Sosialpolitikk

Digitalt utenforskap også trøblete for drift av kommunale eldreboliger

Digitalt utenforskap også trøblete for drift av kommunale eldreboliger

"Jeg er forretningsfører for et borettslag for eldre med 10 boenheter. Vi har fått installert internett i alle leilighetene, men de fleste beboerne har ikke engang en datamaskin, de er ikke i stand til å bruke en og de har selvfølgelig ikke elektronisk ID. For hvert år som går blir det vanskeligere for eldre å bo i egen leilighet fordi de ikke mestrer datasamfunnet.   

Som forretningsfører sitter jeg og styrer hvilke kanaler hver leilighet skal ha tilgang til på tv, innstillinger for de enkeltes alarmanlegg og mange flere oppgaver som jeg absolutt ikke skulle behøve å ta meg av. Det er heller ikke noe som jeg bør blande meg bort i, for det er privat og det har med sikkerhet å gjøre. "Dette skriver Liv Wenger til meg, og hun legger til:  

"Til og med regninger fra det offentlige sendes nå bare elektronisk, så styreformannen settes ut av spill om jeg ikke følger dem opp og skriver dem ut til henne. I løpet av de siste par årene er det blitt veldig vanskelig å opprettholde dette botilbudet, for de som engasjerer seg må gå langt utover sine fullmakter for å holde hverdagen i gang."   Og dette har nok også konsekvenser for hvordan vi organiserer borettslagsleiligheter for eldre, og hvor det forutsettes at de eldre selv skal drifte borettslaget:  

"Vi hadde opprinnelig 63 leiligheter her i kommunen, men sitter altså nå igjen med bare 10, - og det er vanskelig nok. Når man er avhengig av å leie ekstern hjelp til absolutt all daglig drift, så blir det for dyrt og komplisert til at botilbudet kan fungere i henhold til intensjonene, som innebærer at pensjonister kan kjøpe leilighet til fast pris (regulert etter byggekostnadsindeksen, ingen tillegg) og drifte borettslaget selv. 53 tilpassede leiligheter for eldre og uføre er altså blitt lagt ut på det åpne markedet det siste året bare her i Eidsvoll, fordi det rett og slett ble for vanskelig å drive forsvarlig. Dette vil nok snart merkes i en liten kommune, skulle jeg tro. Vi får bare håpe at kommunen har en løsning når behovet for tilpasset bolig melder seg," skriver Liv Wenger.  

Hva er andres erfaringer?

Kommentarer   

#1 Kari Anne Sølvernes 22-11-2020 09:31
Jeg har tenkt mye på at det vil være vanskelig for svært mange at alt kommer elektronisk og skal ordnes digitalt. Min lille protest har vært at jeg i solidaritet ikke åpner elektroniske brev fra det offentlig. Det kommer jo per post etterhvert. Men nå tar det vel bort i ei uke før posten kommer fram, så det er jo snart uaktuelt.
+1 #2 Anne Gunn Knudsen 22-11-2020 09:32
Går det ann å melde seg ut av en verden som stormer fremover? Velferdsteknolo gi på fremmarsj også innen omsorg ? På tide med velferdskonsule nter som hjelper til med opplæring i ny teknologi. Snart får du vel ikke betalt regninger på brevgiro og nettbank blir eneste alternativ. Man må henge med.
+1 #3 Johanne Storlien 22-11-2020 09:58
Opplæring er nok urealistisk. Vi snakker her om en siste aldersgruppe som ikke lærte dette i tide, og der mange ikke har kognitive ressurser til å lære det nå. Kan vi ikke bare innse det, og lage systemer for dem som er født før et visst årstall og ikke har lært det enda. (1945? Årset må det kunne la seg gjøre å finne ut.) Problemet vil bare vare noen år. Ikke sett ned en komité som skal utrede, det er de eldre NÅ som trenger dette.
Det vil alltid gjenstå noen som ikke kan dette, enten de nå har problemer med å lære eller har lent seg på en annen persons hjelp. Men da vil gruppen være liten, og burde dermed være biigere og enklere å hjelpe. Om man bare vil innse problemet.
#4 Knut Hoås 22-11-2020 09:58
Tror de som ikke takler digitaliserings samfunnet må gi fullmakter til slekt eller andre de stoler på.

