Sosialpolitikk

Gjør Oslo kommune Erik bostedsløs?

Gjør Oslo kommune Erik bostedsløs?

Erik Knudsen bor i  kommunal leilighet i Jens Bjelkes gate 73 d i bydel Gamle Oslo. 

Oslo kommune krever inn en årlig husleie fra ham på kr. 148.000. En drøy husleie.

Erik har kunnet betale leia fordi Oslo kommune krever inn penger med den ene handa, og tar igjen med den andre. Oslo kommune gir bostøtte for at fattigfolk i denne byen skal kunne betale inn husleie til den samme kommunen. En månedsleie på kr. 12.382 er greit, når kommunen samtidig gir Erik en månedlig bostøtte på kr. 9.398. Netto husleie blir dermed på kr. 2984 pr. måned.

Men både kommune og stat har lagt om bostøtteordningene. Erik er rammet av Oslo kommunes egen ordning - BKB. Før jul fikk Erik et brev under overskriften "Opphør av bostøtte for leietakere i kommunale boliger." Og som det heter: "Forholdet mellom husstandens inntekter og boutgifter gir ikke grunnlag for støtte."

Kommunen har lagt til grunn at husstanden/Erik har en brutto inntekt, korrigert for noe uføretrygdberegninger, på kr. 276.399 pr. år. Dette er brutto inntekt, og på dette skal han betale skatt og alt det nødvendige til et nøkternt personlig forbruk. Netto utbetalt fra NAV pr måned er kr. 18.303, og av dette tar Oslo kommune kr. 12.382 til husleie. Da sitter han igjen med 5.921 i måneden.

SIFOs referansebudsjett sier at alminnelige forbruksutgifter for en husstand som Erik sin er en 10.000 pr. måned. Rett nok får han en reduksjon i gjengs leie på 11 prosent, men økonomien hans går allikevel ikke i hop. Hans valg blir å bli kastet ut og dermed bli bostedsløs/hospitsbeboer, eller bli varig avhengig av kommunal sosialhjelp.

Jeg synes ikke det er noen god ordning at kommunen gjennom sin husleiepolitikk gjør folk avhengig av sosialhjelp. Det må være et viktig mål med velferdspolitikken å gjøre folk sjølhjulpne. Dagsavisen har oppslag om saken, med bakgrunn i dette bloggoppslaget.

Kommentarer   

-1 #1 Rino 11-01-2021 07:30
Ja da blir omtrent alle di som leier kommunal bolig sosialklienter. Nå er det nokk med dette Byrådet som barre tar otar fra byens aller fattigste og svake. Jeg velger og gå så langt og kalle det byrådet fra helvete
#2 Finn Thorkildsen 11-01-2021 11:04
Eksempelet gjelder den nåværende BKB ordningen, som har vært uendret i 21 år. Dette viser at det et på høy tid at denne erstattes med den nye kommunale bostøtten(for leietakere i kommunale boliger) og Oslostøtten. Disse kan imidlertid ikke bli innført før et nytt bostøttesystem er på plass. Det vil ikke skje før i løpet av 2022 I følge byrådet. For meg er det uforståelig at det skal ta så lang tid når ordningene skal legges inn i et allerede eksisterende system. Med de nye kommunale bostøtteordning ene ville Erik Knudsen ha klart seg bra, men han må altså vente i nærmere 2 år før det kan skje.
+2 #3 Øyvind Sellevold 11-01-2021 14:33
Her var det er del som ikke stemmer. Først, det vises til en brutto årsinntekt som kommunen benytter i den kommunal bostøtten. Denne inntekten er nedjustert for å kompensere for uførereformen fra 2015. Antagelig har denne mottakeren en betydelig høyere bruttoinntekt. For det andre, hvor Finn har det fra at ny ordning skal legges inn i et allerede eksisterende system er meg ukjent, men han av alle burde være kjent med kommunens bostøttesystem og graden av funksjonalitet. Det systemet takler ikke ny bostøtte og nytt system må utvikles. Noe kommunen er i gang med. Jeg synes at skal man kritisere sittende byråd eller eksisterende ordninger bør man ha det rette faktagrunnlaget . Dette innlegget har dessverre ikke det, og konklusjonene eller kritikken blir derfor ikke riktig.
#4 Randi Margrethe Karlsen 19-01-2021 10:01
Det som er realiteten er jo at alle forholder seg til brutto inntekt, en annen ting er husbankens "høyeste godkjente" boutgifter er langt i fra det en faktisk må betale for å bo, enten det dreier seg om Oslo eller andre steder.Min sønn er et godt eksempel, han har ung ufør, han betaler 7 tusen i skatt og over 4 tusen i barnebidrag og sitter igjen med litt over 16 tusen pr mnd :( Hjelper lite å ha høy brutto inntekt da :(

You have no rights to post comments