Sosialpolitikk

Nye Deichman i Bjørvika: Folkebibliotek også for bostedsløse?

Nye Deichman i Bjørvika: Folkebibliotek også for bostedsløse?

28. mars kl. 13 går startskuddet for en to dagers folkefest når Deichmans nye hovedbibliotek i Bjørvika åpner dørene. Og som det heter i markedsføringen: "Det nye biblioteket blir nyskapende, synlig og tilgjengelig - en sosial møteplass med innhold som formes av menneskene som bruker det." Dette vil bli som en magnet. Det forventes minst to millioner besøkende i året. Kontrollspørsmålet jeg vil stille er: Vil dette være en sosial møteplass for alle, også de bostedsløse, folk med rus eller psykiske lidelser og andre som strever i hverdagen? Som ikke er helt A4. Eller vil det være en Securitas-vakt som sorterer verdige og ikke-verdige besøkende?

Tidsskriftet Bok og bibliotek minner oss om denne problemstillingen:

"I San Francisco er femten prosent av dei besøkande på hovudbiblioteket heimlause. I ti år har biblioteket hatt sin eigen sosialarbeidar tilsett. Der ser dei sosialt arbeid som ein del av hovudansvaret til biblioteket.

Med effektive skritt og eit stort smil går Ida Ibolins bort til skrivepulten ved vindauge på biblioteket i San Francisco og spør med typisk amerikansk sjølvsagtheit «How are you doing?» til den unge mannen som sit bøygd over ein bunke papir. Med utsikt til det overdådige rådhuset (med ein høgare kuppel enn kongressbygget i Washington DC) og staden der FN-pakta vart signert i 1945, sit Shawn og fyller ut skjema for å søke om sosial stønad. Rundt han står stort sett alt han eig i sekkar og bagar. 

Det er mange av dei besøkande på San Francisco offentlege bibliotek som har med seg mykje. Store ryggsekkar, store bagar og store plastsekkar med klede og personlege ting. Når ein ikkje har ein stad å bu, har ein mykje å bære på."

Utfordringen går til sjefen sjøl, biblioteksjef Knut Skansen: Hvordan legger dere til rette for at dette blir et inkluderende folkebibliotek?

Nettavisa Vårt Oslo fulgte opp dette bloggoppslaget og biblioteksjefen sier her blant annet "at han ikke ønsker at det nye biblioteket skal være en varmestue."

Kommentarer   

+5 #1 Knut Skansen 06-12-2019 11:17
Hei Ivar, takk for utfordringen.

Jeg har reist rundt i USA og sett mange flotte bibliotek. Faktisk stammer den moderne folkebibliotekt radisjonen i Norge fra USA gjennom tidligere biblioteksjef på Deichman Håkon Nyhuus, som regnes som Norges første bibliotekar - utdannet i Chicago.
Noen av de flotteste bibliotekene jeg har sett finnes i Queens i New York med fantastisk gode programmer for ulke grupper, slik du peker på fra San Francisco.
På Deichman er alle velkommen inn og det skal mye til at en vakt eller personalet stopper deg i døren. Det skjer svært sjelden. I så fall er det fordi bibliotekets regler ikke overholdes. Kort fortalt handler det om at man må respektere at man er i et offentlig rom og at der skal alle respekteres og behandles på en god måte. Det gjelder både ansatte og brukerne av biblioteket.

Deichman har trolig det mest mangfoldige publikum blant alle kulturinstitusj oner i Norge. Det er vår styrke. I år passerer vi 3 millioner besøk. Biblioteket er et gigantisk demokratiprosjekt.
Når det er sagt så er det viktig at biblioteket også ser sin begrensning. I New York er det et økende problem at barn ned i 3-5 års alder settes igjen på biblioteket mens foreldrene går på jobb. Det norske samfunnet er heldigvis ikke der, men for mange av mine kollegaer i USA er det for tiden noen dilemmaer og situasjoner som ikke handler om at biblioteket er åpent for alle, men om hva man overhode kan vente at biblioteket skal være med på å løse.

En kuriositet i denne sammenheng er at Oslos kommunale barnehager stammer fra Deichman Grunerløkka - som på 30-tallet tilbød foreldre å sette igjen bara på barneavdelingen mens man gikk ut og handlet.
Uansett - alle er hjertelig velkommen inn på Deichman - og det vil i høyeste grad gjelde også i Bjørvika!

Mvh
Knut Skansen
Biblioteksjef i Oslo
+1 #2 Kristin Elisabeth Røijen 06-12-2019 13:22
Både i USA og i Helsinki er det bostedsløse som får komme inn.
I USA er det mange steder tilrettelagt for dusjing, vaskemaskiner etc.

