Sosialpolitikk

NAV: «De fleste oppdager det når det blir tomt på kontoen»

NAV: «De fleste oppdager det når det blir tomt på kontoen»

NAV må bli den ene døren inn det var ment å være, og ikke bare mange stengte dører, skriver Trine Eskeland blant annet:

"Jeg har stor medfølelse med alle som ikke har fått pengene sine, det er grusomt å behandle mennesker slik. Men til de som sier at NAV må få tid og ikke kunne vært forberedt på en slik situasjon - dette er noe som skjer hele tiden med mennesker som er syke eller arbeidsledige.

Jeg har vært på AAP noen år og opplevd flere ganger at NAV feilaktig har stanset utbetalinger, vært forsinket, ikke overholdt frister og lignende. En gang stanset NAV utbetalingen av AAP-pengene mine, og i fem måneder fikk jeg ikke en krone inn på konto. Da jeg oppdaget dette og ringte NAV for å høre hva som hadde skjedd, innrømte de at det var de som hadde gjort en feil men allikevel måtte jeg søke for å få startet utbetalingene igjen og det tok sin tid å behandle. Da jeg spurte om de ikke hadde tenkt å varsle meg om at de stanset utbetalingene fikk jeg svaret: «De fleste oppdager det når det blir tomt på kontoen». Jeg forteller dette eksempelet som et av mange.

De ansatte på NAV gjør sitt beste, de er offer for en ukultur som kommer fra både politisk og ansatt ledelse. Tillitsvalgte i både NTL og FO har varslet i media flere ganger at målstyringen i NAV går på bekostning av faglige vurderinger og at det hersker en ukultur i etaten.

Ingen har bare vært villige til å ta tak i det. Nå som så mange oppdager hverdagen som avhengig av NAV, er mitt håp at vi kan få et større fokus på problemene. At dette ikke bare fører til at folk får pengene de har krav på, men at vi ser varige endringer i et system som ikke virker til det beste for folk. NAV må bli den ene døren inn det var ment å være, og ikke bare mange stengte dører," skriver Trine Eskeland.

Kommentarer   

0 #1 Kjerstin-Marie Stensby 09-06-2020 06:46
Jeg har både gode og dårlige erfaringer med Nav. Visstnok står det i min enorme papirer at jeg skal ha sagt at jeg hater Nav, men det har jeg aldri sagt. En ting er punktlighet når det gjelder utbetaling som jo skal være på rett dato, og selv om det skal gjelde for alle er det jo en del som står med ingen oppsparte midler å ta av. Jeg har selv opplevd at det ikke kom penger en periode noen år tilbake og det er fortsatt ikke rettet opp i. En annen ting er at jeg har erfaring med at Nav tar seg til rette og går tilbake på ting sagt i møter som gjelder planlegging av veien videre som for eksempel at hvis du gjør x for eksempel å gå over til en annen stønadsordning så skal du få y. Så gjør jeg x men får likevel ikke y, selv om dette har vært uttalt mål siden 2009.
+1 #2 Johanne Storlien 09-06-2020 19:52
Myten om NAVeren gjør nok at mange ikke tror det kan være så galt. og ingen politiske partier tør å ha NAV som sak.

NAV-systemet har med seg for mange lik i lasten fra Trygdeetaten og aetat. Det har vært mye dårlige holdninger rundt omkring. Jeg har selv jobbet litt for dem, og da hørte og opplevde jeg mer enn nok. Man skulle gjort slik det virker som de gjør med politiet i Minneapolis, bygge opp en helt ny etat fra grunnen av.

Og så det tungrodde datasystemet deres! Jeg hjalp en svært syk person en gang med å ringe og si fra at vi hadde oppdaget at hun fikk barnetrygd, enda barnet hadde fått et annet sted å bo. Hun hadde vært for syk til å ta tak i det på noen måneder. Hun satt ved siden av og jeg spurte om han ville at hun skulle bekrefte at jeg ringte på hennes vegne. Nei, det var ikke nødvendig. En stund etter fikk hun et strengt brev om at de hadde fått vite at hun hadde mottatt barnetrygd hun ikke hadde krav på!
Her var det ikke snakk om å tape penger, men det var å tråkke på en sjuk person. Datasystemet hadde nok bare spydd ut et standardformula r. Men sånn må det ikke gjøres! Dette var vel ikke den første personene som hadde blitt så sjuk at ungen måtte være et annet sted.
Det er sant at man kan bli sjukere av å forholde seg til NAV.
0 #3 Eirik Myren 08-07-2020 04:37
Dessverre er praksisen utmattende når ytelsen først utestår, uten varsel eller kompensasjon; opplysningsplik ten tilgodeser også NAV dersom det ikke blir varslet i tide.

Legg til kommentar