Sosialpolitikk

Offentlige byrom for alle

Offentlige byrom for alle

Bydel Gamle Oslo planlegger et spennende prosjekt, «Offentlige byrom for alle.»

Bydelen skriver: «De offentlige byrommene er en viktig del av bomiljøet for de som bor på Grønland og Tøyen. Mange byrom oppleves som utrygge på grunn av tilstedeværelsen av åpent rusmiljø og narkotikaomsetning, og barn og unge tør ikke benytte større deler av sitt nærområde. Urtehagen, Elgsletta, Vaterland, Breigata, deler av Motzfeldtsgate, Grønland (gate) og Teaterplassen trekkes fram som steder dette skjer.  

 I dette prosjektet ønsker bydelen å undersøke hvordan den, sammen med andre velferdsaktører, kan finne en egnet tilnærmingsmåte til å løse interessekonflikten om bruk av de offentlige byrommene i sentrale bo- og oppvekstmiljøer på Grønland og Tøyen. Interessekonflikten knyttet til ulike innbyggergruppers bruk av offentlige byrom er sammensatt, og temaet berører mange ulike grupper.

Det er flere ideelle og kommunale byomfattende velferdstilbud for personer med rusproblemer, som er lokalisert på Grønland og Tøyen, og i umiddelbar nærhet i Storgata. Blant viktige velferdsorganisasjoner, som har kunnskap om og myndighet til å gjøre endringer på feltet, er Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon og Røde Kors. «

Bra initiativ!

Kommentarer   

#1 Ole Pedersen 31-03-2021 07:51
Dette ser veldig bra ut. Men jeg savner at det settes opp noen gevinster for rusmiljøene. Når de kun er omtalt i problembeskrive lse uten at noen av gevinstene bedrer deres situasjon, så får dette preg av å være et renovasjonspros jekt. Altså et prosjekt for å rydde nabolaget for uønskede elementer.

Jeg er ganske sikker på at det ikke er tenkt slik fra hverken områdeløft eller prosjektleder. Men dette er en type svakhet i mandat som kan gi ringvirkninger for hele prosjektet gjennom såkalte trajectories eller prosjektbaner.

You have no rights to post comments