Sosialpolitikk

Velferdsetaten: Bostøtteordning har "innlåsningseffekt"

Velferdsetaten: Bostøtteordning har "innlåsningseffekt," dvs: er en fattigdomsfelle

Kommunal bostøtte, statlig bostøtte og gjengs leie har vært i mye fokus i det siste. På oppdrag fra Byrådet har Velferdsetaten levert en omfattende analyse og innretning av statlig og kommunal bostøtte.

Analysen er tydelig på en av flere grunner til at kombinasjonen gjengs leie og bostøtte har svært uheldige konsekvenser:

«Samtidig som BKB (den kommunal bostøtte til leietakere i kommunale boliger fungerer slik at de som bor i kommunal bolig med en lav inntekt er sikret en minimumsinntekt har de klare utfordringer knyttet til mulige innlåsningseffekter. Dette kan illustreres ved å se på ulike disponible beløp etter husleie for ulike inntekter.

Tabellen viser at for en enslig beboer i en kommunal bolig med en husleie på 13.000 kroner, så sitter han/hun igjen med tilnærmet det samme i disponibel inntekt om de tjener 144.000 kroner i året eller 240.000 tusen kroner i året. Dette gir ikke mottaker noe økonomisk intensiv til å øke sin inntekt. Uavhengig av hva som gjøres med gjengs leie i de kommunale boligene bør BKB justeres slik at disse effektene blir mindre.»

Det Velferdsetaten omtaler som «innlåsningseffekt» og at beboerne ikke har noe «økonomisk intensiv til å øke sin inntekt», er det mange av oss kaller en fattigdomsfelle. Og sånn kan vi selvsagt ikke ha det.

Velferdsetaten leverer en god dokumentasjon at her har vi strukturelle problemer som det må ryddes i.


Kommentarer   

+2 #1 Inger Bjørnsvik Larsen 29-05-2019 10:54
Vet du hva.. Jeg blir bare sint på ordet "fattigdomsfell e" og «økonomisk intensiv til å øke sin inntekt». Det du og mange glemmer fullstendig, er at dette er mennesker som allerede sitter i fattigdomsfella på grunn av helse, alder og at mange rett og slett ikke får noe jobb, som de kan leve av allikevel.
Vet de som sitter å bestemmer, hva det vil si å leve på fem seks tusen i måneden, med strømregninger som tar et par tusen til?
Å snakke om Økonomiske intensiver for å øke sin inntekt. handler i praksis om å gjøre folk ennå mer fattige.. for å tvinge dem ut i en jobb, som allikevel de ikke kan ta eller er i stand til å utføre over tid?
Økonomiske intensiver er kun ett "pent ord" for å tvang som bommer så fullstendig og forårsaker bare mer fattigdom, håpløshet og angst. Og er BI økonomenes omskrivinger for å skape større forskjeller.
Hvor mange av disse som mottar bostøtte i kommunen, er uføre og pensjonister. Uten muligheter til å øke sin inntekt i det hele tatt?
Dette er rå høyrepolitikk, som de nå gjennomfører med å kaste folk ut av AAP før de er avklart. For det "mangler jo bare intensiver for å gå ut å jobbe"
Her er du og disse såkalte ekspertene helt ute på jordet Ivar. Og denne fella av fine ord, kan du virkelig som SV ikke gå på. Jeg vet også at Lysbakken snakker om fattigdomsfelle .. men gå bakom ordene og se hva som egentlig er det virkelige livet.
0 #2 Mona G 29-05-2019 14:37
Det den utøvende myndighet ikke forstår eller har oppdatert seg om; Det har blitt like dyrt å leie bolig i Hurum ,Asker,Bærum som i Oslo nesten! Bostøtte beregningen har ikke blitt oppdatert tilsvarende! Samme som med barnetrygden omtrent.Men dette er nok en villet situasjon,for å tråkke sårbare så langt ned-at de aldri kommer seg opp og frem igjen! Prisveksten på helt ordinære matvarer osv. har i samme perioden økt enormt! For de som har fulgt prisøkning nøye,ser noe annet enn det somn presenteres i media og av makt eliten.https:// www.stortinget. no/no/Saker-og- publikasjoner/P ublikasjoner/Re presentantforsl ag/2018-2019/do k8-201819-154s/
0 #3 Mona G 29-05-2019 14:39
OBS!! SV tar grep!
stortinget.no/.../...
+1 #4 Finn Thorkildsen 29-05-2019 19:23
Her har politikerne forsømt seg. BKB ordningens uheldige effekter har Velferdsetaten beskrevet regelmessig siden 2012. Allikevel har ingen ting skjedd. Ordningen har nå i mange år fungert i strid med arbeidslinja. På den annen side kan man hevde at ordningen har en svært utjamnende effekt. Skulle tro at Ivar Johansen ville mene at det er veldig bra. Enslige leietakere med inntekter i intervallet 144 000 til 240 000 lever av trygd eller pensjon. De har små eller ingen muligheter til å forbedre sin inntekt. Det som er ille er at leietakere med lave arbeidsinntekte r får lite eller ingen ting i BKB. Likeledes at leietakere med tilnærmet null i inntekt (og sosialhjelp) får kr 11 250 når husleia er 13 000.Da kan man snakke om manglende insentiv til å komme seg ut i arbeidslivet. Da skjønner man også at det ikke er gjengs leie som er problemet, men den manglende justeringen av BKB ordningen gjennom 19 år. Så får vi se om Ivar Johansen tar initiativ til å gjøre noe med det,

Legg til kommentar