Når det gjelder TV vil det nok oppstå mange utfordringer for de som ikke takler den nye teknologien.
Samtidig er det viktig for de eldre og prøve å følge med i den teknologiske utviklingen for ikke å komme i utenforskap i samfunnet.
#5 Nina Torgersen 22-11-2020 10:16
Hadde vært interessant å vite hva Paul Schaffey vil gjøre med dette. Det er vel et landsdekkende problem. Ser det også på jobben min at vi må hjelpe våre brukere i slike situasjoner.
#6 Maybrit Røhr-staff 22-11-2020 10:20
Helt tragisk ikke annet å si dette burde undersøkes også i mitt borettslag: tveita over800 leiligheter der det bor utrolig mange eldre personer
+2 #7 Ursula Evje 22-11-2020 13:07
Elektronisk ID er et must som gjør livet for mange pensjonister nesten umulig. I tillegg er elektroniske stemmer i forbindelse med sentralbord håpløse for folk med svekket hørsel. Det går ikke å oppfatte hvorfor du skal trykke ulike kombinasjoner.
Ser ingen steder at denne del av elektronikken blir fremmet.
+2 #8 Monica Lundstrøm 22-11-2020 13:19
Hadde ikke jeg hjulpet mine gamle så hadde de ikke sett på TV, fått betalt regninger, sett på Digipost, bestilt p plass i borettslaget. Og jeg har brukt ca 50.000 i bomringpenger for å kunne hjelpe. Skulle jeg ha tatt offentlig kommunikasjon ville hvert eneste besøk tatt en time ekstra i reisevei, hver vei, i Oslo. Det er som om folk tenker vi bor i en hipster by med friske unge folk på 30-40 og som bør sykle i minusgrader for å støtte opp om dette fullstendige galskapet. Mine gamle trenger meg, jeg burde få gratis bomring,men òg p kort. Om dere skal lene dere til dette kule unge samfunnsidealet blir en av de største gruppene fulstendig oversett, de eldre og alle deres pårørende som er i 60-70 års alderen..
#9 Sigrun Tømmerås 22-11-2020 13:46
Dette er viktig å synliggjøre. I Omsorg+ i min bydel fikk alle beboere utdelt nettbrett. Noen lot det imidlertid bli liggende i uåpnet eske, fordi de ikke var interessert. Alle hadde felles trådløst nett - uten individuelle passord. Bydelen hadde også laget en felles Google-konto for alle beboerne. Noen av beboerne lagret sine brukernavn og passord der, slik at det var mulig for beboere å logge seg inn på andres kontoer, fra Facebook til betalingstjenes ter. En egen app var installert på nettbrettet, som beboerne kunne bruke til å kommunisere med ansatte og hverandre. Få brukte den, og etter 5 år sa bydelen opp appen de hadde kjøpt. Både personvern og opplæring har vært for dårlig.
+1 #10 Dag Robin Simonsen 22-11-2020 14:24
