Sosialpolitikk

Spennende innovativt boligprosjekt

Sykehjem: Øvingsarena for politiets beredskapstropp?

Bystyret behandlet onsdag det spennende innovative boligprosjektet som planlegges på Tøyen torg, hvor jeg håper vi får en mix med eldre, barnefamilier, studenter og innvandrere.

Men samtidig tok jeg opp:

Hvorfor tar prosjekter som dette så usigelig lang tid? Og det aller viktigste: Når vi ser at det trekker ut i tid; hvorfor kan vi ikke klare å improvisere midlertidige løsninger? Som begrenser forfall, og som kan generere aktivitet. Og om ikke aktivitet er mulig: Som lagerlokale for loppemarked, skolekorpset eller næringsaktiviteten på Tøyen torg.

Jeg har fått en enstemmig finanskomite til å uttale seg om den problemstillingen, og det er et tema langt ut over denne saken. Flere sykehjem har jo stått, og står, tomme i åresvis. Med unntak da for skyteøvelsene til politiets beredskapstropp.

Les hele mitt innlegg nedenfor.

 

Ordfører,

Bydelsutvalget i Gamle Oslo fattet et klokt vedtak når de ba «om at bystyrevedtak om Hagegata 30 på Tøyen torg omgjøres slik at bygget kan bli en pilot for nye innovative boformer som svarer til bydelens behov for et variert boligtilbud.»

Bydelsutvalget tok også initiativ til en studie som viser mange eksempler som inspirasjon for gode boligsosiale løsninger. Eksemplene i studien viser hvordan offentlige myndigheter jobber sammen med beboere, sivilsamfunn, sosiale aktører og private utviklere for å sikre at boligprosjekter fører til økt deltakelse, sosial utjevning og bedre stabilitet i bomiljø.

Bydel Gamle Oslo, og spesielt Tøyen, har mange og komplekse boligutfordringer. Høy konsentrasjon av kommunale boliger, sterk polarisering av boligmarkedet, en galopperende gentrifisering som presser grupper ut av området, liten stabilitet i beboermassen, rekordhøy prisvekst på eiendom, få familieleiligheter og trangboddhet.

Byråd Inga Marte har tidligere i denne prosessen spurt: «Vi behøver vel ikke å putte alle i egne ghettoer, studenter her, gamle der, flyktninger der borte og ungdommer et helt annet sted?» Hun viste til Deventer i Nederland: Der har de nettopp revet ned noen av gjerdene. De har latt studenter flytte inn i sykehjemmet. De tilfører en dash ungdommelig liv og røre fra samfunnet utenfor og til gjengjeld får de lavere husleie og en god dash livsvisdom, sier byråden.

Ikke aktuelt med noe sykehjem på Tøyen Torg, men et boligsosialt innovasjonsprosjekt i Hagegata 30 med en mix med eldre, barnefamilier, studenter og innvandrere hadde vært spennende. Jeg synes byrådet i den foreliggende sak svarer godt på bydelsutvalgets og lokalmiljøets ønsker, og bestillingen fra bystyret.

Så, ordfører, er jeg utålmodig. Hvorfor tar prosjekter som dette så usigelig lang tid? Og det aller viktigste: Når vi ser at det trekker ut i tid; hvorfor kan vi ikke klare å improvisere midlertidige løsninger? Som begrenser forfall, og som kan generere aktivitet. Og om ikke aktivitet er mulig: Som lagerlokale for loppemarked, skolekorpset eller næringsaktiviteten på Tøyen torg.

Jeg har fått en enstemmig finanskomite til å uttale seg om den problemstillingen, og det er et tema langt ut over denne saken. Flere sykehjem har jo stått, og står, tomme i åresvis. Med unntak da for skyteøvelsene til politiets beredskapstropp.


Legg til kommentar