Sosialpolitikk

Skal ikke sosialarbeidere i NAV være der for å hjelpe folk?

Skal ikke sosialarbeidere i NAV være der for å hjelpe folk?

Liv Jessen spør så klokt:

«Er det bare meg som nå begynner å bli drittlei alle de som «tar saken på største alvor»??? Tre ting jeg lurer på.

Skal ikke sosialarbeidere i NAV være der for å hjelpe folk? Det var derfor jeg gikk inn i yrket.

Og kan den voldsomme sentraliseringa ved å danne NAV ha bidratt til at kontroll er viktigere enn å hjelpe folk?

Og ikke minst har kanskje politikeres utsagn om å «stå opp om morran, og at det må lønne seg å jobbe osv», bidratt til å mistenkeliggjøre folk som trenger offentlig bistand?»

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen, gir denne kommentar til spørsmålene: "Dessverre er nok ikke NAV preget av sosialarbeidere og skjønnsutøvelse. FOs medlemmer er fortvilet over det som nå avdekkes. Saken handler først og fremst om hvordan politikere og ledere har bestemt hvordan regler skal tolkes og hvordan praksis skal være, og hvor lite rom det skal være for skjønn."

Lise Christoffersen, stortingsrepresentant for Ap, kommenterer slik: " Da Stortinget behandlet Nav-reformen, bestemte vi at det skulle brukes skjønn mer enn regler, at sosialfaglig arbeid skulle legges til grunn, at førstelinja skulle bestemme i saker om midlertidige stønader. Ikke noe av dette er fulgt. Da Stortinget behandlet Nav-meldinga i forrige periode, fremmet vi forslag om å rette opp i dette, samt å kartlegge hvilke interne mekanismer som gjør at Stortingets vedtak ikke følges, men ble nedstemt av dagens flertall."

Morten Mjelve, tidligere sosialtjenestesjef og faglig rådgiver for skiftende byråd i 20 år, gir sin kommentar til spørsmålene i morgen.

Kommentarer   

#1 Dag Westhrin 05-11-2019 08:33
NAV har blitt for sentralisert. Beslutninger er i stor grad flyttet fra førstelinja og til forvaltningsenh eter som i liten grad møter brukere. Myndige NAV-kontor finnes i veldig liten grad. Dette skyldes i stor grad politiske føringer.
+2 #2 Anita Lesteberg 05-11-2019 09:00
I "gamle dager" var Trygdekontor og Sosialkontor et sted hvor de var satt til å hjelpe borgere som ikke klarte det selv. Syke eller nedsatt inntektsevne. Det er den gangen hvor sosiale tjenester var for borgerne, i dag er det om å gjøre å ikke hjelpe folk, men får de ut av systemet så fort som mulig. Og dette i en tid hvor Norge faktisk har flere muligheter til å hjelpe med både god økonomi og infrastruktur som burde fungere optimalt. Skremmende utvikling. Jeg husker forresten at min tante jobbet i kommunen som husmorvikar. De reiste hjem til familier som trengte en håndsrekning i huset om det var sykdom. De stelte hus, hjem og barn. Sørget for at det var både rent og at alle fikk i seg mat.
+1 #3 Steinar Pladsen 05-11-2019 10:14
Hva tjener NAV på sine kurs-partnere?
- Desverre så var det aller viktigste for Nav å få oss snarest videre til "sine partnere" (provisjoner ute og går?) som skrev faktura til Nav med gaffel, og disse var tydelig preget av å få deg i møte så mange ganger som mulig, selv om man snakket om nøyaktig det samme, og så absolutt ikke hadde et snev av interesse i å lytte eller forslag om å kontakter som kunne få deg raskt ut i arbeidslivet..
- Disse "partnere" hadde lite eller ingen kompetanse, og visste lite om hva som skjer ute i arbeidslivet og hvordan kan være attraktiv i søknader eller CV. Det ble påstander som man måtte svelge - eller alternativt å avslutte forholdet.
#4 Mari Nysæther 05-11-2019 13:34
Har alle glemt at ingen i utgangspunktet syntes NAV-modellen var en spesielt god løsning? To styringslinjer i èn virksomhet med forankring både på lokalt nivå og direktoratsnivå - alle bestrebelsene på å få dette til å fungere optimalt tilslører de innebygde motsetningene i styringstradisj oner, arbeidsmåter og prioritering.
#5 Eilev Groven Myhren 05-11-2019 13:48
Dette er jo rein Reagan-tankegan g. Han var den første som for alvor var ute etter trygdesnyltarar , og likte å dra fram dømet med "kvinna som misbrukte systemet med fem identitetar i trygdesystemet" , som grunngjeving for å sanere det vesle som var. Her i landet er det Frp som har vore førande i å implementere denne tankeretninga,o g ser ut til å ha lukkast godt med det nett over ein periode på 25 år - på same tid vi har hatt EØS.
+1 #6 Johnny Jensen 05-11-2019 14:06
NAVS DISKRIMINERING AV FUNKSJONSHEMMEDE