Vi kan nok lære noe her - ihvertfall i samarbeid f. eks med Frelsesarmeen, eller andre hjelpere.
Ofte er det et utenforskap i forhold til norsk registrering …
Så jeg tror et slikt samarbeid kan bidra til en bedre forvaltning her.
#3 Geir Helge Nilsen 06-12-2019 13:25
Takk at du stiller spørsmålet.
Ikkje minst på bakgrunn av utviklinga hjå Søta Bror over austgrensa, der riksfører Åkesson i SD vil greie ut å ikkje låne ut bøker til andre framande statsborgarar enn nordiske.
Men i framtidsvisjone n hass ein kan visst enno framleis få kome inn på biblioteket for å lese sjølv om ein er utanfrå Norden, Schengen eller EEA.
Men han skal jo likevel krympe kraftig på talet av desse.
Om også Högern vil meine det same no han slepp inn i varmen hjå dei (og KD?) får vi sjå.
Det vert vel nett som von Papen og Hindenburg tok mot den komande Gröfaz sjølv, berre han lærte seg å gå med flosshatt.Det er lett for å verte skulda for å drive brunskvetting i utrengsmål.
Det med utrengsmål veit eg no ikkje - eg meiner det sjølv.
Det er aukande likskapar i handsaminga av dei "overflødige" (mafispråk og IMF sitt ) i nyliberalisma og og "undermenneska" i fascisma.
#4 Hannah Eline Ander 06-12-2019 18:51
Viktig spørsmål, og viktig å følge med på! Og også noe å reagere på, om man ser at noen blir bortvist e.l. uten å ha gjort noe galt
+3 #5 Åsmund Strand Johansen 08-12-2019 12:01
«Hei, du kan ikke sette skudd med heroin her i barnebokavdelin ga.» «Hei, jeg skjønner at du ikke har det bra akkurat nå, men du kan ikke løpe rundt å skrike her i stilleavdelinga .» «Hei, det er kaldt ute, men du kan ikke legge deg til å sove her. Hvis du mangler tak over hodet tilbyr Kirkens bymisjon senger litt lengre opp i gata her.» Det virker fornuftig og fint at Deichmanske bibliotek har leid inn vakter på biblioteket som et tillegg til de flotte bibliotekarene i Oslo.
#6 Arild Knutsen 08-12-2019 12:03
Åsmund Strand Johansen: Den type forhold som medfører at fortvilelsen blir så stor, desperasjonen så sterk og gjensidigheten så svak, at noen mennesker med rus- eller psykiske lidelser oppfører seg slik at det oppleves som sjenerende for andre, det er de ekskluderende og stigmatiserende forhold. Ikke de inkluderende. Det hadde vært fint med satsing på sosialarbeidere istedenfor vektere. Om det skulle trenges vektere der, så vil ikke det ha med mennesker med rus- eller psykisk helseutfordring er å gjøre.
#7 Kenneth Arctander Johansen 08-12-2019 12:04
Det er ikke slik at rusavhengige må oppføre seg spesielt avvikende for at vektere finner det for godt å bortvise dem eller nekte dem adgang et sted. Jeg har dessverre sett personer som man kan se lever et tøft liv bli diskriminert uten at de har satt sprøyter i barneboksavdeli nga eller løpt rundt og skreket. Det er ikke normal atferd for rusavhengige heller så jeg ville vært litt forsiktig med å bruke slike eksempler som om det er slik rusavhengige "er".
+1 #8 Åsmund Strand Johansen 08-12-2019 12:05
Kenneth Arctander Johansen:Nei, selvsagt er det ikke slik rusavhengige «er». Og det var heller ikke mitt poeng. Poenget var å vise at det hver eneste dag i en by oppstår hendelser som må håndteres. Sånn er det bare. At et stort bibliotek midt i byen også trenger vektere til å håndtere masse små og store hendelser som hver dag oppstår fremstår for meg som helt ok. Rusavhengige låner bøker, leser aviser og bruker resten av bibliotekets tjenestester hver eneste dag - ingen av dem skal bortvises i kraft av å være rusavhengige. Om folk bortvises på det grunnlaget fra bibliotek så må det tas tak i.
#9 Åsmund Strand Johansen 08-12-2019 12:08
Arild Knutsen: Jeg er enig i at Oslo trenger sosialarbeidere . Så er også vektere bra og ha til visse oppgaver.
#10 Gro Balas 08-12-2019 18:29
Lurer egentlig på hva det betyr å «ikke være en varmestue» ?
+1 #11 Camilla Torp Andersen 08-12-2019 20:40
Ja bibliotekene er en varmestue for mange og skal være det. Husker et år da strømmen var ekstra dyr og husleiereguleri ngen hadde begynt å gallopere da møtte jeg stadig en eldre dame som sa det var så godt å sitte i varmen for hjemme måtte hun ha strømmen på moderat da trygden ikke rakk til mer enn litt lunk. Vi må ikke glemme at livet har utfordringer for stadig fler og det bor mer i oss enn hva som synes på utsiden.
+1 #12 Grete Johansen 08-12-2019 20:48
Er ikke dette et offentlig bygg, finansiert av fellesskapet? Har ikke alle rett til å komme inn og lese bøker, slappe av og benytte fasilitetene på lik linje? Hvem bestemmer hvem som er bra nok til å være der? Huff . Dette landet blir stadig kaldere......

You have no rights to post comments