Sosialpolitikk

NAV-tillitsvalgt i Oslo: – Vi kjenner til folk som bor ute, fordi de ikke orker å ha med NAV å gjøre

NAV-tillitsvalgt i Oslo: – Vi kjenner til folk som bor ute, fordi de ikke orker å ha med NAV å gjøre

Tuva Tjernstad er nestleder i Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd Oslo og hovedtillitsvalgt i NAV Gamle Oslo.

– Før møtte brukerne noen de kunne snakke med, mens de hentet skjema som de fylte ut og leverte de. Nå er skjemaene tatt vekk. Brukerne må printe de ut selv og møter en postkasse de skal leveres i. Nå er det en tendens til at det brukes noe som kalles kanalstrategi og andre metoder, som har effekten at folk stenges mest mulig ute. Vi har sett eksempler på reduserte åpningstider andre steder. Brukerne kan bare henvende seg mellom klokka 12 og 14. Dørene stenges fysisk, sier Tjernstad.

Her er noe av det Tuva Tjernstad mener er med på å gjøre Nav mindre tilgjengelig for brukerne:

• Åpningstider redusert til mellom 12:00 til 14:00.

• Fjerner skjemaer fra Nav for at folk skal skrive ut hjemme

• Brukerne møter postkasse der før møtte folk

• Reduserer antallet PC`er på kontoret og tar bort sitteplasser

• Ulikhetene øker og de rike drar fra

– Dette gir en veldig smal dør inn i Nav-systemet og at de som faktisk trenger aller mest hjelp, ikke får det i hele tatt. Det kan tyde på at brukerne velger andre løsninger, fordi de ikke orker mer av Nav. Vi kjenner til folk som bor ute, fordi de ikke orker å ha med Nav å gjøre. De tigger," sier Tuva Tjernstad blant annet.

Les artikkel i Fagbladet.


Kommentarer   

+5 #1 Ulf Finnes 04-04-2019 09:52
Jeg har selv vert i den køen. Det var etter å ha ødelagt helsen etter 23 år på oljeplattform i Nordsjøen. Jeg som trodde at vi hadde verdens beste helsesystem i Norge. Jeg ble parkert i køen for arbeidsavklarin gspenger. Nevrologen sa jeg var løsemiddelskade t, det samme gjorde testene på Telemark sentralsykehus. Men ikke NAV. Jeg var syk og orket ikke kjempe. Heldigvis hadde jeg venner som sloss for meg. Det endte med at jeg ble kalt inn til SYA (senter for yrkesrettet attføring) i Oslo. Etter 5 dager med testing, fant de ut at jeg var syk. Men den følelsen å gå på arbeidsavklarin gspenger unner jeg ingen. Økonomisk usikkerhet gjør en ikke friskere; heller sykere. Jeg forstår godt dem som ikke orker å møte NAV. Vi er mange tidligere oljearbeidere som har kjempet og fortsatt kjemper for denne selvfølgelige rett til uføretrygd etter å ha ofret helsen og gjort Norge til en oljenasjon, som deler ut milliarder både i øst og i vest for å vise hvor humane og snille vi er. Men er vi det? Når vi ikke kan behandle våre egne med respekt?
+1 #2 Inger Bjørnsvik Larsen 04-04-2019 11:54
Ja det er nok mange som "ikke vil ha med Nav og gjøre" Makt og frykt regime innad i Nav har vel også blitt så uttalt med denne regjeringen som hele tiden krever at det skal stilles krav. For noen år siden så jeg at over 6000 som meldte seg arbeidsledige, fikk avslag på dagpenger. Og Nav fikk til og med kjeft fra Riksrevisjon for å gi ut dagpenger til folk som ikke kunne flytte rundt hele landet for en jobb.
Nav er ikke lenger et nav i menneskers liv. De ble aldri det det var tenkt til å være. Den rød/grønne regjeringen gav i Tildelingsbreve t ordre om å prioritere brukeren. Nå med denne regjeringen, har de bare ordre om å produsere riktige tall. Færre på trygd og flere i jobb.

