Sosialpolitikk

Bydelsutvalg: Bostøtte fungerer ikke i tråd med intensjonen

Bydelsutvalg: Bostøtte fungerer ikke i tråd med intensjonen

Bydelsutvalget i bydel Nordre Aker sender enstemmig denne beskjeden til Byrådet:"Bydelsutvalget ber byrådet om å evaluere ordningen med gjengs leie, og se på andre måter å fastsette husleie på for kommunale leiligheter. Dette gjelder spesielt for de tilrettelagte boligene, hvor det er vanskelig å få tak i tilsvarende boliger på det åpne markedet"

Et enstemmig bydelsutvalg sluttet seg også til følgende: "Gjengs leie er det gjeldende prinsipp som sikrer likebehandling, drift og vedlikehold av eiendomsmassen i de kommunale boligene. Helse- og sosialkomiteen synes det er et stort problem at bostøtten ikke fungerer i tråd med intensjonen, og i verste fall ikke gir beboerne i tilrettelagte boliger muligheten til å delta i samfunnet med et aktivt og meningsfullt liv. Bostøtten har ikke blitt regulert i forhold til boligprisveksten på flere år."

Et klokt synspunkt og et bra initiativ!

Kommentarer   

+2 #1 Finn Thorkildsen 23-10-2018 09:57
Det er helt korrekt at den kommunale bostøtten ikke har blitt regulert på flere år, nærmere bestemt 18 år og 10 måneder. Det vil si, ordningen har ikke blitt justert siden ordningen ble innført. Det har bl.a. medført at en enslig alderspensjonis t med minsteytelse nå tilhører høytlønnsgruppe n i ordningen, og er i ferd med å bli utradert fra ordningen.
+1 #2 Berit Ovesen 23-10-2018 10:53
Bravo!g
#3 RINO 24-10-2018 17:15
Å hba med det kommunale boligtilskuddet for uføretrygdede å alderspensjonis ter som ikke har blitt regulert siden 1999 der Max beløpet er kr1000, Å det har det vært siden 1999.Jeg vet at den ble videre ført etter trygdereformen på lik linje som den statlige bostøtten men jeg forereslår at overgangsordnin ger gjøres varig for død uføretrygdede å alderspensjonis ter
På lukk linje med forslaget til statsbudsjettet der du foreslår å gjøre dagens ordning var.
#4 Jeanine Horntvedt 30-10-2018 07:36
Johansen: Jeg lurer fint på hvorfor det alltid - når eksakt samme brennaktuelle tema faktisk og ubestridelig favner flerfoldige titusener av minstepensjonis ter og lettere funksjonshemmed e borgere også, utelater disse - at kun en spesiell gruppe av ALLE oss hardt rammede med ublu husleier som tar nær hele pensjonen slik at supplerende sosialhjelp må til, ikke løftes frem samtidig, at vi så åpenlyst skjules!

Handler det ikke da i tillegg om diskriminering?

You have no rights to post comments