Sosialpolitikk

Boligopprøret er i gang

Boligopprøret er i gang

Jeg heier når det nå er startet et boligopprør blant beboerne i Oslos kommunale utleieboliger. Ikke fordi jeg nødvendigvis er enig i alt, men fordi retningen er aldeles utmerket.

Dette initiativet støtter jeg.

Boligopprørets mål:

- husleienivået må ned

- alle uføre og beboere over 60 år får tidsubestemte leieavtaler, og øvrige beboere får tiårige tidsbestemte leieavtaler

- boligene skal være sunne · konsernbidraget må fjernes

- reell brukermedvirkning gjennom beboerrepresentanter med stemmerett i Boligbygg og Omsorgsbyggs foretaksstyrer

Les mer under "les mer."

 

Jeg heier når det nå er startet et boligopprør blant beboerne i Oslos kommunale utleieboliger. Ikke fordi jeg nødvendigvis er enig i alt, men fordi retningen er aldeles utmerket. Dette initiativet støtter jeg. De skriver:

"Oslo kommune er Norges største profesjonelle boligutleier, men mange av oss som bor i de kommunale boligene føler at vi er fanget i et system med korte kontrakter, dårlig bomiljø, dårlig vedlikeholdte boliger og høye husleier. Nå organiserer vi oss og sier at vi har fått nok.

I Norge bor de fleste innbyggere trygt og godt i en bolig de eier selv. Leiemarkedet er dyrt, utrygt og uforutsigbart, og målet til de fleste er derfor å kjøpe egen bolig. Men med et boligmarked som er stadig mer ekskluderende, er leie det eneste alternativet for mange. Men også det private leiemarkedet kan være ekskluderende på grunn av krav til depositum, og diskriminering av sårbare grupper er veldokumentert. For noen er boligtilbudet til kommunen det eneste alternativet.I Oslo bor cirka 25.000 leietakere i kommunale boliger.

Mens de fleste land i Europa har en skjermet boligsektor med lave husleier, har vi i Norge markedsbasert husleie i de kommunale boligene – såkalt gjengs leie. Det betyr at vanskeligstilte må betale skyhøye husleier, basert på leieprisstatistikk fra det private leiemarkedet på Finn.no, for boliger med lav standard, dårlig bomiljø og korte leiekontrakter. Standarden og forholdene i kommunale boliger er velkjent for mange. Konsekvensen av å bo under slike forhold likeså. Likevel er det lite som er gjort for å bedre forholdene.

Hvem er vi?

Vi som deltar i Boligopprøret, er en gruppe bestående av folk med ulik bakgrunn, og med ulike utfordringer. Noen av oss bor i ordinære kommunale boliger, mens andre bor i kommunale omsorgsboliger. Noen er pårørende for mennesker med utviklingshemming, og deltar i aksjonen for å vise solidaritet. Mange er i jobb, noen er pensjonister, noen har kronisk nedsatt funksjonsevne og står utenfor arbeidslivet.

Felles for oss alle er at vi kjenner på kroppen hvordan Oslo kommunes boligpolitikk over mange år, rammer sårbare mennesker og forsterker ulikhet. I kommunale boliger bor også mange sårbare mennesker med store utfordringer. Mennesker med kognitive, psykososiale eller fysiske funksjonsnedsettelser, rusavhengige, fattige barnefamilier, fattige enslige og mennesker som strever med å komme seg i jobb. Mange hardessuten sammensatte utfordringer. Vi ønsker også å være en stemme for våre naboer som ikke selv kommer til orde. Derfor har vi funnet sammen.

Oslo kommune har lovet handling – og vi tar dem på ordet

For første gang på lenge har vi nå en debatt om gjengs leie. Tidligere vedtak om gjengs leie for utviklingshemmede ble reversert av et enstemmig bystyre 27.02.2019, og ordningen med gjengs leie skal utredes i 2019. Dette har vi ventet på, og vi er glade for at byrådet tar grep. Lytt til våre historier og la oss få være med å bestemme hvordan Oslo igjen kan få en sosial boligpolitikk vi alle kan være stolt av.

Våre krav

Boligopprørets mål:

- husleienivået må ned

- alle uføre og beboere over 60 år får tidsubestemte leieavtaler, og øvrige beboere får tiårige tidsbestemte leieavtaler

- boligene skal være sunne · konsernbidraget må fjernes

- reell brukermedvirkning gjennom beboerrepresentanter med stemmerett i Boligbygg og Omsorgsbyggs foretaksstyrer

Hvordan kan du støtte oss? Lik og del innleggene og siden vår på Facebook, kom på arrangementer og skriv under på underskriftskampanjen vår. Vi trenger din støtte! Vil du bidra i aksjonsgruppen, er du velkommen til å kontakte oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.