Sosialpolitikk

NAV-skandalen - "Det største ansvaret har snikkarn som gjorde stegan av råtne bord"

NAV-skandalen - "Det største ansvaret har snikkarn som gjorde stegan av råtne bord"

Juristenes ydmykhet overfor New Public Management og uuttalte men tydelige politiske signaler har nå passert en kritisk grense. Juss-professor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen er klar:

"Det er mye som er uforståelig og mye som må oppklares i denne saken. Og i mellomtiden leter alle etter sin yndlingssyndebukk; statsråden, byråkratiet, EU, NAVere eller suspekte utlendinger. Ingen av disse øvelsene er egnet til å gi oss noen troverdig forklaring på hvorfor alle statsmakter - lovgiver, regjering, påtalemyndighet og domstoler - kan ha sviktet så totalt og gitt oss et Kafkask brutalt forvaltningsapparat, et blindt samlebåndslignende påtaleapparat og et servilt domstolsapparat.

Hva er fellesnevneren her? En juristprofesjon som ikke tar sitt samfunnsansvar som forvaltere av rettssikkerhet for de mest sårbare blant oss alvorlig, eller som aksepterer at dette ansvaret i skyves til side for å oppnå politiske mål om effektivitet og handlekraft, for å realisere «arbeidslinja» eller «innvandringspolitiske formål». Vern av enkeltmenneskers frihet og velferd får vike for overordnede «systemhensyn».

Våre beste jurister i departementer, Justisdepartementets lovavdeling, påtalemyndigheter og domstoler fungerte som effektive håndhevere av et regelverk ingen hadde tatt bryet med å foreta en skikkelig faglig sjekk av. De små tilløpene til protest eller kritikk ble raskt oversett.

Dette er ikke bare et spørsmål om dårlig juridisk håndverk, det handler om en grunnleggende fagetisk svikt. Juristenes ydmykhet overfor New Public Management og uuttalte men tydelige politiske signaler har nå passert en kritisk grense. Vi må ta en ny debatt om vår samfunnsmessige rolle og etiske forpliktelser overfor rettsstatsidealet."


Kommentarer   

0 #1 Kristin Rosenberg 10-11-2019 15:53
Har delt dette på egen facebook-vegg. Hvor ble dette publisert opprinnelig?
0 #2 Ivar J 10-11-2019 16:07
Kristin: på hans egen Facebookprofil
0 #3 Andreas Kristensen 10-11-2019 17:15
Moren som har fått UDI-vedtak, nylig, for å kastes ut i to år, med beskjed om at "hun kan jo bare ha kontakt med barnet gjennom skype", er samme sak. Enkeltmennesker som kriminaliseres og dømmes på uhyre tynne grunnlag og slik blir overkjørt av en rettsstat som folk mister mer og mer troen på.
0 #4 Unni lokken 11-11-2019 00:20
NAV fornekter seg ikke.
Reis til landet ditt. Du hører ikke til her mer. Klarer du ikke kjøre bilen din, kan du ta buss tog eller fly dit du hører til. Fikk direkte reiseordre i januar i fjor da jeg var syk.
Nav er et speilbilde på destruktive krefter i samfunnet, nemlig forakt for svakhet.
0 #5 Terje Fredriksen 11-11-2019 11:22
Godt at noen nå setter søkelys på rettsvesenet, som ellers unndrar seg all kritikk. Rettssaker på samlebånd - uten kvalifisert rettshjelp til de som ikke har råd til dyre advokater... Dette er nå avslørt.

Legg til kommentar