Sosialpolitikk

Oslo kommune omstrukturerer arbeidsmarkedsbedriftene

Oslo kommune omstrukturerer arbeidsmarkedsbedriftene

Oslo kommune har eierskap i til sammen ni arbeidsmarkedsbedrifter hvor hovedmålsettingen er å drive attføring gjennom arbeidstrening og kvalifisering av yrkeshemmede til ordinært arbeid eller utdanning. Byrådet anbefaler omstruktureringer i et forslag de har sendt fram til bystyret.  De skriver blant annet:

"Arbeids- og inkluderingsbransjen gjennomgår store strukturendringer der trenden er færre og større aktører. Dette er et resultat av både økt konkurranse og systemkrav i form av omfattende regelverk og økte dokumentasjonskrav fra det offentlige (bydeler og NAV).

Det er en felles erkjennelse blant bedriftene at større enheter vil være bedre rustet til å møte disse utfordringene og at en omstrukturering gir muligheter. Fem av bedriftene arbeider med konkrete planer om omstrukturering av eierskapet i to grupperinger (Oslo kommunes eierandel i parantes). 

- Balder Tekstil AS (100 %), Gamle Oslo Tre og Tekstil AS (100 %) og Oslo Produksjon & Tjenester AS (100 %) fusjoneres med sistnevne som overtagende selskap.

- Bydelenes Produksjonstjenester AS (100 %) og Oslo Kollega AS (40,3 %) fusjoneres med sistnevnte som overtagende selskap med en eierandel for Oslo kommune på 43,5 % i det fusjonerte selskapet.

Prosessene er ønsket og drives av bedriftene ut fra felles mål om å øke mulighetene for medarbeiderne (både ordinært ansatte og deltagere i tiltak), forsterke fagmiljøene og få en sterkere stemme i dialogen med offentlige samarbeidspartnere (NAV og bydeler) og øke konkurransekraften i anbudsprosesser. Byrådet vurderer omstruktureringen som ønskelig og mener også at en konsentrasjon av bedriftene vil åpne muligheter for mer konsentrert eieroppfølging og anbefaler derfor at det legges til rette for at selskapene kan slås sammen. Det må åpnes for ytterligere omstrukturering av arbeidsmarkedsbedrifter der Oslo kommune har en eierandel og byrådet ber derfor om fullmakt til salg, eller andre strukturelle grep, i selskaper hvor Oslo kommune ikke har reell innflytelse."

Forslaget skal nå behandles i bystyrets finanskomite og deretter i bystyret. Jeg er svært interessert i hva ansatte, brukermiljøer og samarbeidspartnerne mener. Skriv gjerne i kommentarfeltet.


Kommentarer   

+1 #1 Tore G Bareksten 30-08-2019 19:33
Bedriftene stiller krav til produktivitet som fører til at mange funksjonshemmed e ikke slipper til. Målstyring krever at målene kan få plass i et ruteark på excel som konkrete tall. Derfor blir effektivitet viktigere en sosial trening og styrking av selvtillit.

Flere bedrifter krever støtte fra både NAv og bydel. Jeg var på Fossum bedrifter i forbindelse med at man sønn var ferdig på Hellerud skole. Jeg fikk høre at det var lang ventetid og at jeg bodde i feil bydel. Østesjø sa nesten alltid ja, Alna nesten alltid nei. Så lenge funksjonshemmed es retter avhenger av bydelens økonomi og budsjettmessige prioriteringer blir det ofte slik.

"Nå som vi har finansiert alt vi er pålagt av lover og regler. Hva skal vi ta oss råd til som ikke er lovpålagt ? Eldresenter, ungdomsklubb,Ar beidstrening eller støtte til enslige mødre??. Vi har ikke råd til alt"

Persnlig mener jeg at individets retter ikke skal være avhengig av bydelens økonomi og at det derfor ikke er bydel, men bystyret som bør finansiere arbeidstrening, ungdomsklubber, eldresentre og så videre.
+1 #2 Oddrun Botnen Eie 31-08-2019 09:09
Hva er dette med arbeidsmarkedsb edriftene?? Er det det ikke VTA-bedrifter? Der utviklingshemme de skulle kunne han et aktivt arbeidsliv?? Hva vet Oslo kommune om arbeidsmarkedsb edrifter contra VTA-bedrifter? Hvem ansettes hvor? Skal utviklingshemme de ha en stressende hverdag som må vise til gode produksjonstall ? Helt enig med Tore G. Bareksten som sier at funksjonshemmed e da ikke får plass. De får kanskje plass, men de får ikke de jobbene som skal kunne bidra til effektivitet. Så heter det seg at "vi fikk ham ikke inn i produksjonen.." Hvorfor ikke det? Fordi det allerede var noen som "produserte" der..Erfart. Nå jobber vår unge voksne i VTO, og det går utrolig bra.

Legg til kommentar