Sosialpolitikk

Fredensborg-lovbrudd ga merprofitt på opptil 500 millioner kroner

Fredensborg-lovbrudd ga merprofitt på opptil 500 millioner kroner

I bystyret i går behandlet vi Dagens Næringslivs avsløring om at Fredensborg Eiendom brøt loven ved å unnlate å informere leieboere og kommunen om salg og kjøp av leiegårder, og dermed prøvde å forskusle at forkjøpsretten ble benyttet. Jeg utvidet perspektivet noe, og sa blant annet:

"Det er borgerligheta som solgte unna fellesskapets eiendom for å slippe å innføre felleskapsfinansiering ved eiendomsskatt. Bl.a.solgte man kommunale utleieboliger, som Sanner Terrasse-komplekset. Det blir dyrt for felleskapet når Fredensborg for en billig penge kunne slå kloa i Oslo kommunes sykehusboliger, mens Helse Sør-Øst nå må kjøpe rådyrt tilbake fordi området trengs til utbygging av Aker Sykehus.

Leiegårdslovens mål er at når privateide leiegårder blir solgt skal beboerne få mulighet til å bli eiere av egen bolig, - ha forkjøpsrett. Det er viktig at beboerne har en slik anledning der boligspekulanter forsøker seg på å gjøre kjappe fortjenester på folks bolig.

En forkjøpsprosess er krevende, ikke minst når det gjelder å skaffe finansiering. Årlig er det i Oslo mellom 30 og 50 slike salg som kan utløse forkjøpsrett av leiegården, men praktisk talt ingen av disse sakene har de siste årene endt i positivt vedtak om forkjøpsrett.

Kommunen kunne ha korrigert for dette, hadde det ikke vært for at det borgerlige byrådet av ideologiske grunner satte seg imot. Der beboerne ikke fikk til forkjøp kunne kommunen gjort forkjøp gjeldende på egne vegne. Dermed kunne beboerne vært sikret fortsatt å bli boende så lenge de ønsket eller kjøpt sin egen leilighet. Og: etter hvert som leiligheter ble ledig kunne de blitt kommunale utleieleiligheter. Det hadde vært å ivareta beboernes langsiktige interesser. Det hadde gitt en bra sosial mix. Og ikke minst: det hadde vært god sosial boligpolitikk."

Les hele innlegget nedenfor.

 

Oslo bystyre 19. des. 2018

Ivar Johansen, SV

Sak: Interpellasjon. Kommunal forkjøpsrett til fordel for leieboere

Ordfører,

All ære til Dagens Næringsliv som har gjort en hederlig jobb i å avdekke juks og fanteri. Fredensborg Eiendom oppgir at deres lovstridige unnlatelse som hindret beboere i å benytte forkjøpsretten kan ha gitt dem en merfortjeneste på opptil 500 millioner kroner.

At dette i hovedsak skjedde på Venstres og borgerlighetas vakt i byrådskontorene er ikke disse partiene å klandre. Men det er borgerligheta som solgte unna fellesskapets eiendom for å slippe å innføre felleskapsfinansiering ved eiendomsskatt. Bl.a. solgte man kommunale utleieboliger, som Sanner Terrasse-komplekset. Det blir dyrt for felleskapet når Fredensborg for en billig penge kunne slå kloa i Oslo kommunes sykehusboliger, mens Helse Sør-Øst nå må kjøpe rådyrt tilbake fordi området trengs til utbygging av Aker Sykehus.

Leiegårdslovens mål er at når privateide leiegårder blir solgt skal beboerne få mulighet til å bli eiere av egen bolig, - ha forkjøpsrett. Det er viktig at beboerne har en slik anledning der boligspekulanter forsøker seg på å gjøre kjappe fortjenester på folks bolig.

En forkjøpsprosess er krevende, ikke minst når det gjelder å skaffe finansiering. Årlig er det i Oslo mellom 30 og 50 slike salg som kan utløse forkjøpsrett av leiegården, men praktisk talt ingen av disse sakene har de siste årene endt i positivt vedtak om forkjøpsrett. Regelverksendringene vi vedtok i bystyret tidligere i høst har dog gjort det noe lettere.

Kommunen kunne ha korrigert for dette, hadde det ikke vært for at det borgerlige byrådet av ideologiske grunner satte seg imot. Der beboerne ikke fikk til forkjøp kunne kommunen gjort forkjøp gjeldende på egne vegne. Dermed kunne beboerne vært sikret fortsatt å bli boende så lenge de ønsket eller kjøpt sin egen leilighet. Og: etter hvert som leiligheter ble ledig kunne de blitt kommunale utleieleiligheter. Det hadde vært å ivareta beboernes langsiktige interesser. Det hadde gitt en bra sosial mix. Og ikke minst: det hadde vært god sosial boligpolitikk.

Men borgerligheta ville overlate alt til markedet. Et resultat kunne da bli som VGs beskrivelse for noen år siden av ti blokker med 474 leiligheter på Aker, tidligere eid av Oslo kommune, men nå eid av Fredensborg Eiendom. En større VG-reportasje over flere dager hadde overskriften: «Den norske slummen.»

Første Fredensborgsak behandles nå. Teisenveien 5. Beboerne ønsker ikke selv å kjøpe, og bydel Alna ønsker kommunalt forkjøp.  Samtidig peker bydelen på en fare: «Bydel Alna er naturlig nok bekymret for at en så stor konsentrasjon av vanskeligstilte i ett område som summen av vel 80 boliger i Teisenveien 5 og 50 boliger i Regnbueveien kan medføre av utfordringer for bomiljøet i disse byggene isolert, men også i området.» Vi kan ikke fylle hele blokker med sosialboliger.

Det er ikke nødvendigvis slik at Fredensborg er den eneste eiendomsaktøren som gjennom å bryte informasjonsplikten prøver å forhindre at beboere får brukt sin forkjøpsrett. Det er derfor nødvendig at kommunen får foretatt av granskning bak over tid for å avdekke evt lovbrudd hos andre aktører. Her kan det være flere brodne kar, og kommunen må sikre at leieboerne får ivaretatt den rett loven gir dem.

You have no rights to post comments