De aller fleste har hatt opplevelse av både trusler om å miste støtte og fordømmelse og forakt, gjennom tidene. Men nå "møter" du ingen, så mange orker heller ikke å forsøke å få meldt seg og søke om hjelp heller, når alt skal skje på nettet.
+2 #3 Britt Bjørgård 04-04-2019 11:59
Det burde være et skikkelig varsko om at det er utviklet et system som undertrykker og stresser mennesker i stedet for å hjelpe. Det må mer empati og omsorg inn i vårt sosiale hjelpesystem.
+6 #4 Nina Torgersen 04-04-2019 12:01
Opplever at flere ikke vil søke Nav om ytelser de har krav på fordi de blir psykisk dårlig av hvordan systemet fungerer eller hvordan de blir møtt. De lever heller med konsekvensene.
+1 #5 Ida Carina Lillehagen 04-04-2019 12:03
Ja sånn har det desverre blitt ...og store deler av velferd har blitt rasert og de som virkelig trenger hjelp ..gir opp ..tenk på de menneskelige lidelser ...og om noen år blir dette kostbart når stat og kommune må rydde opp igjen ..
+2 #6 Håkon Astrup 04-04-2019 17:38
Tuva er min tidligere kollega på Tøyen. Hun er ung, men har allerede mange års erfaring med hvordan underbemanninga i NAV og måten Sosialtjenesten er organisert på, mangel på tillitsbasert ledelse og vektlegging av saksbehandlings frekvens på bekostning av sosialfaglig kompetanse går ut over ansattes helse og sosialhjelpsmot takernes ve og vel. Det er alldeles ikke alle fra hennes generasjon unge sosionomer som har holdt ut i denne arbeidssituasjonen.

Tilstanden i sosialtjenesten e i Oslo er noe vi i SV, med Marianne Borgen, Sunniva Holmås Eidsvoll, Ivar Johansen og Inga Marte må begynne å tak i, sjøl om det er AP og Tone Tellevik Dahl som er byråd for Byråd for eldre, helse og arbeid og tilslutt har hovedansvaret for å endre uføret i den kommunale delen av NAV. Men, hvis regjeringa hadde vært det minste interessert i å lytte til de ansattes faglige råd, så hadde ikke den nasjonale "kanalstrategie n" blitt vedtatt. Både NTL NAV og Fagforbundet advarte mot at tvangsdigitalis ering av tjenestene til NAV ville føre til at mange mottakere av bistand fra NAV ville få det vanskeligere med å få den hjelpen og veiledningen de trengte. Hva de ansatte, som vet best hvor skoen trykker mener er likevel ikke viktig for Høyre og Fremskrittspart iet, og til en hvis grad Arbeiderpartiet.

Jeg ser de grepene som er tatt bare som generelle ønsker i å kutte i velferdsutgifte r sånn at Høyre og Frp kan gi skatteletter til sine rike onkler. Men er disse grepene egentlig samfunnsøkonomi ske besparelser; når folk som trenger hjelp og støtte i vanskelige situasjoner føler enda mer utenforskap. Er det egentlig besparende at disse menneskene blir enda mer psykisk nedbrutte av å være i vanskelige situasjoner og samtidig blir tvunget til å baske enda mer med velferdsbyråkra tiet? Kommer flere i jobb av at de skyves under den høyrepopulistis ke dampveivalsen? Jeg tror ingen tjener på et kaldere og mer hjerterått samfunn, og en etat hvor færre og færre føler det meningsfult og jobbe i.
0 #7 Eva Moe 06-04-2019 21:47
Det er helt forferdelig, takk for alle komentarer, vi har opplevd lingnende opplevelser i åresvis med NAV
0 #8 Reidun Kingsrød 07-04-2019 19:04
Det er noe som er riv ruskende galt i Navsystemet.
Alle jeg diskuterer med har med ei forutsetning for mye.
Den går ut på at alle i navsystemet opptrer på en professjonel måte overfor alle brukere.
Dette er selvsagt ikke tilfelle.
De har ikke en gang forståelse overfor den e
eltes diagnoser.
De presser og stresser syke folk.
Ingen blir friske, noen fattigere, og det tristeste av alt,
De aller svakeste gir opp.
Noen på gata, andre velger selvmord.
Skulle likt å se disse tallene også.
Jeg mista to som jeg ble kjent med under utredning via nav.
Det jeg vil si at de som er saksbehandlere er ikke alltid proffe, de blir lei, overarbeidet og er jo bare mennesker som jobber for å følge budsjetter og følge ordre.

Legg til kommentar