Sosialpolitikk

NAV som en sentral- og toppstyrt organisasjon: Villet og ønsket utvikling

NAV som en sentral- og toppstyrt organisasjon: Villet og ønsket utvikling

NAV som en sentral- og toppstyrt organisasjon: Villet og ønsket utvikling for noen politikere, skriver Morten Mjelve, tidligere sosialtjenestesjef og faglig rådgiver for skiftende byråd i 20 år:

"Det som er dyrket fram i NAV er ikke nødvendigvis å hjelpe folk, det kan virke som det går mer i retning av å lete etter grunner til å avvise og avslå.

Det har vært en villet og ønsket utvikling for noen politikere å lage NAV til en sentralstyrt og toppstyrt organisasjon. Og det er det blitt! Manglende fleksibilitet og mye kontroll (mistenkeliggjøring?/stå opp om morran) ser ut til å være utgangspunktet når folk med problemer tar kontakt. Kanskje bra for oss sosialarbeidere at ordet sosial nærmest er fjernet fra vokabularet i lovverket!

Sjokkerende at folk fengsles for å reise utenfor Norges grenser med en offentlig ytelse, straffen står ikke i forhold til «forbrytelsen»! Mange har sikkert visst at utenlandsopphold var mot reglene, men de hadde neppe forutsett fengsling, tilbakebetaling og tap av videre ytelse. Maktmisbruk også å anmelde og straffe de som ikke søkte om lov, når søknaden ville blitt innvilget hvis de hadde søkt!

Og så viste det seg at NAVs regeltolkning var feil i tillegg, som igjen har ført til den største skandalen i offentlig virksomhet ever....!

Den statlige sentraliseringen av velferden er feil politikk. NAV burde hatt sin base i kommunene, ikke staten som blir stadig mer sentralistisk. Kanskje bør vi børste støvet av de gamle ideene og idealene i Lov om sosial omsorg fra 1960-tallet, ikke i firkanta regler med skarpe grenser der fokuset blir om man er innafor eller utafor reglene. Kommunene har mindre og mindre rolle i NAV, den viktigste oppgaven for kommunene er etterhvert å finansiere et stadig økende sosialhjelpsbudsjett blant annet på grunn av statlige kutt i velferdsordninger (og uten kompensasjon). Rart at kommunepolitikerne godtar dette!

Folk som ber om hjelp bør få kjenne at de har storsamfunnet med seg og vil dem vel. Dette betyr ikke at det ikke skal stilles krav til folk om egeninnsats for å komme videre. Men dette må først og fremst være i tråd med de gamle prinsippene om hjelp til selvhjelp og hjelp til å overvinne en vanskelig livssituasjon."

Kommentarer   

0 #11 Anne Engen 09-11-2019 10:38
Det er et stort avvik mellom hva NAV gir uttrykk for at NAV skal være og gjøre, og hva som skjer i praksis. NAV har en jobb å gjøre når det gjelder tydelig kommunikasjon og forventningsavk laringer! Vi sionomer vet mye om hvor krevende det kan være å stå i langvarig uavklarte situasjoner som påvirker de største verdiene i livet. Og vi vet også mye om at dette handler om tydelig kommunikasjon. I min jobb som sosionom, tidligere i NAV kommune, og nå som sosionom i kompleks rehabilitering i spesialisthelse tjenesten, består mye av min hverdag i å hjelpe brukere av NAV med å forstå hva de kan forvente fra NAV, og hvordan de kan hjelpe seg selv ved å være tålmodige med NAV. Denne tida kunne jeg med stor fordel for alle parter brukt til mer konkrete tilfriskende tiltak sammen med brukerne. Jeg undrer meg stadig over de flotte ordene, og har en pågående kamp med meg selv for å fortsette å framsnakke NAV, noe håper jeg snart får et mer ektefølt grunnlag for å gjøre.

Legg til kommentar