Sosialpolitikk

Svak økning i økonomisk sosialhjelp

Svak økning i økonomisk sosialhjelp

"Til tross for at koronapandemien i 2020 førte til økonomisk nedstengning og periodevis høy arbeidsledighet, på det meste oppe i 14 prosent av arbeidsstyrken i Oslo, ble det ingen markant økning i verken samlet utbetalt sosialhjelp eller antallet sosialhjelpsmottakere i Oslo. Til sammen økte antallet sosialhjelpsmottakere i løpet av kalenderåret 2020 med kun 2,5 prosent for Oslo sett under ett, mens det gjennomsnittlige antallet mottakere per måned økte med 2 prosent. Økningen i antall mottakere var større blant unge under 30 år enn blant de som er eldre. Netto utbetalt økonomisk sosialhjelp økte på sin side med 1,7 prosent sammenlignet med 2019."

Sitatet er fra Velferdsetatens presentasjon av sin årsrapport for 2020.

Jeg er bekymret for tallene, for det kan jo bety at sosialtjenesten ikke når fram til de nyfattige. Hvordan ser fagfolk på dette? Hva opplever brukerne?

Årsrapporten inneholder nyttig informasjon om utviklingen i økonomisk sosialhjelp, bostøtteordninger, introduksjonsprogrammet og kvalifiseringsprogrammet.

Kommentarer   

+1 #1 Guri Waalen Borch 29-06-2021 07:17
Det er ikke alltid så lett å nå igjennom hos de ulike sosialtjenesten e. Man trenger gjerne å ha med seg en støtteperson som kjenner systemet. Det har vært utbredt bruk av hjemmekontor i NAV under pandemien, så tilgjengelighet en har vært dårligere, man må ofte via kontaktsenteret på 55553333 for å få kontakt. Man må gjerne ha avtale på forhånd for å komme inn i publikumsmottak (dette er nok litt ulikt fra kontor til kontor). Sosialtjenesten e jobber ikke akkurat spesielt oppsøkende, og det er ikke bare enkelt for alle å vite hvordan de skal søke. Jeg mener bekymringen din er berettiget.
+1 #2 Elisabeth Thoresen 29-06-2021 07:53
Det var mange medier som skrev om de lange matkøene før jul og til påske. Men ikke en eneste stilte et spørsmål om hvorfor de stod i mat kø når vi har et nettverk som skal fange opp.
Hvor er den gravende journalistikken blitt av?
Er det virkelig slik at befolkningen ikke kjenner sine rettigheter?
Kjenner de sine rettigheter men orker ikke å søke økonomisk sosialhjelp fra nav?
Hvor trykker skoen?
+1 #3 Oddvar Johan Martinsen 29-06-2021 12:29
Kan være en blanding av å ikke orke og gå gjennom den mølla det er, og få hjelp fra NAV. og at folk ikke alltid kjenner sine rettigheter.. Når saksbehandlere oppfører seg som de er en bom mellom utnyttelse av godene og nødhjelp, og nekter og informere om rettigheter, men gjerne om plikter, er det mange som sutter på totten eller går til fattighus og lignende for mat og andre ting.. Det forstår jeg godt, NAV er ikke der for å hjelpe folk som har fått problemer.. De er der for å mele sin egen kake og vise hvor flinke de er til å spare penger for Staten
+1 #4 Jogeir Berg 29-06-2021 17:45
Ja, det er all grunn til bekymring slik det ser ut frå ei forebyggande teneste barn og unge i ein kommune med eksplosive arbeidsløysetal . Men kanskje er det blitt så trongt i NAV at få ser det som mogeleg?
+1 #5 Steinar Stjernø 30-06-2021 10:08
Ja, det var overraskende. I tillegg til din hypotese kan for eksempel disse momentene spille med:

Normalt mottar få lønnstakere sosialhjelp, og utvidet permitteringsor dning og økte dagpenger kan ha hjulpet folk som har mistet arbeid til å unngå sosialhjelpen.
Mange små selvstendig næringsdrivende har hatt reserver.
Flere kan ha blitt forsørget av ektefelle eller familien
Bankene har kanskje vært forståelsesfull e og utsatt betalingsfriste r på lån.
Det lave antallet nyankomne flyktninger og asylsøker kan også ha medvirket.

Forskningen vil vel etter hvert gi mer kunnskap, får vi håpe.
#6 Tormod Lid 01-07-2021 20:31
De som blir permittert eller oppsagt får dagpenger opp til et år eller to. Så de har ikke hatt behov for å søke sosialhjelp. Ikke ennå. Men det kommer. Jeg må nok søke om sosialhjelp nå i sommer, men det er fordi jeg HAR en jobb, som gir for liten inntekt til å leve av. Det har ikke med corona å gjøre, men med hvordan dette landet er kjørt på ræv av Erna og den banden.
#7 Anne J Andersen 09-07-2021 21:07
Det lurer jeg også på. Skjønner godt at det er en kjempehøy terskel for mange å gå på sosialkontoret for å be om penger. Det vil det i alle fall være for meg om det noen gang skjer.
Man skal sitte der ydmyk og skamfull og fremlegge regnskap for hver eneste krone som går ut og inn på konto, får beskjed om å selge hus og bil og alt man har, og kanskje få kritikk for at man har brukt penger til en ting, men ikke annet. Får beskjed om å leve på andre mennesker og kan låne seg en grill. Småbarnsforeld re er livredde for å bli meldt til barnevernet fordi ungen har simpel matpakke og dårlige foreldre som ikke har penger til å feire jul. Bli nedverdiget langt under…
Ja, jeg forstår at folk ikke tør å søke hjelp, men heller ber Fattighuset om hjelp. Jeg tror slike organisasjoner er til for å hjelpe og ikke fordømme.
Det var mine tanker.

You have no rights to post comments