Jeg har en sak gående med Nav på andre uken. Dette har ikke noe med sosialhjelp å gjøre.
Jeg bruker en kabinscooter for å komme meg ut å handle og ha et sosialt fellesskap med andre pensjonister. Nå har de hatt rehabilitering her i borettslaget (blir veldig fint) og de har nå skiftet dør til oppgangene. Selv har jeg brukt scooter i endel år og NAV satte da opp en dørpumpe og sensor, slik at jeg kom meg enkelt ut og inn ved hjelp av en fjernkontroll. Nå er det som sto oppe fjernet fordi bl.a. vekten/trykket på den nye døren er større enn den forrige. Jeg tar kontakt med Nav og får beskjed om at dette ikke ligger under deres ansvar, i følge de er det borettslaget sitt ansvar da det er de som har fjernet det som Nav satte opp tidl. Ringer til styreformann og han sier at dette ansvaret ligger hos Nav (jeg er enig). Han sier videre at de kan se på hvorvidt de kan sette opp en midlertidig plass for meg i garasjen under blokken. Jeg prøver å ringe Nav tilbake. legge igjen beskjed, men hører ikke noe mer tilbake. Snakker så med styretformann som kan opplyse at han har vært i kontakt med ergoterapeuten, sistnevnte legger seg flat og sier at ansvaret likevel ligger hos de v/hjelpemiddels entralen. Han får da opplyst at det må søkes på nytt for det samme som i grunnen ble innvilget for noen år siden. Det vil ta endel måneder i behandlingstid får han til svar. Det vil vel i praksis si at jeg kan vente til over nyåret før jeg kommer meg ut på egenhånd!
Her mener jeg at det må kunne gå an å bruke skjønn å lage en haste/akuttsak for å hjelpe en bruker. Dette er jo rene "galskapen", først så blir man en kasteball mellom flere aktører, og når man endelig får lagt ansvaret på rett sted, så skal man måtte vente i 3-4 mdr. før man gjør noe. Dette er så firkantet som det går an å bli. Det bør lages en tilleggslinje i retningslinjer for behandling av saker, er det innlysende at det er et akutt behov, så skal vedtak kunne innvilges i løpet av en ukes tid. Nå har jeg vært inne i 14 dager, men fikk hjelp av vaktmester så jeg fikk noen til å holde opp denne døren for meg, men kan jo ikke være avhengig av andre i flere måneder. Får følelsen av at sosionomer og ergoterapeuter ikke er ansatt på Nav for å hjelpe oss brukere, men mer for å motarbeide oss.
+2 #7 Tore Nyseter 05-11-2019 17:02
Jessen har rett. Nav-systemet har i dag et rigid kontroll- og rapporteringssy stem (NPM) hvis formål er å påse at de ansatte når sine "produksjonsmål ". Det betyr et stort byråkratisk forvaltningsapp arat med et stort antall pseudoarbeidere hvis eneste oppgave er å kontrollere andre. De ansatte får karakter (rødt, gult og grønt) avhengig om de oppfyller sine målkrav eller ikke. Dette skaper ukultur i en organisasjon som er etablert for å hjelpe mennesker med ulike behov. Brukerne med sine behov blir borte i systemet. Det er kun det som kan telles som teller. Systemet må fjernes. Ansvarlig statsråd og Nav-direktør må ta sitt ansvar og forlate sine stillinger.
#8 Laila-Merete Jensen 05-11-2019 18:36
Så klart har det mye å si. Jeg bor på ei øy med 9000 innbyggere. Navkontoret er åpent 6 timer i uka!! Dette skal kunne dekke alle eldre som ikke klarer å bruke data for å skaffe seg info og hjrlp. Alle med dysleksi, som ikke kan det samme. Alle syke som mange dager ikke klarer komme seg ut av huset. Mennesker med mentale/psykisk e lidelser som kanskje trenger å møte en kjent person et rolig sted eller evt pr telefon. Mmhmm...så idiotisk at man jan få magesjau av mindre!! Og vi har GODE nav kontakter som ofte må bruke egne telefoner og egentid på å hjelpe da man bare kommer til et sentralbord sentralt hver gang man ringer. Jeg bruker ofte tid på å hjelpe naboer og venner med å finne informasjon på navsider, eller fylle ut skjema eller annet. Neeeida! Tar ikke betalt gor å gjøre kommunens jobb vet du. Da trekker de meg i uførepensjonen! !!
#9 Kristin Nygård 05-11-2019 18:37
Tenker det kan være på sin plass å ta fram en artikkel fra 2007 av Bjarne Øvrelid, som bl.a. sier: "Sammenslåing av etater er med andre ord også et virkemiddel for å disiplinere sosionomene. Den klassiske skjønnsutøveren har vært en trussel mot arbeidslinjen. Arbeidsmarkeds- og trygdeetatens måter å arbeide på (som for eksempel inkluderer måltall for omsetting av brukere til arbeidsmarkedet , tilsynelatende objektive kriterier for økonomiske ytelser i Folketrygdloven og mer detaljert styring ovenfra) blir fremført som forbilder for omorganiseringe n." Link til artikkelen: idunn.no/.../...
#10 Bjørg Ulsaker 05-11-2019 19:50
NAV er den verste reformen vi har hatt i offentlig forvaltning.
#11 Liv Langberg 05-11-2019 20:14
Noe av grunnen til at disse tingene skjer, er nok at det ikke er spesielt mange sosialarbeidere igjen i NAV. Der arbeider i stedet sosiologer, statsvitere, økonomer osv., og da gjerne som første jobb etter utdanninga, som springbrett for de jobbene de egentlig vil ha.

