Sosialpolitikk

Kommersielle tiggere

Jeg kan ikke skjønne at det er mer aktverdig å «tigge» gjennom å selge kommersielle produkter som boligalarmer på Karl Johans gate enn å tigge til bolig mat og dop. Og sannelig kan de kommersielle tiggerne være særs så aggressive og innpåslitne også, skriver Ivar Johansen i Dagsavisen til debatten om nye politivedtekter.

Kommersielle tiggere
Av Ivar Johansen, bystyremedlem SV


En spasertur i Oslo sentrum er en vandring i pangtilbud og dårlig samvittighet. Fra Youngstorget bort Torggata opp Karl Johans gate opp Lille Grensen og ned Grensen møter Dagsavisen ikke mindre enn 13 selgere. Hadde vi villet kunne vi sikret oss flere mobilabonnementer strømavtaler aviser boligalarmer og gitt en skjerv til gode formål gjennom Care Amnesty International og Leger Uten Grenser skriver Dagsavisen.

Mange av oss synes de er ganske innpåslitne. Og de tar slett ikke et nei for et nei.

Det er Oslo kommune som gir selgerne tillatelse til å gjøre jobben sin på gata i Oslo sentrum. Hittil i år har Eiendoms- og byfornyelsesetaten utstedt 450 slike tillatelser. Dagsavisen spør om byrådet vil begrense antallet gateselgere og svaret er klart: «Byrådet har ingen planer om å begrense antall gateselgere» forteller miljøbyråd Peter N. Myhre. Han vil la gateselgerne være i fred så lenge de er mennesker «som tar nei for et nei».

Kommersielle gateselgere er helt OK for byrådet. Annerledes med fattige tiggere: Når det ligger an til at stortingsflertallet vil oppheve lovforbudet mot tigging advarer Høyres byrådsleder: «Jeg er svært skeptisk til forslaget. Politiet vil ikke lenger ha noen klar hjemmel å bruke og tiggeproblemet kan ta overhånd. En og annen tigger må vi akseptere men jeg er redd Oslo nå kan bli et fristed i Europa for tiggere» sier byrådsleder Erling Lae.

Jeg kan ikke skjønne at det er mer aktverdig å «tigge» gjennom å selge kommersielle produkter som boligalarmer på Karl Johans gate enn å tigge til bolig mat og dop. Og sannelig kan de kommersielle tiggerne være særs så aggressive og innpåslitne også.

(Dagsavisen 26. juli 2005)


Legg til kommentar