Deler av befolkningen vil alltid ha problemer med å ta i bruk mer eller mindre kompliserte tekniske løsninger for off. og private tjenester. Dette er en realitet - som politikere, NAV, helsevesen, banker og forsikringssels kapet må anerkjenne og forholde seg til. Det er tjenesteyterne som må sørge for at tilbudet er utformet slik at det er tilgjengelig for alle. En flott internettløsnin g er fint for mange - men for de øvrige 5-10-15% av befolkningen må tjenester og tilbud tilgjengeliggjø res på helt andre måter. Og for ordens skyld - løsningen kan ikke bare være å forutsette at et barn eller barnebarn må fungere som «oversetter» og teknisk assistent.
#11 Jan Otto Veiseth 22-11-2020 14:38
En må skille mellom aktiv og passiv bruk av ulike internettfunksj oner og digitale plattformer. Passiv bruk er så som alarmsystemer som ikke krever aktivt engasjement av spesielt de eldste beboerne som ikke har lært data og/eller begynner å rammes av kognitiv svikt. I dag er det på tur inn i markeder digitale løsninger som varsler omsorgstjeneste ne og spesialhelsetje nesten som varsler om en beboer har det bra eller ikke. Derfor er internett-tilga ng alfa og omega for at de eldre kan bo trygt hjemme lengre. Så får den aktive bruken av nettverket komme i neste omgang. Og her er ikke en datamaskin helt nødvendig. Mange kommer langt med et nettbrett for sine behov for å klare en del gjøremål og framfor alt til å vedlikeholde sitt sosiale nettverk. Til det kreves en god opplæring.
+1 #12 Nina Egedius 22-11-2020 15:36
Så er det også sånn, at uansett hvor mye man har lært av teknologi, så kan hukommelsen bli svekket med alderen.
Selv unge, friske, kjappe, syklende-i-all- slags-vær-hipst ere, vil bli eldre en gang i tiden. De kan også få svekket hukommelse, dårlig syn, elendig hørsel, store problemer med å gå, mm.
Det er uhørt at man skal belage seg på at barn og barnebarn skal hjelpe til med all ny teknologi.
Vi valgte å disponere gammel mors konto for å kunne betale hennes regninger i nettbank. . Ingen vei utenom. Ingen andre tar seg av eldre enkeltpersoners økonomi.
Å bo hjemme alene så lenge som mulig er et mantra. Er litt usikker på hvem det er til det beste for. Den eldre som blir bombardert av tekniske løsninger? Eller er det fordi det er mye dyrere med sykehjemsplasse r?
#13 Unni Fornes 22-11-2020 17:04
Dette var og et problem i det borettslaget min mor bodde for 15 år siden. Der skulle de eldre, som knapt klarte seg selv, drifte et borettslag med ca 36 boenheter.
Gikk brannalarmen, var det ingen som visste hva de skulle gjøre. De måtte og ha et ekstern styre i borettslaget. Det ble utbygger, som tok den jobben.
Mannen min måtte ofte kjøre for å hjelpe hu med tv, og kanalene.
No er det nok ikke blitt noe bedre
Regningene tok jeg meg av, så den var grei. Men mye annet skjønte hu ikke noe av.
+3 #14 Liv Wenger 22-11-2020 18:43
Eldreomsorgen er lagt opp til at flest mulig skal bo i eget hjem så lenge som mulig, så sykehjemsplasse r og omsorgsboliger er lite tilgjengelig. For å få tilgang til eldreomsorg må man være syk, men høy alder er ingen diagnose.