Dermed er det ikke mange igjen med kompetanse til å forklare ledelse og politikere om negative sosiale konsekvenser av dårlig økonomi og strenge kontrollregimer , deriblant redusert arbeidsførhet.
#12 Steinar Miland 06-11-2019 13:49
NAV må evalueres og begrepet "sosialt arbeid " må gjeninnføres,og sosialarbeidere må på plass.
#13 Else-Grete Lilleby 06-11-2019 14:20
Egentlig forstår jeg ingen ting av det som Kvisvik nå påstår. Jeg var på jubileums-semin ar og fest. Da var det bare lovord å høre om NAV-reformen, og ingen motforestilling er. Jeg ble ikke "meget forbauset", - jeg ble fly forbanna, og spurte hva som hadde skjedd med fagforeninga mi, siden det ikke var rom for nyanser og spørsmål. Jeg forsøkte å være medlem en peiode etter at jeg ble pensjonist, men meldte meg ut da jeg ikke var fornøyd. Hva har egentlig skjedd i Nav, og hva har Fo forsøkt å gjøre med dette? Og hvorfor har ikke FO heller klart å forstå den nye lovgivningen!?
#14 Einar Albrigtsen-Søberg 06-11-2019 14:50
Er vel ingen som tør, eller vil, men når du ser alle pengeskandalene i nav så er det vel tvilsomt om pølse-Hansen sin sammenslåing har gjort annet enn skade på både mennesker og økonomi..
#15 Alf Natland 10-11-2019 13:21
Nav drives med basis i trygdekontorene s relativt strikte praksis, med leting etter paragrafer som nøyaktig stemte med foreliggende sak. Relativt lite skjønn. Sosialkontorene , som gikk inn i Nav med mye skjønnsutøvelse har blitt preget av dette. Nav (trygde/arbeids delen) har til og med gått lengre enn det man gjorde på trygdekontorene , ved å redusere saksbehandlerne s fullmakter til å beslutte. Beslutningene ble flyttet til det man mente skulle være nøytrale instanser, upåvirket av saksbehandlerne s mulige sympatier/antip atier. Nav har blitt en NPM organisasjon, en tenkemåte som kan passe i industrien muligens, men ikke i behandling av folk. Man snakker faktisk om produksjon i Nav. Der er sosionomer i sosialdelen i Nav, også i trygdedelen. Disse må markere seg, med støtte i fagforeningen, for å gjøre Nav mer rettet mot individuell behandling av folk, heri skjønnsutøvelse . Samtidig må FO utad markere seg sterkere overfor politiske myndigheter for å fremme sosialt arbeid i organisasjonen. Det må også slåes et slag for økt rekruttering av sosialarbeidere i organisasjonen.

You have no rights to post comments