Sosialpolitikk

Startlån og tilskudd til egen bolig: Usaklig forskjellsbehandling

Startlån og tilskudd til egen bolig: Usaklig forskjellsbehandling

Kommunerevisjonen i Oslo har, på oppdrag fra Kontrollutvalget, gjennomført en forvaltningsrevisjon av bydelenes praksis knyttet til startlån og boligtilskudd. Revisjonen skriver i sin oppsummering bl.a. dette:

"Kommunerevisjonen i Oslo har undersøkt bydelenes praksis knyttet til startlån og boligtilskudd. Undersøkelsen, som har vært rettet mot alle bydelene, har inkludert en dybdeundersøkelse av Bydel St. Hanshaugen og Bydel Østensjø, og har i tillegg omfattet Velferdsetaten.

Undersøkelsen tyder på at det kunne forekomme usaklig forskjellsbehandling av dem som søker startlån og tilskudd til etablering av egen bolig. En analyse av vedtak i undersøkelsesperioden indikerer at kommunen ikke fullt ut hadde lyktes med å sikre at de mest vanskeligstilte ble prioritert uavhengig av når på året vedtakene ble fattet.

Bydel St. Hanshaugens og Bydel Østensjøs saksbehandling var tilfredsstillende på flere områder. Begge bydelene foretok behovsprøving, prioriterte utvalgte grupper og vurderte søkernes betjeningsevne. Begge bydelene vurderte tilskudd og tilpassede lånebetingelser i relevante saker. I Bydel St. Hanshaugen var det imidlertid mangler ved saksbehandlingen i en av de undersøkte sakene som hadde medført at søker ble gitt avslag på feil grunnlag. Bydelene St. Hanshaugen, Ullern og Vestre Aker hadde for lang saksbehandlingstid for søknader om startlån. Bydel St. Hanshaugens praksis med foreløpig svar var mangelfull. Bydelene Nordstrand og Østensjø hadde for lang saksbehandlingstid i klagesaker."

Vi skal behandle saken i Oslo kommunes kontrollutvalg 15. desember.Jeg tar gjerne imot innspill og reaksjoner av relevans for behandlingen i Kontrollutvalget.

Les hele rapporten, og forslaget til vedtak i Kontrollutvalget, på linken nedenfor.

Kommentarer   

#1 Anne 08-12-2020 12:59
Hei. Min datter er 26 år, og har aldri hatt en fast jobb. Sånn det ser ut nå, ser det i hvertfall ikke ut som det kan skje i overskuelig framtid heller. Hun jobber i underholdningsb ransjen, med tilkallingsvakt er og behovstilkallin g. Dermed sagt veldig usikker hverdag, og umulig å komme seg iinn på boligmarkedet. Hun må bo o i kollektiv, og deler leilighet med to gutter. Hun klarer ikke betjene husleien, hvis hun skulle bodd (som hun ønsker så klart) for seg sjøl. Er hun regna som vanskeligstilt? Hvor vanskelig må ståa være, for å få Startlån egentlig?
#2 Stian Jensen 08-12-2020 13:49
Rapporten viser årsaken til at denne ordningen virkelig haster å få sentralisert igjen, f eks under velferdsetaten. Her må det også stilles krav til utdanning og gjennomgått sertifisering fra Husbanken samt fylkesmannen innen tildelingskrite rier, tilskuddskriter ier og gjeldsrådgivni ng. Uten dette er ordningen underlagt den til enhver tid person uten nødvendig bakgrunn og hans eller hennes empati for ulike situasjoner. Det er vanskelig for leder og ta stadige kamper om prioritering i en ellers svært travel hverdag. Faktisk vil jeg gå så langt som å si at ordningen fungerer usosialt inntil nytt lånekontor eksisterer.
+1 #3 Anne-Grethe Lund 08-12-2020 14:41
Det er ikke så rart at det blir forskjellsbehan dling i bydelene. Femten bydeler med ulik kompetanse på saksbehandlere. Noen saksbehandlere har økonomisk utdanning, noen har ingen. Det er på tide at disse virkemidlene sentraliseres.

You have no rights to post comments