Sosialpolitikk

NAV krever at kvinner skal operere bort livmoren

NAV krever at kvinner skal operere bort livmoren

"Det ble mye oppmerksomhet om kvinnehelse sist uke da NRK meldte at kvinner med såkalt endometriose blir møtt med krav fra NAV om å operere bort livmoren som vilkår for å få AAP eller uføretrygd.

Endometriose er en smertefull lidelse hvor vev er på avveie i kvinnens underliv. Noen av disse kvinnene får problemer med å få barn, og noen får så store helseplager at de blir varig uføre.

Det er da de stanger hodet i NAV-veggen.

Vi kan fastslå som et faktum, uansett hva statsråden og ytelsesdirektøren i NAV sier: Kvinner med endometriose blir møtt med krav om å operere bort livmor, eggstokker og eggledere av NAV. Det skjer ikke bare ovenfor eldre kvinner, men også ovenfor kvinner i tidlig fertil alder, helt ned i 20-årene. Dermed legges drømmen om et familieliv med egne barn i grus. Mange kan nemlig, til tross for sine helseplager, få barn med IVF-teknologi.

Kvinnene blir møtt med dette kravet på alle nivåer i NAV-systemet. De kan få muntlig eller skriftlig beskjed om det i den løpende kontakten med sin saksbehandler på det lokale NAV-kontoret eller det kan skrives inn i kvinnens aktivitetsplan. Og truslene er utilslørte: Hvis du ikke gjør som vi sier kan du miste pengene dine. Det blir også reist formelt som et vilkår for å få AAP eller uføretrygd. Det viser vedtak AAP-aksjonen har gjennomgått," skriver Rolf Erik Johansen blant annet.

Les artikkelen nedenfor.

 

NAV krever at kvinner skal operere bort livmoren

Av AAP-aksjonens webredaktør Rolf Erik Johansen

Det ble mye oppmerksomhet om kvinnehelse på fredag da NRK meldte at kvinner med såkalt endometriose blir møtt med krav fra NAV om å operere bort livmoren som vilkår for å få AAP eller uføretrygd. Endometriose er en smertefull lidelse hvor vev er på avveie i kvinnens underliv. Noen av disse kvinnene får problemer med å få barn, og noen får så store helseplager at de blir varig uføre. Det er da de stanger hodet i NAV-veggen.

Vi kan fastslå som et faktum, uansett hva statsråden og ytelsesdirektøren i NAV sier: Kvinner med endometriose blir møtt med krav om å operere bort livmor, eggstokker og eggledere av NAV. Det skjer ikke bare ovenfor eldre kvinner, men også ovenfor kvinner i tidlig fertil alder, helt ned i 20-årene. Dermed legges drømmen om et familieliv med egne barn i grus. Mange kan nemlig, til tross for sine helseplager, få barn med IVF-teknologi.

Kvinnene blir møtt med dette kravet på alle nivåer i NAV-systemet. De kan få muntlig eller skriftlig beskjed om det i den løpende kontakten med sin saksbehandler på det lokale NAV-kontoret eller det kan skrives inn i kvinnens aktivitetsplan. Og truslene er utilslørte: Hvis du ikke gjør som vi sier kan du miste pengene dine. Det blir også reist formelt som et vilkår for å få AAP eller uføretrygd. Det viser vedtak AAP-aksjonen har gjennomgått.

Noen kvinner gir etter for kravene, andre motsetter seg å gjennomføre dette svært inngripende, irreversible, kirurgiske inngrepet, ikke minst fordi kirurgi ikke nødvendigvis fører til at man blir frisk og arbeidsfør. Prognosene er ofte dårlige, og det er bare et lite mindretall som blir friske. Men en ting er helt sikkert: Kvinner uten livmor kan ikke få barn. Det er nettopp derfor reaksjonene på NAVs håndtering av disse sakene vekker så sterke reaksjoner. Myndighetenes tvangssterilisering av kvinner tilhører en gammel og lite ærerik tid i norsk historie. Det startet allerede på 1930-tallet, hvor myndighetene grep inn mot det som den gang ble kalt «mindreverdige individers forplantning av slekten».

Som vanlig er når noen pirker borti regjeringens brutale AAP-politikk rykker statsråden bombastisk ut og benekter faktum. På sin Facebook-side skriver arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie: «På NRK i dag ble det sendt en sak om at NAV krever at kvinner med endometriose må fjerne livmor for å få ytelser. Det er feil. Operasjoner som oppleves som spesielt byrdefulle – noe slike operasjoner utvilsomt vil bli oppfattet som for kvinner i fruktbar alder – kan ikke kreves.»

Problemet med statsråden bombastiske påstand om at dette «ikke kan kreves» er at den er feil. Dette både kan og blir krevet. Folketrygdloven og det regelverket som er fastsatt for dette, åpner for slike krav, det vet egentlig statsråden, for det er ikke første gangen dette temaet er framme i den politiske debatten.

Også NAVs ytelsesdirektør Kjersti Monlands bidrag til debatten er lite oppklarende. På NAVs hjemmeside sier hun: – Det er ikke et krav at kvinner med endometriose som søker om uføretrygd eller AAP må fjerne livmoren for å få stønad, slik det fremstilles i NRK-saken. Det foretas en individuell vurdering i hver enkelt sak, basert på den medisinske dokumentasjonen i saken. Dersom kvinnen opplever behandlingen som særskilt byrdefull vil det være en sentral del av helhetsvurderingen.

Joda Monland, det er ofte et krav. Kvinnene selv forteller dette, og det viser også de vedtakene vi har gjennomgått. Det er ikke selvsagt at denne påståtte helhetsvurderingen, som du sier skal gjennomføres, slår ut i kvinnens favør. Ikke hjelper det så mye at klageinstansen til slutt kan gi kvinnen rett heller, dersom hun velger å engasjere advokat, være uten penger i mange måneder, og stiller seg i en håpløs lang kø for å få behandlet en klagesak. Da er disse kvinnene allerede påført helt uakseptable belastninger, både menneskelig og økonomisk. Og svært mange har slett ikke krefter og ressurser til å stå i en slik krevende klageprosess, og gir opp underveis. Da er overgrepet et faktum. Vårt krav er dette:

Rydd opp!

Denne artikkelen er tidligere publisert på AAP-aksjonens hjemmeside  

* * *   Oppdatering 10.07.2019: Etter at NRK publiserte saken ble de gjort oppmerksom på at kvinnen hadde påklaget vedtaket. Under klagebehandlingen vurderte NAV fordelene og ulempene ved en slik operasjon på nytt. NAV Klageinstans opprettholdt avslaget på søknaden om uføretrygd, men fant en annen begrunnelse for avslaget enn det opprinnelige kravet om å operere bort livmoren. NRK skriver at det likevel er flere kvinner som har fått samme beskjed og har også skrevet om en kvinne som har fått beskjeden muntlig, men uten å ha dokumentasjon for utsagnet.

AAP-aksjonen har senere skrevet om en kvinne som har fått kravet om å operere bort livmor, eggledere og livmorhals skrevet inn i sin aktivitetsplan.


Legg til kommentar