opp så lenge ikke det blir bygget flere sosiale boliger. Kommunale beboere er rettsløse og har ingen valgfrihet. Vi er til en hver tid underlagt et regelverk som er utdatert og vi blir utsatt for en skremselspolitikk om vi ikke tar til takke med en leilighet boligkontorene tilbyr så får vi ingen flere tilbud.

Oslos befolkning vokser. Gruppen av folk som trenger hjelp til å bo vokser. Gruppen arbeidsfattige vokser. Flere og flere får ikke banklån. Leieprisene øker. Midt opp i dette bor det folk i kommunale leligheter som ligger søvnløse om natten. Har mageknip om dagen når tiden for fornyelse av kontrakten nærmer seg. Får vi fortsette å bo i hjemmet vårt eller blir vi tvangsflyttet. Dette skaper utrygghet og store problemer både fysisk og psykisk for en gruppe mennesker som fra før av sliter.

Man løser ikke et problem med å skape nye problemer. Oslo Kommune må bygge flere kommunale boliger. Kjøpe flere leiligheter i eksisterende private bygårder. Benytte seg av 10 % regelen.

Det haster med den sosiale utbyggingen. Det sitter veldig mange redde mennesker rundt om i den kommunale boligmassen. Vi finner oss ikke i dette lenger. Vi som alle mennesker trenger trygghet i hverdagen vår. Vi trenger den nå. At vi er avhengig av kommunen for å bo betyr ikke at vi er en gjeng med slasker. En gjeng tapere. Vi er ikke en gjeng med unnasluntrere og snyltere. Som har stelt oss så dårlig at vi ikke fortjener bedre. Vi er ikke bare et evigvarende problem men vi er også en ressurs.

Tiden da folk må sove i stua og flere unger i forskjellig alder og kjønn som må dele soverom er over. Tiden er inne for å finne andre løsninger. Løsningen er ikke å selge kommunale leiligheter. Ei heller er det ikke en god løsning å la en kommunal gård på Tøyen Torg stå tom i 4 år.

Det er en dårlig løsning å tvangsflytte minstepensjonister til en leilighet 3 kvm mindre og nesten 2000 kr dyrere enn den man bor i.

Kommentarer   

+4 #1 Halvor Raknes 15-07-2018 16:53
Ingenting er nytt i denne saken etter hva jeg kan se. Ivar Johansen og Johanna Engen har i flere år nå kjørt denne saken om den «eldre», svake og syke Johanna som «tvinges» til å måtte forholde seg til at hun er fattig og avhengig av offentlige støtteordninger for sin understøttelse. For det er DET som er Engens og Johansens egentlige ankepunkt. Reglene er verken drakoniske eller urimelige, men de tar heller ikke sikte på å veie opp for at noen er fattige i den grad at de skal kunne ha de samme ressurser og valgmuligheter som «alle andre». Å, så urettferdig!

Den som søker på Johanna Engen finner et vell av TSer om hennes «heroiske» kamp på egne vegne («og på vegne av alle andre i samme situasjon»). Realiteten er at Engen er en profesjonell aktivist som har gjort karriere av å være «ressurssvak, fattig og syk». Tidligere som leder av Velferdsallians en som i 2015 ikke kunne redegjøre for hvordan organisasjonen med tre ansatte hadde gjort bruk av 30 MILLIONER kroner i offentlig støtte. Den gangen meldte blant annet Fattighuset, sammen med en rekke andre fattigdomsorgan isasjoner, seg ut av Velferdsallians en.

I dag sitter Johanna Engen i Fattighusets styre (forbehold om at hun kan ha gått ut)! Snakk om nissen på lasset!

Men dessverre er folk for late til å ta tak i slike saker som dette. Lar manipulativ informasjon fra Engen og Johansens forbli uimotsagt og syns det er fælt «hvordan det offentlige ter seg mot gamle og svanke mennesker»… I forrige runde var den Rødts Bjørnar Moxnes som lånte seg til Engens tåreperse.

Dette spillet burde du ha holdt deg utenfor, Ivar Johansen!
-1 #2 pero 15-07-2018 19:31
Det medfører ikke riktighet Hun sitter ikke i Styret på Fattighuset det er mange år siden hun satt i styret der. Så det er sagt å nå må man ikke ramme peron men ramme sakken. Å at Johanna har sittet i Styret på Fattighuset huset for mange år siden har ikke noe med den Kommunale boligmassen å gjøre. Så Rolf Rotnes. Å begynne å dra dettemed Velferdsalianns en å Fattighuset inn i det hær synes jeg blir for dumt. Men du har rett mye om hva du sier om johanna.
#3 Rino kk 15-07-2018 19:40
Det gjør ikke johanna hun sitter ikke i fattighuset. Å det er mange år siden åtil orientering så er ikke Fattihuset lenger medlem av Velferdallianse n.lenger pga Johanna å Co så er det sagt men jeg skjønner ikke hva Fattighuset å Va. gar å gjøre med Den forsømte kommunale Boligmassen. Så Halvor.Du må skille mellom sakk å person.
#4 Arve Edvardsen 16-07-2018 12:04
Ivar, prisverdig at du også kritiserer sittende byråd. Men du må slutte med å peke på bydelsutvalgsle dere. Fra bydelsreglement et § 3-3:
" Bydelsutvalget er den øverste myndighet i bydelen... DETTE GJELDER IKKE enkeltvedtak for bestemte personer..
#5 Ivar J 16-07-2018 16:19
Arve: Jeg er ikke imponert over folkevalgte politikere som for enhver pris vil unngå å ta det ansvar man er tildelt. Du siterer jo bare halvveis fra reglementet. Bydelsutvalget kan ikke fatte vedtak i enkeltsaker, det tillegger det fagfolka å gjøre. Men bydelsutvalget har det absolutte tilsynsansvar for hele bydelsforvaltni ngen, og at lover, forskrifter, bystyrevedtak m.v. blir fulgt.

Den paragraf du henviser til går på at bydelsutvalget når det gjelder enkeltsaker ikke kan omgjøre forvaltningens vedtak. Men som det går fram av paragrafen som følger etter: I tilsynssammenhe ng er det bare taushetspliktig e opplysninger som er begrensningen for å få informasjon. Og den klarer sikkert forvaltningen å takle. Folk kan lese selv.

Som folkevalgt må du forholde deg til mer enn Excel-ark ved også å se menneskene bak tallene. oslo.kommune.no/.../...
#6 Ivar J 16-07-2018 16:27
Arve: Har du sett noe med usynlig blekk over? Jeg gir da tydelig uttrykk for at prosessen med å endre instruksen for tildeling av kommunale boliger var utmerket fra byrådets side.
#7 PW Jensen 20-07-2018 21:31
Er alle i politikerne i Oslos 15 bydelsutvalg og bystyret klar over at de har:
"det absolutte tilsynsansvar for hele bydelsforvaltni ngen, og at lover, forskrifter, bystyrevedtak m.v. blir fulgt". Jeg undres?
For øvrig har de selv søk (frivillig) og fått den makten de skal forvalte på vegne av fellesskapet/ve lgerne.

You have no rights to post comments