Sosialpolitikk

Bydel Nordre Aker: Bostøtte fungerer ikke etter intensjonen

Bydel Nordre Aker: Bostøtten fungerer ikke etter intensjonen

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen i bydel Nordre Aker fremmer en skarp kritikk mot statlig og kommunal bostøtte i en orientering han har sendt fram til bydelsutvalget. Som det heter:

"Formålet med bostøtten er å gjøre det mulig for de med lave inntekter å leie en kommunal bolig.

Bydelen deler bekymringen over at husleien økes kraftig samtidig som færre får bostøtte grunnet uføretrygdreformen fra 2015 som har gitt uføretrygdede høyere bruttolønn og mer i skatt. Bydelen ser også at husleietaket i ordningen er for lav. Når husleien eksempelvis blir økt til 12.000,- og husleietaket for en enslig person i Oslo kommune er på kr 7415,- blir dekningen av boutgiften dårligere. Hvilken bolig den enkelte får tildelt av bydelen blir heller ikke vurdert opp i mot søkers økonomi, men behov i form av størrelse og tilrettelegging, samt tilgjengelig bolig i tidspunktet det blir søkt.

Bydelen forstår også at det oppleves urettferdig at de som har spart opp/arvet en buffer til uforutsette utgifter, ferie eller oppgraderinger og har formue over kr 262.899,- ikke har krav på bostøtte.

Gjengs leie ses likevel på som et fornuftig prinsipp som sikrer likebehandling og forsvarlig drift og vedlikehold av eiendomsmassen. Bydelen mener derimot det er et stort problem at bostøtten av de årsaker som er listet opp over, ikke fungerer i tråd med intensjonen, og i verste fall ikke gir beboerne i tilrettelagte boliger muligheten til å delta i samfunnet med et aktivt og meningsfullt liv."

Les hele teksten på linken. Hva er dine erfaringer?

Kommentarer   

+3 #1 Finn Thorkildsen 30-08-2018 07:08
Kan ikke få sagt ofte nok. Selv sa jeg det samme for et år siden - i Dagsavisen 9.september. Overskriften var som følger : "Reformen som gjorde uføre til sosialklienrer"
+2 #2 Ann-Christin Magnus 30-08-2018 07:48
Det er jo litt sykt at man betaler ca for kommunal bolig. 12 000 kroner i mnd hvor husleien opprinnelig er på ca 4 000. Å alt går fra samme kasse etter min mening. En av de største bolighaiene i Oslo er faktisk de som skal hjelpe mennesker som sliter. .
+1 #3 Helle Bakke 30-08-2018 09:33
Kommunale boliger burde være NON-profitt.
+2 #4 Karin Andersen 30-08-2018 13:06
På tide at dette ropes høyt fra flere, for dette er virkelig usosialt. SV mener bostøtta må økes kraftig.
0 #5 Hilde Merethe Braathen 30-08-2018 14:41
Bostøtte er det vel dessverre nesten ingen som får lenger. Kommunal leilighet er det nesten enda vanskeligere å få. Så det er vel boligpolitikken og prisene det er noe veldig galt med. Alle burde ha nok penger i Norge til å kunne bo godt og trygt uten å måtte få støtte av stat og kommune.
+1 #6 Arvid Sivertsen 30-08-2018 14:42
Elefanten i rommet er at bostøtten fungerer som gedigne skjulte overføringer fra staten til kommunene. Så lenge kommunene, og bydelene, ikke tar opp denne delen av problemstilling a blir det en underlig debatt. Når man i tillegg ser hvikle enorme summer som overføres til f.eks. Fredensborg eiendom via bostøtte så blir det klart at hele systemet er overmodent for revisjon.
+2 #7 Finn Thorkildsen 31-08-2018 08:13
Når jeg leser bydelens notat i sin helhet,ser jeg at de blander sammen statlig og kommunal bostøtte. Det er den statlige bostøtten som beskrives. Disse boligene vil imidlertid komme inn under den kommunale bostøtten, som gir langt mer bostøtte på lave inntekter ienn den statlige. I den kommunale ordningen er det ingen boutgiftstak og ingen formuesbegrensn ing. Det er det i den statlige. Den kommunale ordningen har imidlertid ikke blitt justert siden den ble innført i år 2000. Den statlige ordningen justeres tross alt hvert år. Den kommunale ordningen hat altså ikke blitt justert på over 18 år. Da ordningen ble innført for 18 år siden kunne en minstepensjonis t få temmelig mye i kommunal bostøtte. På gtinn av den manglende justeringen er en minstepensjon nå blitt en høy inntekt i den kommunale bostøtteordning en. Det er den kommunale ordningen i Oslo kommunepolitike rne først og fremst bør ta tak i når bostøtteordning er diskuteres.
0 #8 Truls Thirud 07-09-2018 09:40
Finn Thorkildsen eller noen andre: Er det noen som kan skaffe et dokument/nettsi de som beskriver regelverket for kommunal bostøtte? Har forsøkt å spørre boligkontoret i bydelen (Nordre Aker) men får ikke svar. Send meg gjerne epost på mailto:
Takk!
0 #9 Ivar J 07-09-2018 09:58

Legg til kommentar