I det borettslaget jeg snakker om, bor det stort sett oldeforeldre. De fleste er rundt 80 og noen er over 90 år gamle. De er rimelig funksjonsfriske og de fleste klarer seg fint uten hjemmesykepleie eller hjemmehjelp, for leilighetene er godt tilrettelagt og krever et minimum av egeninnsats.

Leilighetene er romslige, så fremkommelighet en er god med rullator. Det er ingen dugnader og alt utvendig og innvendig vedlikehold foretas av borettslaget. Det er alarmanlegg i alle leilighetene og en oppmerksom dame tar seg av HMS-arbeidet, så farlige trappetrinn, ustødige gelendere, o.l. blir utbedret umiddelbart når det rapporteres. Det viktigste er likevel at naboene er veldig flinke til å passe på hverandre og tilkalle hjelp hvis noen trenger det. Beboerne trives godt og føler seg ivaretatt.

Men datateknologien takler de ikke. Det er lagt inn internett i alle leilighetene, men nesten ingen bruker det. Mange pårørende er heller ikke til særlig hjelp, for de er gjerne i pensjonsalder og har ofte hatt arbeid der datakunnskap ikke kreves. Også folk som tidligere har brukt datamaskin slutter med det etter en stund pga. at syn og motorikk blir dårligere.

Det som gjør disse beboerne funksjonsudykti ge er nettopp at all kommunikasjon med det offentlige etter hvert foregår på nett og at de f.eks. har problemer med å betale regninger. De fleste bruker Dnb, men bankfilialene i kommunen er lagt ned og kontantautomate ne fjernet. Nå har de heller ikke bank i nærbutikken og de kjører ikke lenger bil, så den tjenesten er også blitt utilgjengelig. Å bytte bank er temmelig håpløst uten elektronisk ID.

Jeg mener at det er urimelig å kreve at folk i denne aldersgruppen skal måtte lære seg ny teknologi for å kunne leve sitt liv og håndtere egne penger. Mange lever lenge i våre dager og de fleste trives med å klare seg selv. Det er de teknologiske løsningene gjør at mange faller ut.

På et tidspunkt må vi slutte å kreve at absolutt alle må tilpasse seg nye løsninger. Digitaliseringe n fungerer for de fleste, men for dem som ikke kan håndtere det må det finnes alternative løsninger. At verden går fremover behøver ikke bety at vi skal trekke stigen opp etter oss, vi kan beholde reserveløsninge r for viktige funksjoner. Og det er ikke bare de aller eldste som kan få problemer med å utføre nødvendige handlinger på nett: En midlertidig sykdom, skade eller et langvarig strøm- eller kabelbrudd kan være nok til at vi får merke hvor sårbare vi er blitt!
+2 #15 Wenche Blomberg 22-11-2020 21:38
For ikke å snakke om hvilket helvete det er blitt med så mange offentlige tjenester tvangsflytta inn i det statsdigitale Altinn, som er kul umulig å bruke. Jeg fikser ikke å få levert sjølmeldinga lenger og må skrike om hjælp i ukesvis før jeg får tak i en likningsfunksjo nær som kan holde meg i handa.
#16 Christer Best Gulbrandsen 24-11-2020 20:23
93 prosent av befolkningen bruker smarttelefon til privat bruk. 55-64 år: 96 prosent. I aldersgruppa 65-74 er det 75 prosent. I aldersgruppa 75-79 er det 54 prosent.
Med andre ord: Ja, det er fortsatt en stor gruppe av de eldste eldre som ikke behersker det vanligste it-hjelpemiddel et. Men de er ikke lenger flertallet, og i løpet av de nærmeste 10-20 årene vil nesten alle være «på nett» med nettbruk.
Vi bør derfor passe på at det store volumet av tjenester som krever saksbehandling kan håndteres på nett. Det er den eneste måten vi som samfunn kan frigjøre nok ressurser til å sørge for at «de varme hendene» er tilgjengelige, og at vi har kapasitet til å hjelpe de som det aldri vil være realistisk at kommer seg på nett, eller som av helsegrunner ikke kan bruke nett lenger. Men det digitale kan aldri være eneste løsning.
+1 #17 Morten Lange 25-11-2020 21:24
En ting som er spesielt vanskelig å forholde seg til for en del eldre, og spesielt dem som begynner å bli litt surrete, er alle forsøkene på å svindle oss. Mine foreldre er bekymret for at de innen 5 år eller noe slikt skal ha gått på limpinnen. Det foregår jo et stadig mer intenst våpenkappløp mellom svindlerne på den ene siden og våre ferdigheter og hjelpeprogramme r på den andre siden. Vi opparbeider erfaring som gjør oss i stand til å sortere vekk og blokkere svindelforsøk, men en vakker dag strekker våre ferdigheter og årvåkenhet kanskje ikke til. Og spesielt for de eldre kan det bli krevende å alltid være på tå hev.

You have no rights to post comments