Sosialpolitikk

Rudolf Nilsen: Arbeidsløs jul igjen

Rudolf Nilsen: Arbeidsløs jul igjen

Arbeiderdikteren Rudolf Nilsen skrev diktet "Arbeidsløs jul" etter å ha blitt inspirert av jernarbeiderstreiken i 1923-24 som varte i sju måneder. Nøden var stor og Oslo kommune, ved formannskapet, bestemte å gi et julebidrag til de arbeidsløse: "enslige kr 10,-, inntil 2 å forsørge kr 20,-, flere enn 2 å forsørge kr 25,-" Det anslåtte totalbeløpet var kr 46 000 (17.12.1924 F sak 3381). Året etter skrev han "Arbeidsløs jul igjen" etter at bystyret ikke ville bevilge noen penger: "I år har vi bare det glade budskap å trøste oss med."

Arbeidsløs jul igjen

Ifjor fikk vi tyve kroner. 

O jule-idyll! 

Hvor gode var ikke de herrer ifjor 

for Frelserens skyld.

 

Ifjor fikk vi tyve kroner 

å feire hans komme med. 

Det skjærer dem ennu i hjertet 

å tenke på det:

 

"Det var å sy bløte puter 

til dranker og dovenpels.

I år må vi handle med Kristus: 

Gå ut og frels!

 

Ja, lader oss alle bede 

om iver og styrke fra Ham,

så ikke vi frister en eneste sjel 

til last og skam!>

 

I fjor fikk vi tyve kroner

til måltid og juletre.

I år har vi bare det glade budskap

å trøste oss med.

 

Men skulle de herrer forsøke

enn mer å frelse oss -:

å, måtte vi ligne den røver på korset

som døde i naken tross!

Rudolf Nilsen

Legg til kommentar