Sosialpolitikk

Rett skal være rett: Kommunen stopper Fredensborg Eiendoms kapring av 5 leiegårder

Rett skal være rett: Kommunen stopper Fredensborg Eiendoms kapring av 5 leiegårder

Det er grovt når en så erfaren eiendomsaktør som Fredensborg Eiendom bevisst opptrer lovstridig for å hindre at beboerne får en lovmessig rett til å kjøpe leiegården når den blir solgt. Og det er grovt når man sånn sett også omgår lovmessig rett for kommunen til på fellesskapets vegne å tre inn i salget. Det er bra når kommunen nå er tydelig på at dette ikke aksepteres og at kommunen trår til og tar gårder på forkjøpsrett der dette er hensiktsmessig for å ivareta fellesskapets interesser.

Det vil være uheldig om kommunen kjøper leiegårder, med det resultat at dem som i dag bor der må flytte ut av sitt hjem. Ut fra målet om god sosial mix i gårdene må det være mulig også å ivareta dagens beboere. Dette er ikke en problemstilling for de 5 gårdene bystyret nå har vedtatt å ta på forkjøp da disse brukes som såkalte appartments. Men det kan bli et tema i framtidige saker.

Det er viktig med god sosial mix, men dette er ikke i seg selv til hinder for at kommunen kjøper hele leiegårder. Men så kan en deretter tenke seg at noen selges videre, at det etableres leie til eie-ordninger, og ikke minst: at sammensetningen for øvrig har stor variasjon: Noen kan være Omsorg+, noen for flyktninger, barnefamilier, bokollektiver, småleiligheter for yngre osv. Variasjon er viktig, og at tilstrekkelig mange har et langvarig leieforhold.

Det er slike spørsmål som er viktig for å få gode bomiljøer i leiegårder.

Les nedenfor mitt innlegg i bystyret om saken.

 

Oslo bystyre 27. mars 2019

Ivar Johansen, SV

Sak Kjøp av 5 gårder på forkjøp

Ordfører

Først av alt:

Det er grovt når en så erfaren eiendomsaktør som Fredensborg Eiendom bevisst opptrer lovstridig for å hindre at beboerne får en lovmessig rett til å kjøpe leiegården når den blir solgt. Og det er grovt når man sånn sett også omgår lovmessig rett for kommunen til på fellesskapets vegne å tre inn i salget.

Fredensborg har vokst seg opp til å bli en av Nordens største aktører i leiemarkedet, og de kjenner selvsagt loven.

Det er bra når kommunen nå er tydelig på at dette ikke aksepteres og at kommunen trår til og tar gårder på forkjøpsrett der dette er hensiktsmessig for å ivareta fellesskapets interesser. Jeg oppfatter at de 5 gårder vi i dag vedtar å kjøpe bare er en begynnelse, og at det er aktuelt med flere. Det heier SV på.

Men noen momenter når vi skal se framover: Det vil være uheldig om kommunen kjøper leiegårder, med det resultat at dem som i dag bor der må flytte ut av sitt hjem. Ut fra målet om god sosial mix i gårdene må det være mulig også å ivareta dagens beboere. Dette er ikke en problemstilling i disse sakene fordi alle de 5 gårdene brukes som såkalte appartments. Men det kan bli et tema i framtidige saker.

Det er viktig med god sosial mix, men dette er ikke i seg selv til hinder for at kommunen kjøper hele leiegårder. Men så kan en deretter tenke seg at noen selges videre, at det etableres leie til eie-ordninger, og ikke minst: at sammensetningen for øvrig har stor variasjon: Noen kan være Omsorg+, noen for flyktninger, barnefamilier, bokollektiver, småleiligheter for yngre osv. Variasjon er viktig, og at tilstrekkelig mange har et langvarig leieforhold.

Det er slike spørsmål som er viktig for å få gode bomiljøer i leiegårder, og ikke først og fremst om gårdene er private eller kommunale. Da kommunen eide sykepleierboligene på Aker var dette gode boligalternativer for de sykehusansatte, men det skulle ikke gå mange år etter at Fredensborg overtok før VG kjørte en større artikkelserie hvor området ble omtalt som Oslos første slum. Men vi kan også peke på kommunale gårder hvor forholdene er helt uakseptable.

De fem gårdene kommunen nå tar på forkjøp ligger alle i bydel Frogner, en bydel som har en klar underdekning når det gjelder kommunale utleieboliger. Dette er derfor kloke beslutninger.

Rødt har her, som i så mange andre saker, vegring mot å delegere til byrådet, innenfor tydelige overordnede styringssignaler. For SVs del mener vi nok at vi som er opptatt av gode fellesskapsløsninger, framfor privatisering og marked, vi må være bevisst på at det beste ikke må bli det godes fiende. Avbyråkratisering og delegering er god sosialistisk politikk.


Legg til kommentar