Sosialpolitikk

Reform til det verre

Endringene i velferdsstaten de siste åra fører til at folk som er fattige og syke får dårligere kår enn før. Mange føler seg mistenkeliggjort når de må gå lenge på ytelser fra trygdekontoret, og de økonomiske ytelsene ved langvarig sykdom er blitt dårligere for de som har minst fra før.

Les mer i Fontene