Sosialpolitikk

Karin Andersen: Folk beskriver møtet med Nav som verre enn sykdommen de sliter med. Alle må forstå at da må det endres

Karin Andersen: Folk beskriver møtet med Nav som verre enn sykdommen de sliter med. Alle må forstå at da må det endres

Stortingsrepresentant Karin Andersen er tydelig:

"Nå må alle som er rammet av uretten finnes, feil må rettes og vi må plassere ansvar. Det trengs det rundvask i hele systemet.

Nav-skandalen er trolig den mest alvorlige trygdeskandalen i Norge noensinne. Representanter fra alle politiske partier var sjokkert, men tør de se sannheten – den manglende rettssikkerheten for folk som er vanskeligstilte?

Og denne uretten neppe kunne rammet noen andre grupper i samfunnet enn de uten makt og penger. Folk som er sjuke, arbeidsløse og vanskeligstilte

De er uglesett og mistrodd, og de har mindre rettssikkerhet enn andre. Vi vet det og det er ingen rettsstat eller et demokrati verdig.

Nå må det tas et oppgjør og en skikkelig rundvask med kulturen og politikken som rammer usosialt og brutalt.

Alarmen hadde ult lenge før regjeringen tok tak. Både politisk og administrativ styring sviktet. Det rammer vanskeligstilte og det er ikke bare i Nav dette skjer. For eksempel sa UDI-sjefen at de hadde «feiltolket» barnekonvensjonen i en skandaløs sak om utvisning av en tannlege, der Norge ville skille mor og barn for en bagatellmessig feil," skriver Karin Andersen blant annet.

Les hele hennes artikkel nedenfor.

 

Folk beskriver møtet med Nav som verre enn sykdommen de sliter med. Alle må forstå at da må det endres

Av Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV

Nå må alle som er rammet av uretten finnes, feil må rettes og vi må plassere ansvar.

Det trengs det rundvask i hele systemet.

Nav-skandalen er trolig den mest alvorlige trygdeskandalen i Norge noensinne. Representanter fra alle politiske partier var sjokkert, men tør de se sannheten – den manglende rettssikkerheten for folk som er vanskeligstilte?

Og denne uretten neppe kunne rammet noen andre grupper i samfunnet enn de uten makt og penger. Folk som er sjuke, arbeidsløse og vanskeligstilte

De er uglesett og mistrodd, og de har mindre rettssikkerhet enn andre. Vi vet det og det er ingen rettsstat eller et demokrati verdig.

Nå må det tas et oppgjør og en skikkelig rundvask med kulturen og politikken som rammer usosialt og brutalt.

Alarmen hadde ult lenge før regjeringen tok tak. Både politisk og administrativ styring sviktet. Det rammer vanskeligstilte og det er ikke bare i Nav dette skjer. For eksempel sa UDI-sjefen at de hadde «feiltolket» barnekonvensjonen i en skandaløs sak om utvisning av en tannlege, der Norge ville skille mor og barn for en bagatellmessig feil.

Loven kan brukes feil i årevis. Havner saken i retten og staten taper, endrer det sjelden annet enn den ene saken. Og retten tar ofte statens versjon for god fisk. Da svikter også den siste skansen for en innbygger i møtet med en mektig stat.

Og lite tyder på at Erna Solberg vil tenke nytt, lage klart regelverk og ta hensyn til rettsavgjørelser. Det var ikke spor av innrømmelser da spurte henne om det i Stortingets spørretime. Men det må store endringer til nå. Heretter må internasjonale forpliktelser stå i lovtekst så ingen misforstår. Når domstoler sier loven brytes, må praksis endres straks. I vår begikk Stortinget samme feil da SVs forslag om at funksjonshemmedes menneskerettigheter skal inn i samme lov som andres menneskerettigheter ble nedstemt. Begrunnelsen var at FN- konvensjon (CRPD) står over loven hvis det er motstrid. Det er nettopp slik det går galt og funksjonshemmede taper rettigheter hver dag.

Skandalen nå er toppen av en lang historie med vond byråkratisering. Nav er blitt fjern og vanskelig å nå. Mange møter Nav på sitt livs svarteste dag, og blir bedt om å ta kjentmannsprøven i byråkrati. Trykker du feil på knappene er det «game over». Folk beskriver møtet med NAV som verre enn sykdommen de sliter med. Alle må forstå at da må det endres.

På toppen kommer usosiale kutt i AAP, i barnetillegg, i bostøtte. Det sparker beina unna folk som prøver å finne fotfeste i et vanskelig liv.

Både ledelse og organisering i Nav må endres. Mange ansatte gjør en god jobb, men hindres av systemet. Det er for liten tid til å skape tillit og trygghet hos dem som har mistet jobb og helse, for rigide regler og ledelse som ikke forstår oppgaven. Det trengs mer kompetanse på sosialt arbeid og arbeidsmarked, -lover, regler og rammer må endres så målet om å få folk på beina blir mulig. For sosialt arbeid nytter og alle har samme rettigheter selv om de har lite penger.

Staten skal være trygghet for innbyggerne på vonde dager og være greit for alle å henvende seg til hvis det trengs. Slik er det ikke nå. Og også de borgerlige partiene og regjeringa må innse hvor skandaløs dårlig rettssikkerhet vanskeligstilte i Norge har og gjøre noe med det.

Kommentarer   

0 #21 Nina Fjeld Hansen 08-12-2019 18:56
Dette er helt riktig, når man vel får tak i noen, så kan de ikke hjelpe med noen ting. Bare gi avslag. NAV er en medvirkende årsak til at man ikke blir frisk. Blir kvalm bare jeg hører navnet NAV. Ingen tillit til system el ansatte.
0 #22 Else-Grete Lilleby 08-12-2019 20:22
Jeg har jobbet en menneskealder i psykiatrien. De fleste av mine pasienter ønsket å få seg en jobb. De som klarte seg best, var de som klarte å gjøre det selv. Ellers tror jeg at jeg kan telle på en hånd, de som fikk hjelp av Arbeidskontoret , NAV og diverse praksisplasser og tiltak. Trist men sant.
0 #23 Arnt Ole Stang 08-12-2019 21:40
Så sant så sant å kjenner det på kroppen etter bare 10 år med NAV. Trist at vårt samfunn ikke er rettferdig mot oss som har blitt tidlig ufør på grunn av skade i arbeidslivet. Du er ingen ting mere hvert å er bare en brikke i NAV sitt system.
0 #24 Bodil Jørgensen 13-12-2019 01:54
Det er aktig dødshjelp Nav driver med, det føles sånn
Når du får m om at det er SMS i vente, blir en helt kvalm
Gruer seg til åpne mailen
Veldig veldig trist at det skal være sånn
Etter 5 år fikk jeg medhold, men det har holdt hardt
Hold på å gi opp flere ganger, når avslaget kommer
0 #25 Bodil Husby 17-12-2019 14:08
Ja, dette er velkjent. Har hørt dette utsagnet fra pasienter og pårørende ofte i min praksis som sosionom i Kreftforeningen . Der har vi over årtier jobbet for å belyse dette og ikke minst forsøkt å påvirke Nav til en bedre forståelse, kompetanse og praksis til pasienter og pårørende.

Legg til kommentar