Sosialpolitikk

Skal ikke sosialarbeidere i NAV være der for å hjelpe folk?

Skal ikke sosialarbeidere i NAV være der for å hjelpe folk?

Liv Jessen spør så klokt:

«Er det bare meg som nå begynner å bli drittlei alle de som «tar saken på største alvor»??? Tre ting jeg lurer på.

Skal ikke sosialarbeidere i NAV være der for å hjelpe folk? Det var derfor jeg gikk inn i yrket.

Og kan den voldsomme sentraliseringa ved å danne NAV ha bidratt til at kontroll er viktigere enn å hjelpe folk?

Og ikke minst har kanskje politikeres utsagn om å «stå opp om morran, og at det må lønne seg å jobbe osv», bidratt til å mistenkeliggjøre folk som trenger offentlig bistand?»

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen, gir denne kommentar til spørsmålene: "Dessverre er nok ikke NAV preget av sosialarbeidere og skjønnsutøvelse. FOs medlemmer er fortvilet over det som nå avdekkes. Saken handler først og fremst om hvordan politikere og ledere har bestemt hvordan regler skal tolkes og hvordan praksis skal være, og hvor lite rom det skal være for skjønn."

Lise Christoffersen, stortingsrepresentant for Ap, kommenterer slik: " Da Stortinget behandlet Nav-reformen, bestemte vi at det skulle brukes skjønn mer enn regler, at sosialfaglig arbeid skulle legges til grunn, at førstelinja skulle bestemme i saker om midlertidige stønader. Ikke noe av dette er fulgt. Da Stortinget behandlet Nav-meldinga i forrige periode, fremmet vi forslag om å rette opp i dette, samt å kartlegge hvilke interne mekanismer som gjør at Stortingets vedtak ikke følges, men ble nedstemt av dagens flertall."

Morten Mjelve, tidligere sosialtjenestesjef og faglig rådgiver for skiftende byråd i 20 år, gir sin kommentar til spørsmålene i morgen.

Kommentarer   

0 #11 Liv Langberg 05-11-2019 20:14
Noe av grunnen til at disse tingene skjer, er nok at det ikke er spesielt mange sosialarbeidere igjen i NAV. Der arbeider i stedet sosiologer, statsvitere, økonomer osv., og da gjerne som første jobb etter utdanninga, som springbrett for de jobbene de egentlig vil ha.

Dermed er det ikke mange igjen med kompetanse til å forklare ledelse og politikere om negative sosiale konsekvenser av dårlig økonomi og strenge kontrollregimer , deriblant redusert arbeidsførhet.
0 #12 Steinar Miland 06-11-2019 13:49
NAV må evalueres og begrepet "sosialt arbeid " må gjeninnføres,og sosialarbeidere må på plass.
0 #13 Else-Grete Lilleby 06-11-2019 14:20
Egentlig forstår jeg ingen ting av det som Kvisvik nå påstår. Jeg var på jubileums-semin ar og fest. Da var det bare lovord å høre om NAV-reformen, og ingen motforestilling er. Jeg ble ikke "meget forbauset", - jeg ble fly forbanna, og spurte hva som hadde skjedd med fagforeninga mi, siden det ikke var rom for nyanser og spørsmål. Jeg forsøkte å være medlem en peiode etter at jeg ble pensjonist, men meldte meg ut da jeg ikke var fornøyd. Hva har egentlig skjedd i Nav, og hva har Fo forsøkt å gjøre med dette? Og hvorfor har ikke FO heller klart å forstå den nye lovgivningen!?
0 #14 Einar Albrigtsen-Søberg 06-11-2019 14:50
Er vel ingen som tør, eller vil, men når du ser alle pengeskandalene i nav så er det vel tvilsomt om pølse-Hansen sin sammenslåing har gjort annet enn skade på både mennesker og økonomi..
0 #15 Alf Natland 10-11-2019 13:21
Nav drives med basis i trygdekontorene s relativt strikte praksis, med leting etter paragrafer som nøyaktig stemte med foreliggende sak. Relativt lite skjønn. Sosialkontorene , som gikk inn i Nav med mye skjønnsutøvelse har blitt preget av dette. Nav (trygde/arbeids delen) har til og med gått lengre enn det man gjorde på trygdekontorene , ved å redusere saksbehandlerne s fullmakter til å beslutte. Beslutningene ble flyttet til det man mente skulle være nøytrale instanser, upåvirket av saksbehandlerne s mulige sympatier/antip atier. Nav har blitt en NPM organisasjon, en tenkemåte som kan passe i industrien muligens, men ikke i behandling av folk. Man snakker faktisk om produksjon i Nav. Der er sosionomer i sosialdelen i Nav, også i trygdedelen. Disse må markere seg, med støtte i fagforeningen, for å gjøre Nav mer rettet mot individuell behandling av folk, heri skjønnsutøvelse . Samtidig må FO utad markere seg sterkere overfor politiske myndigheter for å fremme sosialt arbeid i organisasjonen. Det må også slåes et slag for økt rekruttering av sosialarbeidere i organisasjonen.

Legg til kommentar